Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  693139 Vietnam tenders
 
24490 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
693139 DS Đấu Thầu
24490 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#754241: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp Trụ sở Chính phủ năm 2015 '
Đăng ngày Posted:
26-5-2015
(Được phê duyệt tại văn bản 508/QĐ-VPCP ngày 06/05/2015 của Cục Quản trị-Văn phòng Chính phủ)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#754240: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Trang bị hệ thống kiểm định đồng hồ nước lạnh '
Đăng ngày Posted:
26-5-2015
(Được phê duyệt tại văn bản 611/QĐ-TĐC ngày 14/05/2015 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lương 1)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#754235: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Mua thóc giống, ngô giống hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn huyện để sản xuất năm 2015 '
Đăng ngày Posted:
26-5-2015
(Được phê duyệt tại văn bản 929/QĐ-UBND ngày 15/05/2015 của UBND huyện Đông Anh)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#754223: Transporting equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2015
Bid for package 10: supply furnace transporting equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#754219: Top-up materials supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2015
Bid for package VT-015-1/15-KHI-WT: supply top-up materials package 5 (for E&I system)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#754216: Tools and equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2015
Bid for package 242-15/VT-DT: supply tools and equipment for X.GCCT.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#754215: Supporting tools supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2015
Bid for supply supporting tools for Ordnance and Technical Dept – Khanh Hoa Police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Khánh Hoà  
 
#754212: Shelves supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2015
Bid for supply shelves.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nghệ An  
 
#754209: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2015
Bid for supply service for approving samples and testing measurement equipment of Coriolis at KCTV and Thi Vai cooling LPG warehouse
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#754206: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2015
Bid for package 1: supply service for maintaining hardware of online procurement system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008