Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28084 members
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28084 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
#1415097: Mua phân bón năm 2018 của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua phân bón năm 2018 của Trung tâm Khuyến nông Hà
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
#1415096: Bao đựng chất thải - bao phim X-Quang
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bao đựng chất thải - bao phim X-Quang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hồ Chí Minh City  
 
#1414994: Cung cấp hóa chất thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp hóa chất thí nghiệm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hải Phòng  
 
#1414993: Mua sắm phụ kiện thay thế và bảo dưỡng, sửa chữa cho 03 máy siêu âm
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm phụ kiện thay thế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Đà Nẵng  
 
#1414144: Gói thầu số 3: Cung ứng vắc xin
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Cung ứng vắc xin Dịch tả tiêm phòng cho đàn lợn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hải Dương  
 
#1414139: Gói thầu số 5: Cung ứng vắc xin
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Cung ứng vắc xin Lở mồm long móng Aftopor
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hải Dương  
 
#1414133: Gói thầu số 4: Cung ứng vắc xin
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Cung ứng vắc xin Tụ dấu tiêm phòng cho đàn lợn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hải Dương  
 
#1414126: Gói thầu số 6: Cung ứng vắc xin
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Cung ứng vắc xin Tai xanh tiêm phòng cho đàn lợn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hải Dương  
 
#1414122: Thuốc generic
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuốc generic "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Bình Định  
 
#1414117: Thuốc cổ truyền
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuốc cổ truyền "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Bình Định  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electronic, IT, telecom
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Medical instruments, chemicals
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008