Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-3-2017
Home New Control Panel Login
 
  869465 Vietnam tenders
 
27172 members
Miền Trung
Central
Bình Định Đăk Lăk Đăk Nông Gia Lai Hà Tĩnh
Kon Tum Nghệ An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam
Quảng Ngãi Quảng Trị Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế
869465 DS Đấu Thầu
27172 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Miền Trung
Central
 
#1177265: Materials supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2017
Bid for package 14.SCL2017: supply materials for repairing control system of pumping system. Funding source: big
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1177251: Felts supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2017
Bid for package 13.SCL2017: supply special felts. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1177243: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2017
Bid for package 042/DH-VHSX: supply industrial cleaning equipment and high temperature testing equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1176098: Gas supply
Đăng ngày Posted:
24-3-2017
Bid for package 04/DH-QLCL, PR 17-1101: supply gas for testing activities. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1176090: Elevator supply
Đăng ngày Posted:
24-3-2017
Bid for package TB1: supply elevator capacity 630kg. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1175357: Standby materials supply
Đăng ngày Posted:
23-3-2017
Bid for package 572/DH-BDSC-S: supply standby materials for equipment A-3501, A-3603-E-04/05, A-3502/B-F-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1175347: Pump supply
Đăng ngày Posted:
23-3-2017
Bid for supply fire fighting pumps. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1175313: Lubricant supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-3-2017
Bid for supply lubricant Fuchs Lubritech Ceplattyn GT10 for testing coal grinder 1A, 2B and 2C of Vung Ang 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1174932: Air conditioners supply
Đăng ngày Posted:
23-3-2017
Bid for supply and installation air conditioners. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1174144: Mechanical materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-3-2017
Bid for supply mechanical materials for Vung Ang 1 thermal power plant. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008