Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  667138 Vietnam tenders
 
24193 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
667138 DS Đấu Thầu
24193 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#727236: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply service of import commission under the project of supplying radio 3G 900MHz in central provinces of Vinaphone network in 2014-2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#727232: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply service of import commission under the project of supplying radio 3G 900MHz in northern provinces of Vinaphone network in 2014-2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#727229: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for package 9: measuring map, planning documents for surface clearance and compensation under the project of Truc Ninh 220kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#727226: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for package 10: measuring map, planning documents for surface clearance and compensation under the project of 220kV Thai Binh – Tien Hai – Truc Ninh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#727224: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for package 10: measuring map, planning documents for surface clearance and compensation under the project of Truc Ninh 220kV crossing Ninh Binh – Nam Dinh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#727221: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply service for hiring equipment for transporting samples
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#727214: Pesticide, vitamin, environment supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply pesticide, vitamin, environment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#727211: Pesticide supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply pesticide.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Điện Biên  
 
#727208: Pesticide supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply pesticide for Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Dương  
 
#727201: Option study of imported coal transportation and transhipment
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Procurement package: option study of imported coal transportation and transhipment for Long Phu 1 and Song Hau 1 coal-fired thermal power plants Project name: option study of imported coal transporta
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008