Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-7-2017
Home New Control Panel Login
 
  951496 Vietnam tenders
 
27600 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
951496 DS Đấu Thầu
27600 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1263918: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for testing of food safety and hygiene
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1263917: Water producing system supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply water producing system for Vinh Long Technical Education University. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1263916: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for package CNTT-010/17/DV: supply service for maintaining storage DC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1263915: Water filters supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply water filters for kindergartens. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1263913: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for observation of sedimentation and landslide of water reservoir of Se San 3A hydropower plant – circle 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Gia Lai  
 
#1263910: Technology materials supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply technology materials for cement producing. Funding source: production and business capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1263909: Spare parts, tools and materials supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Name of procurement package: Supplying of Spare parts, tools and materials for Ultrasonic testing -Block 09.1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1263906: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply spare parts for castor of grinder CKP-200. Funding source: production and business capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1263905: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for repairing gas furnace No 5
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1263902: Safety Equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Name of procurement package: Provision of Safety Equipment Package (Package No. VT -Q26116-XNK-WTCP)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008