Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  542887 Vietnam tenders
 
22261 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
542887 DS Đấu Thầu
22261 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#595471: Steel anchor supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply heat-resistant steel anchor for repairing activities of Cam Pha cement plant. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#595470: Elevator system supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for package CD04: supply and installation elevator system for apartment of New Skyline building. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#595469: Driller arm supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for: + supply arm for driller + supply tubeless tyre for Komatsu automobile + supply tyre for automobile Renault Kerax 350, 440, Isuzu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#595468: Cement supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for package 02: supply cement for construction rural road. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lai Châu  
 
#595467: Air conditioner and ventilation system supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply air conditioner and ventilation system for informatics postal building. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#595466: Air conditioner and ventilation system supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply and installation air conditioner and ventilation system for Cao Bang conference centre. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cao Bằng  
 
#595465: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for +package 8: supply and installation air conditioner for building C for improving and upgrading Sam Son Sanatorium and Rehabilitation Centre to Sam Son sanatorium and rehabilitation Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#595464: Air conditioner system supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply air conditioner for Tuyen Quang State Treasury. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Tuyên Quang  
 
#595463: Air conditioner system supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for package GT02.1: supply air conditioner system. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#595462: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for improving and upgrading air conditioner of working office of Vietnam Television Centre. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008