Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  705570 Vietnam tenders
 
26357 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
705570 DS Đấu Thầu
26357 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#1004845: (Gia hạn) Mua sắm bàn, ghế, giường gỗ làm việc
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua sắm bàn, ghế, giường gỗ làm việc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Phước  
 
#1004838: Mua sắm tài sản và trang trí nội thất.
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm tài sản và trang trí nội thất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đồng Nai  
 
#1004834: Cung cấp xi măng để bơm trám giếng khoan TU-6,7 cho lô 04-3
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp xi măng để bơm trám giếng khoan TU-6,7 cho lô 04-3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1004831: Mua sắm bàn ghế (Hội trường 300 chỗ)
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm bàn ghế (Hội trường 300 chỗ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bến Tre  
 
#1004826: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất cho Học viện Chính trị Công an nhân dân
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất cho Học viện Chính
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1004823: Cung cấp và lắp đặt nội thất cho Khu phòng ở khối nhà 5 tầng
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất cho Khu phòng ở khối nhà 5 tầng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1004819: Cung cấp và lắp đặt nội thất cho khối nhà 9 tầng
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất cho khối nhà 9 tầng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1004817: Mua sắm Bàn, ghế cho Hội trường Văn phòng Thị Ủy Bến Cát
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm Bàn, ghế cho Hội trường Văn phòng Thị Ủy Bến Cát.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Dương  
 
#1003525: Gói 4: Sản xuất, cung cấp và lắp đặt hệ thống nội thất công trình
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 4: Sản xuất, cung cấp và lắp đặt hệ thống nội thất công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1003519: Sản xuất, cung cấp và lắp đặt hệ thống nội thất công trình
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sản xuất, cung cấp và lắp đặt hệ thống nội thất công trình;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008