Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-7-2017
Home New Control Panel Login
 
  951496 Vietnam tenders
 
27600 members
Miền Trung
Central
Bình Định Đăk Lăk Đăk Nông Gia Lai Hà Tĩnh
Kon Tum Nghệ An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam
Quảng Ngãi Quảng Trị Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế
951496 DS Đấu Thầu
27600 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Miền Trung
Central
 
#1263915: Water filters supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply water filters for kindergartens. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1263896: Materials supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for package 189/DH-NCPT: supply materials for implementing application for DMZ area, protecting database
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1263333: Materials supply
Đăng ngày Posted:
20-7-2017
Bid for package 225/DH-NCPT: supply standby, replacing materials for network system at the head office of 208
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1261939: Water supply system supply
Đăng ngày Posted:
19-7-2017
Bid for supply pure water system, solar energy water system. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1261914: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
19-7-2017
Bid for supply and installation equipment for Ninh Binh water supply factory capacity 3,500cbm/day. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1261909: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
19-7-2017
Bid for supply and installation elevator for 5-storey working building of Nam Dan district police. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1259979: Cooling system supply
Đăng ngày Posted:
17-7-2017
Bid for supply cooling system for wind of generator of Song Pha hydropower plant. Funding source: big repairing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1258898: Water filter supply and installation
Đăng ngày Posted:
14-7-2017
Bid for supply and installation water filter, water tanks and frame at Buprang branch. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1258873: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
14-7-2017
Bid for package 1: supply equipment and materials for engine testing room. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1258868: Materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
14-7-2017
Bid for supply materials for repairing activities of Vung Ang 1 thermal power plant. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008