Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
12-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27962 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27962 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Road, bridge construction
 
#1374286: Road improve
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for improving Binh Gia – Binh Trung – Quang Thanh road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1374277: Road improve
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package MT-PW2.2c: improving Doc Binh Kieu, Phan Boi Chau, Hoc Lac, Hoang Hoa Tham,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Tiền Giang  
 
#1374271: Road improve
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package MT-PW2.2a: improving district road 92C from Thanh Tri bridge to Nguyen Minh Duong road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Tiền Giang  
 
#1374268: Road improve
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for improving from km0 to km2+502 of road 399.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hải Dương  
 
#1374264: Road construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 13: construction road in Tan Phuoc commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1374256: Road construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package C3-QB-NL-W-10: construction rescue road in Bao Ninh commune,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Bình  
 
#1374252: Road improve
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 1: improving and upgrading road in Song Ho commune,.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Ninh  
 
#1374246: Road construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for upgrading Le Duan road extension of section from Vu Quang road to Nguyen Tuan Thien road,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Tĩnh  
 
#1374239: Pavement paving
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for paving pavement of Nguyen Khuyen road, Dinh ke ward.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Giang  
 
#1374228: Bridge construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for repairing Nam Pam bridge km65+780/QL.279D Son La province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Sơn La  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008