Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  770980 Vietnam tenders
 
26742 members
Miền Trung
Central
Bình Định Đăk Lăk Đăk Nông Gia Lai Hà Tĩnh
Kon Tum Nghệ An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam
Quảng Ngãi Quảng Trị Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế
770980 DS Đấu Thầu
26742 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Miền Trung
Central
 
#1071761: Materials supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2016
Bid for package 370-KT: supply materials for repairing and replacing Data Center/Server Room for operating
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1071743: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
19-10-2016
Bid for package 01: supply and installation elevator 750kg for Nghe An Tourism and Trade Vocational Training
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1069947: Materials supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2016
Bid for package 492/DH-BDSC-I: supply materials for maintaining and repairing direct analysing equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1069944: Materials supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2016
Bid for supply replacing materials for regular repairing activities of Vung Ang 1 thermal power plant. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1069940: Materials supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2016
Bid for supply replacing materials for regular repairing activities of Vung Ang 1 thermal power plant. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1067883: Pressure pump supply
Đăng ngày Posted:
13-10-2016
Bid for supply pressure pump for repairing speed governor. Funding source: big repairing capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1067266: Gearbox supply
Đăng ngày Posted:
13-10-2016
Bid for package 506/DH-BDSC-R: supply gearbox for replacing and standby for automatic packaging system PK-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1066356: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
12-10-2016
Bid for supply and installation elevator system of the head office of Gia Lai Taxation Department. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1066345: Air conditioner, ventilation system supply
Đăng ngày Posted:
12-10-2016
Bid for supply and installation air conditioner, ventilation system, pressure regulation system of stairs of the head
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1064401: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
10-10-2016
Bid for package 406/XMHM-PKT: supply materials and equipment for Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008