Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-11-2017
Home New Control Panel Login
 
  1034681 Vietnam tenders
 
27924 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1034681 DS Đấu Thầu
27924 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1353755: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply service for maintaining for 06 Motors MV of Water Factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1353753: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package 01 - 2017 – BHDTXD: supply insurance service for improving capacity and construction transformer station phase 3 – Quoc Oai district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1353751: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package DV-246/17-CNTT: supply service for upgrading and maintaining software
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1353750: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply service for hiring for training and transferring for process of monitoring of safety of information.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1353748: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply insurance service for responsibility of airport fuel filling
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1353746: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package CNTT-033/17/DV: supply service for maintaining Gaitronics communication system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1353743: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply service for hiring for supporting for monitoring and detecting for breakdown risk of priority systems.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1353742: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply service for replacing name plate of building of Vietsovpetro Construction, Survey and Repairing Enterprise.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1353741: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package 51/2017/VNC – RDB: supply flight service ( sport airplane) of inspection test phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1353739: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply service for managing, caring and maintaining for green roofs, green trees on Vanh Dai 2 road – Dong Van Cong road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008