Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644926 Vietnam tenders
 
25988 members
Đà Nẵng 644926 DS Đấu Thầu
25988 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#940260: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for package 5: supply service for transporting transformer 220kV-250MVA and moving transformer 220kV-125MVA
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#939087: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for package CPC-KFW2-TTH-BQVTTB: supply service for hiring field and warehouse, maintaining and supplying
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#939084: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply service for picking up flight crew of Vietnam Airlines in Cam Ranh city. Funding source: state budget
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#939083: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply service for repairing one semi truck Ford
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#936401: Oil filter supply
Đăng ngày Posted:
25-4-2016
Bid for package 12: supply components for oil filter.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#935146: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-4-2016
Bid for supply, transporting and installation air conditioners for BTS stations of Central Region MobiFone Network Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#934965: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
22-4-2016
Bid for supply uniform for staff of Da Nang Telecom.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#934941: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-4-2016
Bid for package 15: supply service for repairing camera system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#934938: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-4-2016
Bid for package 18: supply service for repairing fire fighting system at substations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#934321: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
21-4-2016
Bid for package 5: supply imported spare parts for engine MTU (D11H and D20E) in 2016. Funding source: Vietnam Railway Corp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008