Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
12-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27962 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27962 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1374417: Uniforms supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply staffs uniforms 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1374414: Signboards supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply and installation gate, signboards, display area
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bến Tre  
 
#1374409: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package DV-246/17-CNTT: supply service for upgrading and maintaining software “Primo/Rosetta&LIMB
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1374405: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package DV-251/17-XNDV: supply service for collecting, transporting and processing petroleum waste of Vietsovpetro in 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1374399: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply service for hiring and supplying service for strengthening capacity and condition of activity of monitoring system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1374394: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply nurse’s aid and industry sanitation service at area B, office
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1374388: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply manpower for coal processing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1374384: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply service for pickup workers in 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1374378: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Procuring agency: Vietsovpetro
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1374365: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply service for repairing crude filter (A14YH2S001B).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lâm Đồng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008