Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-7-2017
Home New Control Panel Login
 
  951496 Vietnam tenders
 
27600 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
951496 DS Đấu Thầu
27600 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Procurement
 
#1263972: Chemical, tool, consumable materials supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply chemical, tool, consumable materials for code DTCB.02/16/VKHKTHN.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1263968: Blank paper supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply blank paper of sample of production and business of Da Nang Datapost centre on August and September year 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1263953: Supporting tools supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply supporting tools for militia and self-defence force
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Long An  
 
#1263948: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for package XNKSG-0220/17: supply service for maintaining machinery and tools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1263944: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for loading rice of Long An National Reserve Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1263941: Service supply-bid exchange
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for repairing EEG machine Easy III.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại  
 
#1263936: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for package DV-140/17-DSNO: supply service for maintaining fire fighting system for buildings
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1263932: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for package DV-147/17-KT: supply service for repairing, painting and load testing for container of block 09.1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại  
 
#1263927: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for power testing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lạng Sơn  
 
#1263921: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for package 04: supply service for repairing yellow traffic lights
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008