Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
12-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27962 members
Mời tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27962 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Mời tư vấn
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1373955: Gói thầu số 18-03/TVGS/ĐTXD-2018
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 18-03/TVGS/ĐTXD-2018: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình: Xây dựng mới lộ xu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1373953: Gói thầu số 18-02/TVGS/ĐTXD- 2018
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 18-02/TVGS/ĐTXD-2018: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị 02 công trình ĐTXD năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1373952: Gói thầu số 4: Khảo sát, lập thiết kế
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1373951: Kiểm toán cho 03 dự án Bắc Giang, Điện Biên, Vũ Thư
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiểm toán cho 03 dự án Bắc Giang, Điện Biên, Vũ Thư
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1373950: Gói thầu số 18-01/TVGS/ĐTXD-2018
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 18-01/TVGS/ĐTXD-2018: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1373948: Lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1373946: (Đính chính) Gói thầu số GMS-4.15: Tư vấn Kiểm toán dự án hàng năm giai đoạn 2
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Thông báo đính chính thời gian nộp HSQT: Tuyển chọn trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS) theo thủ tục của ADB: GMS-4.15: Tư vấn Kiểm toán dự án hàng năm giai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1373945: (Gia hạn) Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1373937: (Điều chỉnh) Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hải Phòng  
 
#1373927: Tư vấn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 13 xã huyện Mèo Vạc.
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 13 xã huyện Mèo Vạc.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Giang  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008