Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28084 members
Mời tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28084 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Mời tư vấn
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1415054: Dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị điện khối tổ máy H1, H3 năm 2018
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Dịch vụ kiểm định
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Tuyên Quang  
 
#1415052: Quan trắc môi trường năm 2018-Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quan trắc môi trường năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Quảng Ninh  
 
#1414298: Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1414297: Gói thầu số 4 - Tư vấn giám sát
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4 - Tư vấn giám sát
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1414296: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình: Cải tạo đường dây hạ áp tuyến phố Hàng Bông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1414295: Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1414294: Tư vấn giám sát thi công các gói thầu số: 02, 04, 05.
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công các gói thầu số: 02, 04, 05.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1414293: Tư vấn thẩm tra TKKT-TDT, TKBVTC
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKKT-TDT, TKBVTC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1414292: Gói thầu 07/2018/ĐTXD/GT-01: Tư vấn lập BCKTKT
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 07/2018/ĐTXD/GT-01: Tư vấn lập BCKTKT
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1414291: Gói thầu số 7: Thí nghiệm cọc
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7: Thí nghiệm cọc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008