Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  729052 Vietnam tenders
 
26536 members
Đà Nẵng 729052 DS Đấu Thầu
26536 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1028417: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for package 9: supply insurance service for construction Viet Tri 500kV substation and connectings
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1028155: Spare parts supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for package 13: supply spare parts for sample destroying furnace. Funding source: fees. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1025231: Equipment and tools supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2016
Bid for package 2: supply equipment and tools for Da Nang National Reserve Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1025230: Equipment and tools supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2016
Bid for package 1: supply equipment and tools for Da Nang National Reserve Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1021316: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
16-8-2016
Bid for package CP02: supply insurance service for the project of upgrading Tien Sa port (phase 3).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1019127: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-8-2016
Bid for supply service for training startup and business administration for small and medium enterprises
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1019011: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
12-8-2016
Bid for package CP02: supply insurance service for the project of upgrading Tien Sa port (phase 3).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1018060: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
11-8-2016
Bid for package TB.2015: supply equipment for collecting, transporting, storage solid waste for Da Nang C Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1017411: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
10-8-2016
Bid for package 10: supply insurance service for construction Phuoc An 220kV substation. Funding source: EVNNPT.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1017401: Fire extinguishers supply
Đăng ngày Posted:
10-8-2016
Bid for supply fire extinguishers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008