Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  744821 Vietnam tenders
 
25002 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
744821 DS Đấu Thầu
25002 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#808782: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package 01: supply main materials for the project of construction water pipeline HDPE DN280 on An Da – Dong Khe road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#808780: Spare parts supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply spare parts for crane Libherr LR1750 building Tho Trang 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#808779: Materials and spare parts supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package 273, 275, 276, 277, 278, 279/VT-CD: supply electric materials and spare parts.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nghệ An  
 
#808777: Materials supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package 26: supply materials and service for repairing optical transmission equipment of Hoa Khanh 220kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#808776: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package 09: supply and installation elevator system for construction experimental room of electronic , automation of Research Institute of Electricity
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#808774: Electrical bulk materials supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Procurement package: Purchasing electrical bulk materials for RC9RC5 platform (Ref. Tender No.VT-256/15-XL-NHT)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#808773: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package CD-078/15: supply electric equipment and materials.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#808771: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply and installation air conditioner at IDC area B at Data Centre of QTSC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#808770: Air conditioner and ventilation system supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply and installation air conditioner and ventilation system for construction hydro – meteorological operation centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#808769: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply air conditioner
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008