Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  688126 Vietnam tenders
 
26238 members
Miền Trung
Central
Bình Định Đăk Lăk Đăk Nông Gia Lai Hà Tĩnh
Kon Tum Nghệ An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam
Quảng Ngãi Quảng Trị Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế
688126 DS Đấu Thầu
26238 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Miền Trung
Central
 
#985822: Materials supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for package 197/DH-KT: supply standby and replacing materials for IT system and network infrastructure.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#985821: Materials supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for package 220/DH-BDSC-TA3-S: supply materials for repairing equipment H-1101 at workshop 011 and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#985215: Lubricant supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for package 1: supply lubricant EP3. Funding source: business capital. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#985202: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for package 01: supply and installation 2 elevators with 9 stops. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#985193: Cement supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for supply cement for construction rural road in Yen Thanh district in 2016. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#985191: Ceiling air conditioners supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for supply and installation ceiling air conditioner system for MobiFone shops in Thanh Hoa, Nghi Son, Vung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#985179: Air conditioner, elevator, pump supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for package 9: supply air conditioner, elevator, pump. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#984695: Materials supply
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for package 136/DH-BDSC-TA3-R: supply materials for repairing and maintaining cooling equipment (AFC).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#984062: Water and electric materials supply
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for supply water and electric materials for Kon Tum General Hospital. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#984060: Materials supply
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for package 125/DH-BDSC-R: supply belts. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008