Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644885 Vietnam tenders
 
25988 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
644885 DS Đấu Thầu
25988 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#940933: Individual protection equipment supply
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for supply individual protection equipment for Mien Dong 1 Power Transmission. Funding source: production and business capital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#940932: Glass bottle supply
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for package 2: supply glass bottle and experimental tube for maintaining and multiplying mushroom breed.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940931: Gas cooking equipment supply
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for package 13: supply gas cooking equipment for Academy of Logistics
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940930: Fuel supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for supply fuel for generators and equipment of Ha Long Bay PMU.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#940927: Forest orchid flower plants supply
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for supply forest orchid flower plants. Funding source: Hanoi budget. Method of bidder selection: competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940924: Floating buoys supply
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for package 12.SCL2016: supply floating buoys and spare parts
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đăk Lăk  
 
#940921: Fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for supply 140 tons of urea, 33 tons of kali
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Gia Lai  
 
#940917: Equipment and material supply
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for supply and installation equipment and material for construction model of processing wastewater mixture living – processing agriculture – products and food of organic enrich with low expen
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940916: Dustbins supply
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for supply dustbins for Sa Thay District Public Service Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Kon Tum  
 
#940912: Dustbins supply
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for supply 180 dustbins capacity of 240 litres and 20 dustbins of penguins
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Vĩnh Long  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008