Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  582374 Vietnam tenders
 
23012 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
582374 DS Đấu Thầu
23012 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#636447: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply service for organising the fair of small industrial and industrial products in Northern in 2014 in Lao Cai province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lào Cai  
 
#636444: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply goods verification service for the project of strengthening capacity of basic health system of priority provinces ( 2012 - 2016)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#636443: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply service for valuating demand of strengthening capacity and organising activities on strengthening capacity of climate change of Ministry of Industry and Trade and correlation branches.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#636441: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 7: supply service for planning model of technology map of processing water and test for the project of fresh water system in Tam Hung and Thanh Thuy commune in Thanh Oai district, Han
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#636439: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 6: supply service for verifying for designing working draw and estimation for the project of fresh water system in Tam Hung, Thanh Thuy communes, Thanh Oai district, Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#636437: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 1: supply service for collecting and analysing sample of mineral exploitation zones in Northern.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#636435: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 3: supply service for collecting and analysing sample of mineral exploitation zones in Southern.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#636433: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply service for printing hospital forms, case history, envelopes of films of X-ray, CT-scanner, MRI, DAS for Ninh Binh General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Ninh Bình  
 
#636431: Primary HIPS film supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 30/THM-BID: supply primary HIPS film for TH Milk Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#636430: Maintenance and repair training service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Procurement package: maintenance and repair training of Coiled Tubing Unit (Bid No. DV-09/14-DA/DT)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008