Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  680547 Vietnam tenders
 
24365 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
680547 DS Đấu Thầu
24365 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#740751: Mua sắm thiết bị bàn ghế nhà làm việc
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị bàn ghế nhà làm việc Huyện ủy Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Tuyên Quang  
 
#740749: Cung cấp trang thiết bị nội thất phòng làm việc, phòng học, phòng thư viện;
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói số 1: Cung cấp trang thiết bị nội thất phòng làm việc, phòng học, phòng thư viện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đồng Nai  
 
#740746: Mua sắm bàn ghế phòng họp phục vụ hội họp tại cơ quan
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm bàn ghế phòng họp phục vụ hội họp tại cơ quan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Tiền Giang  
 
#740744: Mua sắm bàn ghế trường học
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói 03/MS Mua sắm bàn ghế trường học.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Tĩnh  
 
#740737: Mua sắm giá kê phục vụ công tác nhập vật tư hàng hóa DTQG năm 2015
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm giá kê phục vụ công tác nhập vật tư hàng hóa DTQG năm 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Sơn La  
 
#740735: Mua sắm bàn, ghế, tủ làm việc một số phòng chức năng
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm bàn, ghế, tủ làm việc một số phòng chức năng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#740332: Đóng mới bàn, ghế năm 2015
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Đóng mới bàn, ghế năm 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hà Nội  
 
#739426: Mua xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2015
Đăng ngày Posted:
24-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Đăk Lăk  
 
#739423: Mua sắm bàn ghế hội trường UBND thành phố Tam Kỳ
Đăng ngày Posted:
24-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm bàn ghế hội trường UBND thành phố Tam Kỳ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Quảng Nam  
 
#739420: Mua sắm bàn ghế, hội trường
Đăng ngày Posted:
24-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm bàn ghế, hội trường phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Cần Thơ  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008