Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  661258 Vietnam tenders
 
26084 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
661258 DS Đấu Thầu
26084 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Procurement
 
#958582: Welding consumables supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Procurement package: Supplying of Welding Consumables for 2016 (bidding package No. VT-128/16-XL-VVD) for Block 09.1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#958575: Speciality hydraulic demounting and assembling equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply service for hiring Speciality hydraulic demounting and assembling equipment for Namconson
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#958569: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply spare parts for materials grinder. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#958562: Serial check pipe installation
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for installation Serial Check pipe for FE 2201 and FE 2301 at Kho Lanh – Thi Vai depot. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#958556: Pumps supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for package 12: supply pumps. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#958551: Pump supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for package VT-039/16-DA/FPSO: supply sea pump for cooling system on vessel FPSO-MSR 2286. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#958545: Materials supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for package VT-037/16-DA/FPSO: supply materials for Turret MSR-2332; materials for seal gas system MSR-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#958540: Materials supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for package VT-036/16-DA/FPSO: supply materials for replacing, analyzing, reporting for corrosion on FPSO
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#958534: Marble shooting system supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply close marble shooting system and paint spraying system. Funding source: loans. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#958530: Machinery and tools repair
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for package XNK&SG-0127/16: repairing machinery and tools at CCDVSX. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008