Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  752637 Vietnam tenders
 
26647 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
752637 DS Đấu Thầu
26647 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Procurement
 
#1055126: Water divider supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for supply water divider for repairing cooling tower of Spare A. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1055122: Standby materials supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for supply standby materials of electric, measurement and control for Nhon Trach 2 Petroleum Power Joint
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1055118: Plastic pipe supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for supply HDPE plastic pipe . Funding source: business capital . Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1055114: Materials supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package VT-077/16-DA/FPSO: supply replacing and standby materials for automatic FPSO MSR-2368,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1055110: Materials supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for supply standby materials and repairing mechanics part in 2016. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1055107: Materials supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for supply materials for repairing air compressor of B&C. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1055103: Materials supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for supply materials for repairing cutter for supplying source for transformer 6.6kV. Funding source: production
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1055098: Materials supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for supply materials for repairing slag system A1 of furnace No 2. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1055092: Materials supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for supply materials for repairing high pressure blower. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1055089: Materials supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 439/DH-BDSC-TA3-S: supply materials for maintaining equipment T-1352, D-1203, E-1805, E-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008