Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  685299 Vietnam tenders
 
26218 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
685299 DS Đấu Thầu
26218 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#983919: Waste container supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for package 07 (BG/C2B/G/03): supply waste bags, boxes, labour protection equipment and storage equipment for Bac Giang General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Giang  
 
#983917: Uniforms supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply public office uniforms and controller uniforms
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#983916: Uniform, sport equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply uniform and sport equipment for Phu Dong sport festival in 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#983915: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for package 1: supply uniform for staff of Power Transmission Co No 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#983913: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply uniform for Binh Phuoc Market Management Division
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Phước  
 
#983911: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply uniform for communal police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Kon Tum  
 
#983910: Uniforms sewing
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for sewing quarantine uniforms for Hanoi International Medical Quarantine Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#983909: Toilet paper supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply toilet paper for Ministry of Finance.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#983908: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for package 101: supply service for hiring cranes, vehicles in 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
#983906: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply service for upgrading management application of articles related land of deployment pilot connection Department of Traffic Police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008