Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604728 Vietnam tenders
 
23321 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
604728 DS Đấu Thầu
23321 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#659750: Water processing equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 13: supply and installation water processing equipment for fresh water system in Hiep Thuan, Lien Hiep communes, Phuc Tho district, Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659747: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply uniform for Lang Son Forestry Management Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lạng Sơn  
 
#659745: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 9: supply service for transporting machinery and equipment to Cuba.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659743: Testing kits supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply kits for testing EMS for Ca Mau Aquaculture Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
#659741: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for 10 packages of supply technical materials for military vessels
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#659738: Storage ground supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply and installation storage ground
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#659735: Ship repair
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for repairing vessel Phong Nha 01
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Bình  
 
#659732: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply service for surveying and evaluating scene and enterprise incubator demand of science and technology and promoting implementation methods
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659714: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply checking service on promoting contents of establishing decree of environment industry development.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659711: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 4: supply service for planning land recover document, compensation of land clearance for the project of grid 220kv Thai Binh - Kim Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008