Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1400970: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for decorating and improving city gates in 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Dương  
 
#1400968: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply supporting service for production and business activities in 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1400965: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package VTT 2018: supply service for transporting coal by waterway in 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1400963: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply security service for parks in Ninh Kieu district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1400961: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for improving 29 roads, small parks in Ninh Kieu district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1400958: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for improving 13 roads, small parks in Ninh Kieu district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1400957: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for improving 20 roads, small parks in Ninh Kieu district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1400954: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for improving lighting system, traffic light system in Ninh Kieu district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1400953: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 1b: loading coal at Nga Hai coal mine.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1400951: Seafood supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply seafood.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008