Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  752637 Vietnam tenders
 
26646 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
752637 DS Đấu Thầu
26646 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#1054527: (Điều chỉnh) Thiết bị nội thất
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Thông báo điều chỉnh tên gói thầu: Thiết bị nội thất. Nội dung: Bàn, ghế hội trường; Bàn, ghế phòng làm việc +
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Phước  
 
#1054522: Gói 7: Thiết bị nội thất văn phòng (5 danh mục)
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 7: Thiết bị nội thất văn phòng (5 danh mục)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đà Nẵng  
 
#1054518: Cung cấp và lắp đặt nội thất
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại An Giang  
 
#1054513: Mua sắm Doanh cụ
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm Doanh cụ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Dương  
 
#1054510: Mua sắm thiết bị khối Quận ủy - Ủy ban nhân dân và các đoàn thể
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 3.2: Mua sắm thiết bị khối Quận ủy - Ủy ban nhân
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hải Phòng  
 
#1054508: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hải Dương  
 
#1054506: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hải Dương  
 
#1054499: Gói 5: Vật liệu điện, nước (175 danh mục)
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 5: Vật liệu điện, nước (175 danh mục)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đà Nẵng  
 
#1054495: Mua sắm bàn ghế phòng Khánh tiết.
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm bàn ghế phòng Khánh tiết.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1053287: Cung cấp thiết bị nội thất phòng học, giảng đường nhà học A6
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị nội thất phòng học, giảng đường nhà học A6
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008