Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  677123 Vietnam tenders
 
24324 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
677123 DS Đấu Thầu
24324 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Procurement
 
#737608: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
21-4-2015
Bid for package 2: supply equipment and materials for grinding station of Aluminium Hydroxide
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lâm Đồng  
 
#737605: Documentary film producing
Đăng ngày Posted:
21-4-2015
Bid for producing documentary film of 70 years of construction and development of customs.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#737602: Corn seed, peanut, soybean supply
Đăng ngày Posted:
21-4-2015
Bid for: #Package 01: supply corn seed, peanut, soybean
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Thái Nguyên  
 
#737598: Corn seed supply
Đăng ngày Posted:
21-4-2015
Bid for supply corn seed CP.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Thuận  
 
#737595: Compressed air supply
Đăng ngày Posted:
21-4-2015
Bid for supply and installation compressed air for the project of NH.09A.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#737592: Cloth supply
Đăng ngày Posted:
21-4-2015
Bid for supply cloth for sewing uniform in 2015 (grey-pink and white).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#737587: Bullet-proof jacket supply
Đăng ngày Posted:
21-4-2015
Bid for supply AK bullet-proof jackets.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#737584: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
21-4-2015
Bid for supply uniform for students of HCM City Industry and Trade College.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#737580: Treasury equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-4-2015
Bid for package 02: supply treasury equipment for Dong Nai State Treasury
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#737577: Technology materials supply
Đăng ngày Posted:
21-4-2015
Bid for supply technology materials for repairing activities.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nam  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008