Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
12-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27962 members
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27962 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
#1373893: Mua sắm thiết bị y tế
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Vĩnh Phúc  
 
#1373891: Gói thầu liên doanh liên kết lắp đặt máy gia tốc xạ trị
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu liên doanh liên kết lắp đặt máy gia tốc xạ trị và CT mô
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Nghệ An  
 
#1373887: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Đăk Nông  
 
#1373883: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị Y tế năm 2017
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị Y tế năm 2017 của Bệnh viện Đa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Thái Nguyên  
 
#1373877: Gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Thanh Hoá  
 
#1373872: Mua sắm máy siêu âm màu chuyên tim và máy gây mê kèm thở
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy siêu âm màu chuyên tim và máy gây mê kèm thở
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Ninh Bình  
 
#1373866: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Thanh Hoá  
 
#1373862: Mua máy siêu âm 4D phục vụ công tác chuyên môn
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua máy siêu âm 4D phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Lào Cai  
 
#1373850: Mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch bổ sung
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch bổ sung.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Bắc Ninh  
 
#1373846: Gói thầu số 3: Thuốc Generic và biệt dược hoặc tương đương điều trị
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Thuốc Generic và biệt dược hoặc tương đương điều
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Lâm Đồng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electronic, IT, telecom
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Medical instruments, chemicals
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008