Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  588438 Vietnam tenders
 
23062 members
Đà Nẵng 588438 DS Đấu Thầu
23062 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#643261: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply sanitation service for Da Nang C Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#643114: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply and installation elevator system for centre of informatics and multifunctional classrooms. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#641105: Plastic particle and yarn supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for +supply 45 tons of PP plastic particle.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#640089: Materials supply
Đăng ngày Posted:
11-9-2014
Bid for supply replacing materials for flood prevention in 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#638600: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
08-9-2014
Bid for supply air conditioner for the project of improving B3. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#637294: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
04-9-2014
Bid for package 2: supply air conditioner for Song Tranh Hydropower Co. Funding source: Investment & Construction capital of Power Generation Corp No 1. Method of bidder selection: Competitive quotati
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#637167: Observation system supply
Đăng ngày Posted:
04-9-2014
Bid for supply equipment for observing water environment of Vu Gia river - Cau Do station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#636428: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 2: supply maintenance service for automatic hydrometeorology and sea meteorology stations.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#635948: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Invitation for expression of interest Project Constructing Lien Chieu Seaport, Danang city under PPP model I. Legal Background:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#635920: False floor installation
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for installation 95sqm of false floor for equipment room on 3rd floor of Nha Trang telecom station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008