Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  759216 Vietnam tenders
 
25053 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
759216 DS Đấu Thầu
25053 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Procurement
 
#824907: Sand supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply sand for levelling area C2, B2, D of Dinh Vu route.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#824902: Materials supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for package V-RG10-02: supply materials for repairing plant No 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#824901: Materials supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for package 1: supply materials, manufacturing equipment, pipeline and accessories for the project of construction exhaust pipeline of Amoniac 2 workshop
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Giang  
 
#824896: Materials supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply materials for sanitation in the forth quarter
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#824893: Materials supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply materials for small repairing activities
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#824890: Maintenance materials supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply maintenance materials.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#824886: Iron and steel supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply iron and steel for Hanoi Carriage Applied Enterprise
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#824885: Bolts, castor supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for package XMST/2015/VTC02: supply non-standard bolts, castor for conveyor and materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Phú Thọ  
 
#824883: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply and installation air conditioner, humid gas system for Ben Tre Tobacco Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bến Tre  
 
#824579: Service supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply service for sanitation service , loading and transporting 3.884 equipment year 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008