Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  586976 Vietnam tenders
 
23057 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
586976 DS Đấu Thầu
23057 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#641400: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for supply and installation air conditioner for 5- storey building of High Command of Mobile Police.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#641398: Production materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for supply production materials and equipment for Nhon Trach Petroleum Power Joint Stock Co No 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#641397: Water material supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for supply material and installation crude water pipeline D630.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Tây Ninh  
 
#641396: Water pipe valve supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for package HQ 16.02: supply water pipe valve for Huoi Quang hydropower project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#641395: Water pump supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for package 5: supply water pump.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#641394: Water pumps and fire extinguishers supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for supply 81 handhold water pumps and 810 fire extinguishers for Son La Police.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Sơn La  
 
#641392: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for supply technical material for military vessel.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#641388: Iron ore supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for supply iron ore 1404 for PetroVietnam Coating Joint Stock Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#641386: Casing screw cutting
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for package XNKSG-0284/14: casing screw cutting. Funding source: procurement plan in 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#641384: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for supply and installation air conditioner for Phu Tho State Treasury.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Phú Thọ  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008