Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  744821 Vietnam tenders
 
25006 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
744821 DS Đấu Thầu
25006 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#808519: Yarn supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply yarn TR 65/35 Ne32/2 for 28 One Member Co Ltd
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#808518: Weighing jack and loadcell supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply weighning jack and loadcell.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#808517: Uniforms supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply uniforms for teaching defence education and security
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#808516: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply uniform for militia and self-defence force.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lào Cai  
 
#808514: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply uniform for Tuyen Quang Provincial Inspectorate
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Tuyên Quang  
 
#808513: Tree aluminium supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply tree aluminium A6061 with diameter of 65
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#808512: Technical material supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply technical material and equipment for computer room and theory room
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#808511: Sweet potato supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Hanoi Rural Development Branch announced to cancel the bid for supply Hoang Long sweet potato breed on establishing model of agriculture co-operative link to production and maintenance and consumptio
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#808510: Soy bean supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Hanoi Rural Development Branch announced to cancel the bid for supply DT84 soy bean breed on establishing model of agriculture co-operative link to production and maintenance and consumption agricult
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#808509: Soft barrier supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package 05: supply, installation and guide to operate soft barrier system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008