Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-9-2017
Home New Control Panel Login
 
  993500 Vietnam tenders
 
27817 members
Nước ngoài
Outside Việt Nam
993500 DS Đấu Thầu
27817 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
#1271455: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
01-8-2017
Bid for supply equipment and materials for disassembly Block and recovery of Block MSP7. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#903771: Fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
01-3-2016
Bid for supply 70 tons of NPK 16-16-8 fertilizer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#903598: Fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
01-3-2016
Bid for supply 500 tons of organic fertilizer.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#743345: Fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
06-5-2015
Bid for supply fertilizer NPK for Quasa – Geruco Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#715234: Organic fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
05-3-2015
Bid for package 1: supply organic fertilizer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#715215: Fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
05-3-2015
Bid for package 02: supply NPK fertilizer 16 – 16 – 8.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#616779: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2014
REQUEST FOR PROPOSAL UNDP Ethiopia seeks proposals from qualified firms/institutes/organizations to provide consultancy service to "Advanced Leadership Training for Senior Officials of the Governm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#587127: Organic fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2014
Bid for +package 1: supply organic fertilizer for planting rubber year 2014 in Oudomxay province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
 
[1]
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008