Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644253 Vietnam tenders
 
25974 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
644253 DS Đấu Thầu
25974 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Procurement
 
#940575: Advertisement signboard installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for installation advertisement signboard at head office of Sai Gon branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940574: Breed fish supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply breed fish .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940573: Materials supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply material, experimental chemical for Plant Cell Technology Dept – Institute of Biotechnology.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940572: Professional equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply equipment for professional work 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940571: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 1: supply sanitation service at area 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#940570: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply service for design working draw, estimation, supply and installation transformer station., grid, standby
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940568: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for hiring for installation audio and lighting system for organising programme of international circus festival 2016 in Hue city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940567: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply service for printing engagement of non – transporting, storing, trading for contraband goods, counterfeit articles, bad goods
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940566: Raw material supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply raw material and experimental chemical for Research Institute of Gene
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#940565: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply service for maintaining and repairing heaters at Phu My GDC, Nhon Trach GDC and Hiep Phuoc GDS
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008