Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  661306 Vietnam tenders
 
26085 members
Miền Trung
Central
Bình Định Đăk Lăk Đăk Nông Gia Lai Hà Tĩnh
Kon Tum Nghệ An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam
Quảng Ngãi Quảng Trị Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế
661306 DS Đấu Thầu
26085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Miền Trung
Central
 
#958540: Materials supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for package VT-036/16-DA/FPSO: supply materials for replacing, analyzing, reporting for corrosion on FPSO
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#958534: Marble shooting system supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply close marble shooting system and paint spraying system. Funding source: loans. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#958526: Flexible tube supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for package 43/DH-QLCB: supply flexible tube for maintaining and operating SPM system. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#952912: High pressure pump supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-5-2016
Bid for supply high pressure pump for cleaning operation areas. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#854058: Materials supply
Đăng ngày Posted:
23-11-2015
Bid for supply materials for repairing slag system of engine group No 1 and ash system of Vung Ang 1 power plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#854052: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-11-2015
Bid for package 11: supply and installation elevator for Ninh Thuan Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1]
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008