Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  717586 Vietnam tenders
 
24699 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
717586 DS Đấu Thầu
24699 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#780190: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
04-7-2015
Bid for supply printing service for Quang Ngai General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ngãi  
 
#780188: Playing equipment supply
Đăng ngày Posted:
04-7-2015
Bid for supply playing equipment for children and remote areas.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Giang  
 
#780185: Module and equipment supply
Đăng ngày Posted:
04-7-2015
Bid for supply module and equipment for control system of gas turbines.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#780183: Measurement and electric equipment supply
Đăng ngày Posted:
04-7-2015
Bid for package 2: supply measurement and electric equipment on ships
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#780179: Magnetic generator block and module manufacturing
Đăng ngày Posted:
04-7-2015
Bid for package 1: manufacturing, supply block and module for automatic magnetic generator on ships. Funding source: state budget
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại  
 
#780172: Green trees planting
Đăng ngày Posted:
04-7-2015
Bid for planting green trees in Long An revolution historic relic.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Long An  
 
#780168: Gifts supply
Đăng ngày Posted:
04-7-2015
Bid for supply gifts type B for happy birthday of individual customers from August 2015 to December 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#780161: Gifts supply
Đăng ngày Posted:
04-7-2015
Bid for supply gifts type A for happy birthday of individual customers from August 2015 to December 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#780152: Fertilizer and pesticide supply
Đăng ngày Posted:
04-7-2015
Bid for supply fertilizer and pesticide for Cashew Trees Research and Development Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Dương  
 
#780148: Fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
04-7-2015
Bid for supply fertilizer NEB-26 for litchi and guava trees.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008