Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-9-2017
Home New Control Panel Login
 
  993500 Vietnam tenders
 
27817 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
993500 DS Đấu Thầu
27817 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1308720: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for geological survey and stability assessment of dyke at priority positions on Red River – Thai Binh river system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308716: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for surveying and assessing for dykes on Ma – Ca rivers system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308714: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for surveying and assessing for dykes on Red River – Thai Binh rivers system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308713: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for applying technology of remote sensing of violation management, riverbank landslide , coastal.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308711: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for supporting technical of servers of Linux ( RHEL).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308709: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply communication service for 1816 project of satellite Hospital, examination and treatment service on VTV1 – Television
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308705: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for demolishing, packing, transporting transformer and accessories for the project of transformer 500kv – 900MVA
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308703: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for organising events of thank to customers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308701: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for hiring for testing service, infrastructure maintaining, auxiliary at broadcasting stations at Binh Duong Telecom Station phase 3 – 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1308699: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for package FIRST/2b2/HONGLAM/G07: supply service for testing and adjusting for design of trial – cast of sheet pile cutting sides
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008