Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  754760 Vietnam tenders
 
26655 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
754760 DS Đấu Thầu
26655 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1057258: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply service for adjusting documents of Phu My fertilizer plant in 2004-2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1057255: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply service of environment sanitation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nam  
 
#1057254: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for package CD-073/16: supply service for repairing Rotor of electric engine 1150 HP-TD02
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1057250: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply service for training English for teachers of class B1, B2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
#1057247: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply service for regulating traffic of dredging rivers in Ca Mau city (from Chua Ba to Giong Ke and from Nga Ba Song Ganh Hao
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
#1057242: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply service for improving chimney of factory 300MW of Uong Bi Thermal Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1057239: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for package 11: supply service for improving construction part of factory 300MW, 330MW of Uong Bi Thermal Power Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1057237: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for package SBT IT20160930: supply service for deploying loan initialization solution for SeABank
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1057235: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply service for keeping 2 wheel vehicle.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057231: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply service for building database, document, emulation movement of sample dyke construction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008