Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630372 Vietnam tenders
 
23701 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
630372 DS Đấu Thầu
23701 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#687028: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for supply service for repairing and recovering Mechanical Seal of producer Eagle Burgmann. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
#687024: Flowers supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for supply Tet decorative flowers .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#687019: Additive limestone supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for supply additive limestone for Tam Diep Vicem Cement One Member Co Ltd.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Ninh Bình  
 
#686992: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for supply uniform for prisoners.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#686990: Traffic signals installation
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for package 1: installation, replacing and adding traffic signals on roads in Dinh Quan district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#686985: Technical material supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for +package 1: supply technical material for automobile ZIL 131.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#686982: Sunfuric acid supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for package 3: supply 7,000 tons of sunfuric acid (H2SO4) for DAP Joint Stock Co No 2 - Vinachem
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lào Cai  
 
#686977: Spice, rice, gas, new medicine supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for supply spice, rice, gas, new medicine for Tan Dinh Mental Sanatorium Centre in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Dương  
 
#686974: Siliceous oxide-rich soil supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for supply siliceous oxide-rich soil for Tam Diep Vicem Cement One Member Co Ltd
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Ninh Bình  
 
#686973: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for supply service for loading and transporting earth and stone for mine of Khe Cham 2 No 01 of Tay Nam Da Mai Coal Joint Stock Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008