Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  729052 Vietnam tenders
 
26536 members
Miền Trung
Central
Bình Định Đăk Lăk Đăk Nông Gia Lai Hà Tĩnh
Kon Tum Nghệ An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam
Quảng Ngãi Quảng Trị Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế
729052 DS Đấu Thầu
26536 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Miền Trung
Central
 
#1027822: Equipment and tools supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for package 398/DH-ATMT: supply equipment and tools for responding chemical breakdown in 2016. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1027810: Chemicals and materials supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for package 21/DH-QLCL, PR 16-2469: supply chemicals and materials for testing. Funding source: production
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1027057: Rail supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for supply rail P50 and accessories. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1027043: Materials supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package 419/DH-BDSC-I: supply standby and replacing materials for control valve of additive charger
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1025372: Nails, tole supply
Đăng ngày Posted:
23-8-2016
Bid for supply nail, tole for Nam Tra My District Education & Training Dept. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1025362: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
23-8-2016
Bid for supply air conditioners for meeting hall of building C of Nha Trang Tourism Vocational Training College.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1025197: Materials supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2016
Bid for package 407/XMHM-PKT: supply materials and spare parts. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1025196: Materials supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2016
Bid for package 407/DH-BDSC-S: supply standby and replacing materials for equipment H-1101 and A-1353 at
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1024248: Mechanical materials supply
Đăng ngày Posted:
19-8-2016
Bid for package 05: supply mechanical materials for the project of dam in Loc Thuy commune, Phu Loc district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1024242: Materials supply
Đăng ngày Posted:
19-8-2016
Bid for supply replacing materials for regular repairing activities of Vung Ang 1 thermal power plant. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008