Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  836157 Vietnam tenders
 
27020 members
Miền Trung
Central
Bình Định Đăk Lăk Đăk Nông Gia Lai Hà Tĩnh
Kon Tum Nghệ An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam
Quảng Ngãi Quảng Trị Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế
836157 DS Đấu Thầu
27020 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Miền Trung
Central
 
#1142685: Valve supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 668/DH-BDSC-TA3-I: supply valve SCHUF. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1141378: Aluminium sheet supply
Đăng ngày Posted:
16-1-2017
Bid for supply aluminium sheet A1050-H14 for producing number plate of vehicles. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1139676: Materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-1-2017
Bid for supply materials for emergency situations. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1138231: Shaped steel supply
Đăng ngày Posted:
10-1-2017
Bid for package 01: supply shaped steels. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1138211: Elevator supply
Đăng ngày Posted:
10-1-2017
Bid for supply one elevator system for Ha Tinh Preventive Medical Centre. Funding source: state budget. method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1137223: Plastic pipe supply
Đăng ngày Posted:
09-1-2017
Bid for package 11: supply plastic pipe. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1137216: Materials supply
Đăng ngày Posted:
09-1-2017
Bid for package 671/DH-BDSC-E: supply replacing materials for HVAC system. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1137214: Materials supply
Đăng ngày Posted:
09-1-2017
Bid for package 659/DH-ATMT: supply materials for printing labels of pipeline, safety equipment and safety
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1137209: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-1-2017
Bid for package 635/DH-ATMT: supply equipment for eradiation identification, eradiation meter with database
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1135837: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
06-1-2017
Bid for package 07: supply and installation elevator system, winch for Dak Lak State Bank. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008