Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  691743 Vietnam tenders
 
24479 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
691743 DS Đấu Thầu
24479 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#752282: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply uniform for Quang Tri Forestry Management Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Trị  
 
#752280: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply uniform for Gia Lai Military High Command.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Gia Lai  
 
#752276: Sport training equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply sport training equipment for Thai Nguyen Sport Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Thái Nguyên  
 
#752273: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply service as letter of representation No 06-05/TCLD-2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nam  
 
#752270: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply service as letter of representation No 05-05/TCLD-2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nam  
 
#752265: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply service for adjusting storage documents of Tuyen Quang Transport Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Tuyên Quang  
 
#752262: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply service for evaluating and monitoring quality of calls.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#752260: Regulator supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply regulator.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#752257: Portable balance supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply electronic portable balance.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Giang  
 
#752252: PMC pallets supply-correction
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Procurement packages No.1 (600 Pallet PMC) (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150503033-00)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008