Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
12-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27962 members
1054711 DS Đấu Thầu
27962 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1374628: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction Yen Lo kindergarten , Binh Gia district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Lạng Sơn  
 
#1374627: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction Dai Phong kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Nam  
 
#1374625: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction Dai Dong kindergarten , An Khe commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thái Bình  
 
#1374624: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng nhà tạm và chi phí không xác định từ thiết kế) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171016774 - 00. Thời điểm đăng tải: 08/12/2017 16:52"
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Cơ khí xây dựng thương mại Quảng Ninh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1374623: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Cung cấp và lắp đặt thiết bị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171112309 - 00. Thời điểm đăng tải: 08/12/2017 09:38"
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại dịch vụ VHP
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1374622: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 02: construction Song Lo kindergarten, Viet Tri city phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Phú Thọ  
 
#1374621: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Gói thầu số 05 (Thiết bị) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171103698 - 00. Thời điểm đăng tải: 08/12/2017 15:48"
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP mỹ nghệ nội thất Nam Hà
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đồng Nai  
 
#1374620: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for construction kindergartens, primary schools in Nam Nhun district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Lai Châu  
 
#1374619: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Mua sắm ống HDPE DN315'
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sản xuất và thưong mại Tân Á Hưng Yên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Quảng Ninh  
 
#1374618: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 5: construction Vanh Khuyen kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thừa Thiên-Huế  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008