Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  588438 Vietnam tenders
 
23062 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
588438 DS Đấu Thầu
23062 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#643260: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply sanitation service.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#643259: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for printing leaflet, vaccination notebooks, inventory for Vinh Phuc Preventive Medical Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Vĩnh Phúc  
 
#643258: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for printing information boards, propaganda panels of Dong Nai job centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#643257: Orchid supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply orchid for Hanoi Agriculture Promotion Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#643255: Oil supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply oil Turbine Mobil DTE746 for Son La Hydropower Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Sơn La  
 
#643253: Military supplies supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for: #Package 1: supply and installation military supplies for Lap Thach district branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Vĩnh Phúc  
 
#643249: Medical waste processing equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply medical waste processing equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Trị  
 
#643246: Material and components supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for package 1: supply material and components for manufacturing picture signal processing system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#643244: Materials supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply materials for caring customers of high postage and perennial.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#643242: Materials supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply materials for manufacturing equipment to fish squid at bottom level.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Khánh Hoà  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008