Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  708162 Vietnam tenders
 
26377 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
708162 DS Đấu Thầu
26377 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1008073: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2016
Bid for supply testing service, adjusting and load test for pressure equipment, lifting equipment and measuring equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1008072: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2016
Bid for supply service for repairing exhaust gas processing system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1008071: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2016
Bid for supply sight- seeing service 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1008070: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2016
Bid for hiring tank truck for transporting LPG to Cambodia phase 2 year 2016. Funding source: production and business .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1008069: Raw material supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2016
Bid for package 1: supply raw material for the project of completing technology of production diesel biology origin B100 continuous
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1008068: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2016
Bid for supply service for maintaining nuelear magnetic resonance (NMR) – MRI 1,5T – Model – Signa ( HDxt 1,5T) –
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1008067: Gas tank supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2016
Bid for supply gas tank with capacity of 2,000 litters
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1008066: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2016
Bid for package 2: processing manufacture and supply equipment for the project of completing technology of production diesel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1008065: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2016
Bid for package 7: supply auditing service for the project road provincial 10B
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1007923: Individual protection mean supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2016
Bid for supply individual protection mean.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008