Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  836157 Vietnam tenders
 
27020 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
836157 DS Đấu Thầu
27020 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1143149: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply service for sweeping streets at night, dredging canals, manholes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Tây Ninh  
 
#1143147: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for package NIPI-0010/17: supply service for supply manpower of design.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1143143: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for package CNTT-012/16/DV: supply service for maintaining radio system TOA, ZENITEL. Funding source: financial plan in 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1143140: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply service for maintaining NEAX switchboard
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1143138: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply service for hiring online customers caring system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1143137: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for package 306/DH – DTXD: supply service for repairing and improving shelter of operation fixed building , A3, A2, 1A, offsite
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ngãi  
 
#1143134: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply sanitation service for Long Khanh General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#1143132: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply service for printing publication for managing transportation of road by automobile for Directorate for Road of Vietnam 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1143130: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply service for printing report form for DAPCL
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1143127: Pesticide supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply Anvil 5SC for Kon Tum Rubber Co Ltd
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Kon Tum  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008