Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  762650 Vietnam tenders
 
25080 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
762650 DS Đấu Thầu
25080 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#828928: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2015
Bid for supply service for designing and improving building A1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#828926: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2015
Bid for supply service for storing and transporting radio equipment for the project of 3G radio system in 7 Northern provinces of Vinaphone.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#828924: Workshop material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2015
Bid for supply workshop material and equipment for High Command of Maritime Police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#828921: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2015
Bid for supply service for designing and producing communication documents on enhancing awareness of technical problem related to REDD+.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#828920: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2015
Bid for supply paint for maintaining signal on runway , landing area and CHC road at Tan Son Nhat International Airport
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#828919: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2015
Bid for supply service for planning use land to year 2020 and land use plan year 2016 in Ung Hoa district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#828918: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2015
Bid for supply service for designing content of display of Vietnam Trade Union and Worker Museum,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#828917: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2015
Bid for supply service for establishing detail scheme of Vietnam Trade Union and Worker Museum PMU
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#828916: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2015
Bid for +package 02: establishing and broadcasting channels on television station with methods such as recommendation of weather forecast, gold time recommendation clip, letter run of news programme
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#828915: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2015
Bid for supply service for establishing and producing one film of transmission information for parts related to REDD+ in Vietnam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008