Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  836157 Vietnam tenders
 
27020 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
836157 DS Đấu Thầu
27020 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1143248: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply consulting service for research and apply economic watering technology for grapevine in Ninh Thuan province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Ninh Thuận  
 
#1143170: Nodular cast iron supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply nodular cast iron . Funding source: business capital . Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1143167: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for package 1: supply air conditioner for Bach Mai Hospital . Funding source: career fund. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1143162: Sport training tool supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply sport training tool for Nguyen Du Culture – Sport Club at group 4, group 5, Tan Dinh ward district 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1143161: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Procuring entity: Vietsovpetro Procurement package: Geotechnical Drilling and sampling work (Package No. DV-01/16-NIPI-WTCP).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1143159: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply service for evaluating impact of environment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1143157: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply service for operating, maintaining and caring campus of Binh Hung wastewater processing factory and Dong Dieu pumping station, Binh Chanh district , district 8 HCM city .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1143155: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for package 2: supply service for transporting stone and earth in 2017 in Southern area.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1143153: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for package 1: supply service for transporting stone and earth in 2017 in Northern area. Funding source: production and business capital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1143151: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply service for caring green trees and lighting system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Tây Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008