Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  667138 Vietnam tenders
 
24193 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
667138 DS Đấu Thầu
24193 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#727200: Materials, chemicals, pesticide supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply materials, chemicals and pesticide
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Tây Ninh  
 
#727196: Materials supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply consumable materials for sample filtering.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#727193: Materials supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply consumable materials for AAS equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#727189: Liquid Ammonia supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Procurement package: Liquid Ammonia supply for year 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#727187: Labour protection cloths supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply labour protection cloths
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#727185: Iodine salt supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply iodine salt for the poor in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Sơn La  
 
#727182: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply insurance service for the project of supplying radio 3G 900MHz in central provinces of Vinaphone network in 2014-2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#727179: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply insurance service for the project of supplying radio 3G 900MHz in northern provinces of Vinaphone network in 2014-2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#727174: Insurance program supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Procurement package: PV GAS insurance Program 2015-2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#727171: Fish supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply freshwater fish.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008