Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
07-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  718252 Vietnam tenders
 
24705 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
718252 DS Đấu Thầu
24705 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#780939: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply manpower service for testing electric safety equipment and relay.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#780938: Sperm supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for package DATP1: supply sperm for separating gender
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#780936: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply manpower service for testing measurement equipment and special industrial equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#780935: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply service for producing reportage about customs
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#780934: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply service for maintaining dry transformers and replacing W coil of transformer TS1.1 of National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#780933: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for package DVL-043/15/DV: supply service for cutting grass, caring trees in Vietsovpetro Logging and Testing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#780932: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply sanitation service for An Giang Cardiac HospitaL
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại An Giang  
 
#780931: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for: #Package 1: supply sanitation service for building A1, A2, B1, B2, B3 #Package 2: supply sanitation service for building E, D, A3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#780930: Rice supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply rice for student’s kitchen
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#780929: Reproductive hormones supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for package DATP3: supply reproductive hormones for cows.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008