Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  571841 Vietnam tenders
 
22860 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
571841 DS Đấu Thầu
22860 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Procurement
 
#625944: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for supply uniform for communal police and street guards
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Khánh Hoà  
 
#625939: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for supply service for transporting cement from Vicem Tam Diep (Ninh Binh) to Vicem Hoang Mai (Nghe An).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nghệ An  
 
#625936: Training course supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Requests for Expressions of Interest (EOI)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#625932: Training course supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for supply technical training and fostering service for Postage and Liquidity Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#625928: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for package 17: supply technical materials for the project of guesthouse of An Giang Provincial People's Committee
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại An Giang  
 
#625924: Sulphur supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for supply 6,000 tons of solid sulphur.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lào Cai  
 
#625919: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Requests for Expressions of Interest (EOI)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#625914: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for supply service for hiring working office with square of 200sqm for Hoang Mai Town Civil Enforcement Dept.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nghệ An  
 
#625701: Materials and tools supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Bid for supply materials and tools. Funding source: production expenditure. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Sơn La  
 
#625700: Elevator system supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Bid for supply elevator system with capacity of 1000kg, 9 stop points for upgrading and enlarging pleasure house 368 - Ministry of Police. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008