Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  542773 Vietnam tenders
 
22254 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
542773 DS Đấu Thầu
22254 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#595286: Antipyretic soaking system supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply antipyretic soaking system, fishing rods on ship of fishing tuna fish
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#595285: Corebanking testing consulting and supporting
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Procurement package: Consulting and Supporting of CoreBanking Testing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#595282: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply uniform for militia and self-defence force and reserve force
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Ninh Bình  
 
#595281: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply uniform for militia and self-defence force
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#595278: Tunnel material supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for package 1: supply tunnel material for maintaining products on offshore fisheries vessel.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#595237: Tools supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for package CBSX-LC09: supply tools for production preparation of Lai Chau hydropower plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Sơn La  
 
#595233: Tools supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply tools for installation thermal isolation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
#595230: Specialized material supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply specialized material for designing and manufacturing material for T54P and T55.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#595227: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply service for publishing Vietnam Agriculture Promotion Bulletin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#595224: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply service for organising event on IPv6 day.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008