Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Đà Nẵng 1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1399071: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Bid for supply service for entering , collecting and data statistics of units
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1398976: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Bid for package 01BH-DN110-220P.Dien: supply insurance service for connecting 110kV behind Phong Dien 220kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1398952: Fire fighting repair-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Bid for package 26: repairing fire fighting system of TBA 500kv Doc Soi and TBA 220kv Dung Quat.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1397792: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
16-1-2018
Bid for package 01/BH: supply insurance service for of fire and explosive for EVNCPC building
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1397750: Fibre PP plastic particle supply
Đăng ngày Posted:
16-1-2018
Bid for supply 200 tons of T3034 Fibre PP plastic particle for producing for cement packaging
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1396152: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
12-1-2018
Bid for supply insurance service for upgrading gridline 110kV from Nha Trang 110kV substation to Ninh Hoa 110kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1396148: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
12-1-2018
Bid for package 5: supply insurance service for installation reactor 500kV-91MVAr at Da nang – Thanh My 500kV gridline at Da Nang 500kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1395386: Insurance service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
11-1-2018
Power Transmission Co No 2 announced to cancel the bid for supply insurance service for assets of PTC2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1393831: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-1-2018
Bid for service for caring green trees and grass of VIP room, operation building, parking area and roads of Da Nang International Airport
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1393825: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-1-2018
Bid for service for caring green trees and grass of passenger platform of Da Nang International Airport
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008