Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  570519 Vietnam tenders
 
22822 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
570519 DS Đấu Thầu
22822 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#624145: Mua sắm tủ thờ, bàn ghế, giường, tủ quần áo
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm tủ thờ, bàn ghế, giường, tủ quần áo và nệm giường trang cấp cho các hộ gia đình chính sách.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Dương  
 
#624140: Mua giường tủ bệnh nhân (130 giường và 130 tủ)
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn hạn cuối nhận HSĐX: Mua giường tủ bệnh nhân (130 giường và 130 tủ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hưng Yên  
 
#623774: Mua sắm tài sản mặt hàng đồ gỗ (bàn ghế hội trường)
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tài sản mặt hàng đồ gỗ (bàn ghế hội trường)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Định  
 
#623771: Cung cấp VTTB dự phòng
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: CUNG CẤP VTTB DỰ PHÒNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN VĨNH SƠN VÀ SÔNG HINH (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140702348-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Định  
 
#623769: Mua sắm nội thất, đồ gỗ của Cục Thuế tỉnh An Giang
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm nội thất, đồ gỗ của Cục Thuế tỉnh An Giang.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại An Giang  
 
#623768: Gói 30: Mua sắm bàn ghế các loại
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: GÓI THẦU SỐ 30 MUA SẮM BÀN GHẾ CÁC LOẠI. (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140702345-00)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Phước  
 
#623766: Gói thầu số 01 “Cung cấp bàn ghế thiết bị văn phòng”
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 01 “Cung cấp bàn ghế thiết bị văn phòng”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Định  
 
#623764: Bàn hội nghị
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Bàn hội nghị.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#623460: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị đồ gỗ năm 2014
Đăng ngày Posted:
21-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị đồ gỗ năm 2014 cho Phòng sưu tầm và nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hồ Chí Minh City  
 
#623456: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị
Đăng ngày Posted:
21-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho Văn phòng Cục Thuế Hà Tĩnh và các Chi cục Thuế trực thuộc.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Tĩnh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008