Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  730393 Vietnam tenders
 
24834 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
730393 DS Đấu Thầu
24834 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#793591: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply service for replacing components of heat distribution pump for air conditioner and ventilation system at National Conference Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#793590: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for package 19802+20079: supply service for manufacturing and installation works for reform,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#793589: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for package DV-04/15/XMDV: supply service for testing and loading for certificating loading tools.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#793588: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply service for building propaganda television program for raising awareness about natural disasters.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#793587: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for 12 packages of propaganda and training of labour safety.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#793586: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply service for painting outside of water tank B Phu My 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#793585: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply service for maintaining UPS at AACC, TWR/TSN, Ba Queo station, Radar TSN, Radar Ca Mau.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#793584: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply service for hiring restroom for A70
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#793583: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply service for hiring machine for tighning hydraulic bolts for TA 2015 at GPP.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#793582: Scale soda supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply scale soda
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008