Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  544306 Vietnam tenders
 
22312 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
544306 DS Đấu Thầu
22312 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#596811: Mua sắm, lắp đặt nội thất hội trường, phòng họp Cục Thuế tỉnh Phú Thọ
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt nội thất hội trường, phòng họp Cục Thuế tỉnh Phú Thọ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Phú Thọ  
 
#596801: Mua sắm, lắp đặt nội thất phòng làm việc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt nội thất phòng làm việc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Phú Thọ  
 
#596799: Mua sắm nội thất phòng khánh tiêt Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm nội thất phòng khánh tiêt Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bắc Ninh  
 
#596794: Cung cấp trợ nghiền xi măng năm 2014
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp trợ nghiền xi măng năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Nghệ An  
 
#596786: Cung cấp đá xít giàu nhôm năm 2014
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp đá xít giàu nhôm năm 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Nghệ An  
 
#596783: Mua sắm bàn ghế phòng Khánh tiết 103
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm bàn ghế phòng Khánh tiết 103.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#596781: Trang bị giường tầng, tủ đựng đồ bằng thép phục vụ cho sinh viên
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Trang bị giường tầng, tủ đựng đồ bằng thép phục vụ cho sinh viên nội trú tại nhà B3, B6 thuộc Trung tâm Quản lý ký túc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#596344: Mua bàn quầy giao dịch
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua bàn quầy giao dịch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Tuyên Quang  
 
#596341: 03/2014/TKV-XNK-TR: Mua sắm thép ray các loại và thép I-110
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 03/2014/TKV-XNK-TR: Mua sắm thép ray các loại và thép I-110 phục vụ sản xuất của các đơn vị sản xuất than hầm l
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#596340: Mua sắm bàn ghế học viên năm 2014
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm bàn ghế học viên năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008