Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810338 Vietnam tenders
 
26904 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
810338 DS Đấu Thầu
26904 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1115351: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 02: supply service for sweeping roads in Rach Gia cit in 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Kiên Giang  
 
#1115348: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 01: supply service for collecting waste on roads in Rach Gia cit in 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Kiên Giang  
 
#1115345: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply manpower service of workers, technical experts and security guards
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1115342: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for pickup workers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1115339: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for loading and transporting coal.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1115337: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for managing and operating building VNPT-NET3 in Da Nang industrial zone in 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1115335: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for hiring optical transmission to connect nodes for implementing LTE phase 1 in Da Nang city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1115332: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply sanitation service for Quang Ninh General Hospital in 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1115330: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for loading stone and earth when recovery of coal in 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1115328: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for pickup workers and staff in 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008