Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  729577 Vietnam tenders
 
26540 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
729577 DS Đấu Thầu
26540 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Procurement
 
#1030151: Water supply system supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for supply water supply system in mine (phase 2). Funding source: commercial loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1030147: Standby materials supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for supply standby materials of 2,000 hours for CNG air compressor. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1030144: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for package XNKSG-0202/16: supply spare parts for repairing Tam Dao 02. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1030139: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for package KT-061/16-VT: supply spare parts for system F&G/ESD ICS Tripplex on CTK-3. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1030138: Sewage system supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for package 33: supply sewage system for Tay Nam Da Mai Coal Joint Stock Co. Funding source: commercial
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1030136: Sewage equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for supply and installation sewage equipment in mine at level -300 (phase 2). Funding source: commercial loan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1030133: Equipment and tools supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for package 357-16/VT-DT: supply equipment and tools for KCS dept. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1030130: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for package 408/XMHM-KT: supply equipment and materials. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1030128: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
#package XANXAY 02:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1030124: Drilling equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Bid for package 05: supply drilling equipment. Funding source: state budget . Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008