Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  581441 Vietnam tenders
 
22997 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
581441 DS Đấu Thầu
22997 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#635518: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for package DV-159/14-TTR: supply service for gauging and testing gas metering system, condensate on central gas jackup.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#635516: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for printing stamp and signboard, leaflets of VietGap for professional activity of Plant Products Quality Certifying and Analysing Station of Hanoi Plant Protection Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#635514: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for supply service for organising conference from September 22 to September 24 year 2014 in Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#635511: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for +producing and broadcasting propaganda messages of individual hygiene ( washing hand with soap ) on 02TV – Vietnam television.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#635509: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for supply service for organising programme of commendation of Vietnam prime tourism enterprise
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#635505: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for package 2: supply service for organising exhibition of achievement of economic - culture - social of capital of 60 years of construction and development.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#635503: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for +package 001/CHCT/PMVT/DTPC/2014: hiring labour of development ( Dev).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#635502: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for +package 15/2014/VNC-CHDK : hiring professional of designing for connection solution of equivalence broadcasting and receiving system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#635499: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for supply production service of designing, transporting and installation net container.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#635497: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for package 01/2014/TVR-CD/QSEAP-PT: supply service for supporting of issuing certificate of safety tea in 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Phú Thọ  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008