Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  729706 Vietnam tenders
 
26541 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
729706 DS Đấu Thầu
26541 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1030592: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for supply service for supplying electronic invoice for Binh Thuan Fresh Water and Rural Sanitation Centre in 2017-2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Thuận  
 
#1030591: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for supply service for repairing incinerator of Hau Giang General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hậu Giang  
 
#1030590: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for supply service for anti-worn of component 1: flood management – completing dyke system of Ban Thach river.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Nam  
 
#1030589: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for supply service for registration for protecting industrial shape, packaging, label for products winning OCOP contest in 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1030588: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for supply service for training skill of accounting, analysing and evaluating capacity of operation of power factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1030587: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for supply service for programme of point exchange at connection partner system of Vinaphone Plus.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1030586: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for hiring establishment for booth room system of international television centre ABG5. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1030585: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for supply service for training informatics of international standard IC3 for officers, teachers in Ha Dong district Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1030584: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for supply service for training English standard A2/TOEIC for officers, teachers in Ha Dong district Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1030583: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for supply testing and adjusting service for enlarging transformer station 500kv Hiep Hoa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008