Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  695512 Vietnam tenders
 
24511 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
695512 DS Đấu Thầu
24511 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Procurement
 
#756654: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for package L-TH5-01: supply materials and equipment for regular repairing activities. Funding source: regular repairing capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#756653: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply materials and equipment for repairing auxiliary equipment of Ban Chat hydropower plant in 2015. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lai Châu  
 
#756652: Watering system, equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for: #Package 1: supply roof and watering system #Package 2: supply equipment and machinery
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Dương  
 
#756651: Liquid chlorine supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply liquid chlorine. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#756650: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply uniform for Phu Tho Market Management Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Phú Thọ  
 
#756649: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for 10 packages of supply technical materials for military ships.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#756648: Hexagonal steel supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for package XNKSG 0211/15: supply hexagonal steel. Funding source: procurement plan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#756647: Sport training equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for: + supply carpet for training Taewondo + supply medical equipment + supply armor for Taewondo, 3-rope and one-rope bows
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#756646: Sport training equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for: + supply equipment for training shooting + supply equipment for training swimming and uniform + supply equipment for training material arts, canoeing, athletics, weight lifting, boxing +
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#756645: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply and installation one elevator system for the head office of Dien Hong branch of Gia Lai Agriculture and Rural Development Bank. Funding source: Agribank. Method of bidder selection: Nat
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Gia Lai  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008