Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28084 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28084 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1415210: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for printing treatment regimen. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415209: Printing ink supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply printing ink. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415208: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 7: supply insurance service for the project of upgrading feeder 477E1.15. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415207: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 7: supply insurance service for the project of construction substations and gridline in Long Bien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415206: Flower supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply flower of Chi Mai for Hanoi Agriculture Promotion Centre in 2018. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415205: Fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply fertilizer for Hanoi Agriculture Promotion Centre in 2018. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415204: Business forms supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply business forms for Binh Duong Power Co. Funding source: production and business capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1415203: Operation building improve
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for improving operation building of Binh Dinh Power Transmission. Funding source: big repairing capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1415202: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 05: construction Pho Thanh kindergarten. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1415201: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for construction power supply system under the project of upgrading road to Hoa Nhon stone mine. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008