Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  632919 Vietnam tenders
 
23750 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
632919 DS Đấu Thầu
23750 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#689808: Gói thầu số 3- Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất năm 2015
Đăng ngày Posted:
26-12-2014
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 3- Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất năm 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Nghệ An  
 
#689805: Gói thầu số 4: Cung cấp nhiên liệu cho sản xuất năm 2015
Đăng ngày Posted:
26-12-2014
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 4: Cung cấp nhiên liệu cho sản xuất năm 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Nghệ An  
 
#689803: Gói thầu số 2- Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất năm 2015
Đăng ngày Posted:
26-12-2014
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 2- Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất năm 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Nghệ An  
 
#689799: Gói thầu số 1- Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất năm 2015
Đăng ngày Posted:
26-12-2014
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 1- Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất năm 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Nghệ An  
 
#689796: Mua sắm gạch chịu lửa nhập khẩu
Đăng ngày Posted:
26-12-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm gạch chịu lửa nhập khẩu.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Thanh Hoá  
 
#688647: Mua sắm trang thiết bị (tủ đựng hồ sơ) (gói 1)
Đăng ngày Posted:
24-12-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị (tủ đựng hồ sơ) (gói 1).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Long An  
 
#688645: Mua sắm trang thiết bị bàn ghế học sinh khối Tiểu học
Đăng ngày Posted:
24-12-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị bàn ghế học sinh khối Tiểu học.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Kon Tum  
 
#688643: Gói thầu số 8: Mua sắm trang thiết bị bàn, ghế, bảng, tủ, giường ngủ
Đăng ngày Posted:
24-12-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 8: Mua sắm trang thiết bị bàn, ghế, bảng, tủ, giường ngủ (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20141205185-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đồng Tháp  
 
#688642: TB 02-2014: Cung cấp lắp đặt hệ thống nội thất chuyên dụng nhà điều trị
Đăng ngày Posted:
24-12-2014
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: TB 02-2014: Cung cấp lắp đặt hệ thống nội thất chuyên dụng nhà điều trị.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#688639: Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp hệ thống trang thiết bị nội thất
Đăng ngày Posted:
24-12-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp hệ thống trang thiết bị nội thất; hệ thống mạng máy tính, điện thoại, âm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008