Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
11-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Procurement
 
#895413: Solid waste equipment supply
Đăng ngày Posted:
05-2-2016
INVITIATION FOR BIDS (PROCUREMENT OF GOODS) Secondary Cities Development Project in Quang Nam, Ha Tinh and Dak Lak Loan No. 3044- VIE (SF)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đăk Lăk  
 
#895409: Casting steel pipe supply
Đăng ngày Posted:
05-2-2016
Bid for supply casting steel pipe, steel valve and steel pipe accessories of petrol technology pipe and cooling at Cat Lai oil filter factory warehouse
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#895365: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-2-2016
Request for proposal of Market Research and Business Development Planning Services
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#895364: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-2-2016
Request for Proposals for Start up .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#895362: Service supply
Đăng ngày Posted:
03-2-2016
Bid for supply service for maintenance painting for AB port in 2016 at Cat Lai oil refinery factory, No 990 Nguyen Thi Dinh, district 2, HCM City.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#895361: Foam station installation
Đăng ngày Posted:
03-2-2016
Bid for installation foam station at tank T4 of Cat Lai oil refinery factory, No 990 Nguyen Thi Dinh, district 2, HCM City.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#895135: Material handling and workshop equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Procurement package: Material Handling and Workshop Equipment Top-up 1 (bidding package No. VT-606/14-HDDK) for Block 04.3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#895128: Automated valve supply
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Procurement package: Purchasing Automated valve for ThTC-3 (bidding package No. VT-029/16-XL-NHT) for Block 09.1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#895022: Valves supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package XNDV-17/15-VT: supply valves.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#895021: Pipes, fittings, flanges supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply pipes, fittings, flanges, valves, support materials (top up) for RC9RC5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008