Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810338 Vietnam tenders
 
26904 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
810338 DS Đấu Thầu
26904 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#1115093: Cung cấp và lắp đặt nội thất
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất trụ sở làm việc của Công ty Thủy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Lai Châu  
 
#1115084: Mua sắm tài sản trang trí nội thất và lắp đặt biển hiệu mặt ngoài công trình
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm tài sản trang trí nội thất và lắp đặt biển hiệu mặt ngoài
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1115078: Trang bị bàn ghế họp, bàn ăn
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Trang bị bàn ghế họp, bàn ăn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115072: Mua bàn ghế phòng làm việc, bàn ghế phòng họp
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua bàn ghế phòng làm việc, bàn ghế phòng họp của Cảnh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Bình Dương  
 
#1115062: Mua sắm bàn ghế làm việc
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm bàn ghế làm việc, bàn ghế hội trường; tủ đựng tài liệu cho huyện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Nghệ An  
 
#1115047: Cung cấp thiết bị xây dựng.
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp thiết bị xây dựng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đà Nẵng  
 
#1114413: Gói thầu số 1: 04 ghế máy răng (bao gồm cả tay khoan); dụng cụ và vật liệu nha khoa
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: 04 ghế máy răng (bao gồm cả tay khoan);
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1114411: Gói thầu số 2: 16 ghế răng lưu động, 16 máy răng lưu động, 16 đèn nội soi trong miệng
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: 16 ghế răng lưu động, 16 máy răng lưu động,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#1114404: Cung cấp dây hàn và thuốc hàn lần 02/2016
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dây hàn và thuốc hàn lần 02/2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đồng Nai  
 
#1114402: Mua sắm trang thiết bị bàn ghế
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị bàn ghế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Cà Mau  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008