Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644447 Vietnam tenders
 
25978 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
644447 DS Đấu Thầu
25978 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#940547: Equipment and tool supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply equipment, tool, speciality measurement mean
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940546: Prize supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 02: supply prize for well pupils of capital year 2015 – 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940545: PVC pipe supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 8: supply PVC pipe
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Phú Thọ  
 
#940543: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply service for analysing food target of transport, slaughter animal, process, maintenance animal product, fisheries
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940542: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply service for analysing targets of vegetables
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940541: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply service for establishing, broadcasting science film, clip, communication bulletin of environment protection, awareness enhance of biodiversity
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940540: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package C1-B1: supply service for establishing database, management software, natural disaster risk map in 10 provinces of project zone
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940539: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply service for hiring automobile for 04 provinces in Binh Duong Telecom Station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#940532: Liner hangers supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Procuring entity: Vietsovpetro Procurement package: Liner hangers for the wells on the block 09-1 under VietsoVpetro's Package VT-105l16-KB Main content of bidding package: Provision of Uner hange
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#940522: Wastewater processing system supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply and installation wastewater processing system for construction disease examination area, diagnosis and high technical treatment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008