Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#895020: Materials supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package VT-006/16-DA/FPSO: supply materials VPP-MSR-2083-2104-2053-2133-2139-2161-2164 for FPSO-AMD-TGT1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#895019: Elevator equipment supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 09: supply and installation elevator equipment for production and operation building of Hoang Mai Power Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#895016: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 3: supply and installation 2 elevators capacity 1500kg for the project of enlarging Dien Ban garment factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#895013: Aluminium frame supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply and installation aluminium frame for main building of Long An Obstetrics and Paediatrics Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Long An  
 
#895009: Air conditioner repair
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package DV-0012/16-YTE: repairing air conditioner for Vietsovpetro Medical Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#895008: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package XL – 06: supply and installation air conditioner for investment and construction Building 63 – 71 Lang Ha
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#894578: Waste boxes and bags supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 1: supply nylon bags, waste boxes, containers for Kien An district hospital, Viet Tiep Friendship Hospital and Thuy Nguyen district general hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#894576: Soap and detergent supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply soap and detergent
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#894573: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply service for supporting management and operation for systems of National Driver’s License Data Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#894571: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply service for collecting, transporting and processing solid waste and dangerous waste of Thong Nhat General Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008