Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  621206 Vietnam tenders
 
23550 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
621206 DS Đấu Thầu
23550 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#677435: Elevator system supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for package 04B: supply elevator system for Hung Yen Military High Command. Funding source: defence budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hưng Yên  
 
#677431: Electrical heaters supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for supply electrical heaters for closed drain vessel and HP flake KO drum under the project of BK Thien Ung. Funding source: VSP's production capital. Method of bidder selection: National open bi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#677243: Work leave certificate printing-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for printing work leave certificate of social insurance
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#677242: Well supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for supply well for collecting sample of soil, water and installation automatic underground water observation equipment at 2 positions, every position including 2 wells
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#677239: Tyre testing equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for package 01 - 2014: supply and installation tyre testing equipment for technical centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#677235: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for supply service for transporting earth and stone of Deo Nai coal mine in 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#677227: Technical and office equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for supply technical equipment and office equipment for Dak Lak Fire Fighting Police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đăk Lăk  
 
#677224: Sulfur supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Procurement package: Sulfur supply for Quarter I, II year 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#677220: Sport tool supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for supply sport tool for Hung Yen Sport Professional School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hưng Yên  
 
#677218: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for package TV-CQS-07: supply implementation service on evaluating strategy environment for NRAP.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008