Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  787132 Vietnam tenders
 
25296 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
787132 DS Đấu Thầu
25296 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Procurement
 
#855824: Water processing equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for producing, supplying and installation water processing equipment for 790 households in My Bang commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Tuyên Quang  
 
#855821: Vehicle repairing equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for package 5: supply vehicle repairing equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#855819: Valves supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Procuring entity: Vietsovpetro
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại  
 
#855817: Steel pipe supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for manufacturing, supply and installation steel D800, D500 for the project of Kenlutha hydropower plant in Vinh Thanh district, Binh Dinh province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Định  
 
#855814: Spare parts supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for package KT-124/15-VT: supply spare parts for replacing air compressor on RP-2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#855812: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Procuring entity: Vietsovpetro
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#855809: Single girder crane supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for package 3: supply and installation single girder crane 5 tons.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#855808: Mechanical processing equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for package 4: supply mechanical processing equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#855806: Materials and tools supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for supply materials and tools for repairing 5-seat automobile.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#855803: Materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for supply materials for improving condenser of Ca Mau power plant No 2 and converter of cooling fan GT12 of Ca Mau 1 power plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008