Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  850285 Vietnam tenders
 
27086 members
Miền Trung
Central
Bình Định Đăk Lăk Đăk Nông Gia Lai Hà Tĩnh
Kon Tum Nghệ An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam
Quảng Ngãi Quảng Trị Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế
850285 DS Đấu Thầu
27086 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Miền Trung
Central
 
#1155471: Materials supply
Đăng ngày Posted:
21-2-2017
Bid for package 028/DH-BDSC-W: supply materials for manufacturing spare parts for sea water pump P-3401B.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1155470: Materials supply
Đăng ngày Posted:
21-2-2017
Bid for package 654/DH-BDSC-S: supply replacing materials for spring supporter on pipeline at Offsite 1 and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1154765: Valves supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2017
Bid for supply valve for BOP system of Vung Ang 1 thermal power plant. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1154760: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2017
Bid for supply air conditioners. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1153996: Equipment and tools supply
Đăng ngày Posted:
17-2-2017
Bid for supply equipment and tools. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1151045: Materials supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2017
Bid for package 023/DH-BDSC-R: supply consumable materials (packing ring) for maintaining P-3401B and ash
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1151042: Materials supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2017
Bid for package 704/DH-BDSC-S: supply materials for reform No MOC-58-15-137 at workshop 058 and package
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1148384: Materials, spare parts supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2017
Bid for package 79/XMHM-KT&NCTK: supply materials, spare parts. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1148382: Materials, spare parts supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2017
Bid for package 86,87/XMHM-PKT: supply materials, spare parts. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1144045: Materials supply
Đăng ngày Posted:
20-1-2017
Bid for package 674/DH-BDSC-TA3-S: supply materials for repairing equipment H-1101; H-2401; H-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008