Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  775389 Vietnam tenders
 
26759 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
775389 DS Đấu Thầu
26759 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#1079301: Cung cấp và lắp đặt rèm sáo dọc
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt rèm sáo dọc cho Trụ sở làm việc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Vĩnh Long  
 
#1079290: Gói thầu số 08 - Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất văn phòng
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08 - Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất văn phòng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Quảng Nam  
 
#1079279: Mua sắm thiết bị
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Nghệ An  
 
#1079273: Trang trí nội thất cho trụ sở Phòng giao dịch VSIP
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang trí nội thất cho trụ sở Phòng giao dịch VSIP thuộc Chi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Dương  
 
#1079267: Cung cấp vật tư, thiết bị trang trí nội thất
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị trang trí nội thất nhà điều hành
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đồng Nai  
 
#1079260: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bếp, thiết bị văn phòng khu điều dưỡng 11 tầng
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bếp, thiết bị văn phòng khu điều dưỡng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1079255: Cung cấp, lắp đặt hệ thiết bị đồ gỗ tầng 10,11 khu điều dưỡng 11 tầng
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thiết bị đồ gỗ tầng 10,11 khu điều dưỡng 11 tầng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1078313: Cung cấp và lắp đặt bàn, ghế hội trường
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp và lắp đặt bàn, ghế hội trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1078308: Cung cấp vật tư, thi công và bảo hiểm công trình
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư, thi công và bảo hiểm công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1078305: TB01/2016: Cung cấp lắp đặt nội thất chuyên dụng
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: TB01/2016: Cung cấp lắp đặt nội thất chuyên dụng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008