Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  705570 Vietnam tenders
 
26357 members
Miền Trung
Central
Bình Định Đăk Lăk Đăk Nông Gia Lai Hà Tĩnh
Kon Tum Nghệ An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam
Quảng Ngãi Quảng Trị Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế
705570 DS Đấu Thầu
26357 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Miền Trung
Central
 
#1004538: Rail supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply rail P50x25m. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1004532: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply materials and equipment for big repairing of Da Nhim – Song Pha hydropower plant. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1004523: Materials supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for package 219/DH-BDSC-R: supply belts for air fan cooler (AFC). Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1004518: Materials supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for package 276/DH-BDSC-TA3-I: supply materials for maintaining and repairing thermal well (TW). Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1003565: Measurement equipment and handhold equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Bid for package 343/DH-BDSC-E: supply measurement equipment and handhold equipment for maintaining and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1002805: Pump supply
Đăng ngày Posted:
20-7-2016
Bid for supply solar-energy pump system for water supply system in Ea Phe commune, Krong Pak district. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1001820: Materials supply
Đăng ngày Posted:
19-7-2016
Bid for package 263/DH-BDSC-TA3-I and 308/DH-BDSC-TA3-I: supply materials for maintaining equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1001773: Air conditioners installation
Đăng ngày Posted:
19-7-2016
Bid for installation air conditioners for classrooms of Bac Ha primary school. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1001013: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
18-7-2016
Bid for package 02/: supply and installation elevator system for operation building of Thua Thien Hue Power
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1000152: Air conditioners supply and installation
Đăng ngày Posted:
15-7-2016
Bid for supply and installation air conditioner and pump for Kon Tum General Hospital. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008