Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  774988 Vietnam tenders
 
26761 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
774988 DS Đấu Thầu
26761 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1078588: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for supply service for cleaning and coating inside of pipeline of circle pump for repairing engine S1/S2 at Vinh Tan 2 thermal power plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1078582: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for supply scaffold materials and manpower for repairing engine S1/S2 at Vinh Tan 2 thermal power plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1078579: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for supply service for pumping water of siphong and pipeline of circle pump for repairing engine S1/S2 at Vinh Tan 2 thermal power plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1078574: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for supply service for repairing automobile Hyundai HD65 14N-6387
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1078569: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for supply service for adjusting storage documents of Cao Bang Finance Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cao Bằng  
 
#1078564: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for supply service for operating wastewater treatment plant of Binh Duong Traditional Medicine Hospital in 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại  
 
#1078557: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for supply service for health checkup for Agribank Thai Nguyen
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Thái Nguyên  
 
#1078554: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for package 15: supply service for transporting transformer 500kV-450MVA
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1078551: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for supply service for digging Gyps from temporary Gyps and transporting Gyps from +12.3m to +18.3m.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1078547: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for supply service for building customers management software and advertisement tariff application .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008