Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-3-2017
Home New Control Panel Login
 
  869465 Vietnam tenders
 
27172 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
869465 DS Đấu Thầu
27172 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1178392: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply service for insecticides and rodenticides for Ca Mau Petroleum Power Co in 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
#1178391: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for package 7: supply service for repairing excavator Kawasaki 90Z5 No 15
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1178389: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply service for replacing Coriolis meter FT-2410 at Thi Vai depot
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1178388: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply public service and caring green trees on Lien Khuong - Prenn highway in 2017-2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lâm Đồng  
 
#1178387: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for package 011/DH-BDSC-P: supply service for adjusting and testing equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ngãi  
 
#1178386: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for package KT-006/17-DV: supply service for analyzing lubricant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1178385: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for package 153: supply service for disassembly insulation equipment for static equipment, pipes, pipe accessories in 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
#1178384: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply service for maintaining and management inland waterway in Nghe An province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nghệ An  
 
#1178383: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for package VTB-005/17/DV: supply service for planting and caring decoration trees.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1178382: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for package VTB-006/17/DV: supply service for repairing electric and water equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008