Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  689248 Vietnam tenders
 
26243 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
689248 DS Đấu Thầu
26243 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#987606: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for supply industry sanitation service .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#987605: Milk supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for supply milk.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#987604: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for supply military equipment for infantry battalion 1 – regiment 738.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Long An  
 
#987603: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for package 16: supply insurance service for high technical diagnosis area of 115 People’s Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#987602: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for supply insurance service for risk of construction and installation for improving MV feeders from Thi Nghe 110kv station for supply power of Vinhomes Central Park.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#987601: Green trees planting
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for planting green trees, installation mobile rest rooms, replacing dustbins
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nghệ An  
 
#987600: Fire fighting pump supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for supply and installation fire fighting pump for Lam Dong Taxation Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lâm Đồng  
 
#987598: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for supply fire fighting equipment for market and head office of Tan Khai Commune People’s Committee.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Phước  
 
#987597: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for supply equipment for production of An Khuong Commune People’s Committee
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Phước  
 
#987596: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for supply equipment for production of Tan Hiep Commune People’s Committee
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Phước  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008