Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  570519 Vietnam tenders
 
22821 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
570519 DS Đấu Thầu
22821 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#624218: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply service for heat-resistant painting for technology pipeline 16 inch of output compressor of LFS station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
#624216: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for +supply postage announcement form for postage payment year 2014 - phase 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#624211: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply service for establishing forest delivery method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#624209: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply service for hiring standby equipment and material store yard for rescuing communication system, installation BSS stations of Vinaphone network in Northern provinces
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#624206: Security service supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply security service for Hanoi Heart Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#624202: Security service supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for + supply security service for Thong Nhat Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#624197: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply service for printing books and documents year 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#624195: Materials supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for: + supply materials for installation Pipeline Start-up (DMA)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#624191: Materials supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for: #Package 1: supply printing products
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Ninh  
 
#624188: Labour protection shoes supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply labour protection shoes for Hanoi Telephone Co No 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
  6 [2] 8   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008