Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-5-2017
Home New Control Panel Login
 
  907622 Vietnam tenders
 
27376 members
Miền Trung
Central
Bình Định Đăk Lăk Đăk Nông Gia Lai Hà Tĩnh
Kon Tum Nghệ An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam
Quảng Ngãi Quảng Trị Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế
907622 DS Đấu Thầu
27376 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Miền Trung
Central
 
#1219180: Oil supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply oil Klueberfluid C-F3 Ultra for gearbox of coal grinder of Vung Ang 1 thermal power plant. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1219163: Lubricant supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply lubricant Fuchs Lubritech Ceplattyn GT10 for gearbox of coal grinder of Vung Ang 1 thermal power
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1215991: Locomotive spare parts supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2017
Bid for package 3: supply spare parts for Indian locomotive D13E. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1214837: Water pipe supply
Đăng ngày Posted:
19-5-2017
Bid for package 03: supply water pipe and accessories for water pipeline D800. Funding source: state budget and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1214826: Materials supply
Đăng ngày Posted:
19-5-2017
Bid for supply materials for repairing ships. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1213767: Materials supply
Đăng ngày Posted:
18-5-2017
Bid for package 172/DH-BDSC-S: supply materials for equipment X-1501, X-1502, X-1503, X-1507, D-1555, D-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1213715: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
18-5-2017
Bid for supply and installation VRV air conditioner system. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1212450: Additive chemicals supply
Đăng ngày Posted:
17-5-2017
Bid for package 100/DH-DDSX: supply additive chemicals for workshop U-31 and RO. Funding source: production
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1210522: Testing chemicals supply
Đăng ngày Posted:
15-5-2017
Bid for supply testing chemicals for Vung Ang 1 thermal power plant. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1210502: Industrial chemicals supply
Đăng ngày Posted:
15-5-2017
Bid for supply industrial chemicals for Vung Ang 1 thermal power plant. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008