Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-5-2017
Home New Control Panel Login
 
  907622 Vietnam tenders
 
27376 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
907622 DS Đấu Thầu
27376 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1219174: Materials supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for package XNK-24/17: supply materials for repairing pipes by Clock Spring technology. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1219172: Materials supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply materials for repairing valves. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1219169: Materials supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply materials for HV, LV bypass valve system for Hai Phong 2 thermal power plant. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1219168: Materials supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for package 01: supply materials for repairing pump level 1C. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1219166: Liquid LPG gas supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for package DVL-016/17/DV: supply liquid LPG gas. Funding source: production capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1219163: Lubricant supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply lubricant Fuchs Lubritech Ceplattyn GT10 for gearbox of coal grinder of Vung Ang 1 thermal power
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1219162: Industrial gas supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for package 117: supply industrial gas. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1219158: Equipment supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply and installation equipment for improving gas and fire detector system at Phu My fertilizer plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1219156: Consumable materials supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for package VT-09/17-KT/TU: supply consumable materials for dynamic equipment. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1219154: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply chemicals. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008