Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  717586 Vietnam tenders
 
24698 members
Đà Nẵng 717586 DS Đấu Thầu
24698 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#779848: Mica signboards supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply mica signboards for indirect distribution channels.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#779847: Medical gas system supply and installation
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for package 8B: supply and installation medical gas system for Hai Chau general hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#777875: Gridline materials supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Bid for package 22: supply gridline materials for repairing activities. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#777871: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Bid for package CPC-DEP-TDH-G01: supply equipment and materials, Scada system, communication q, camera, fire fighting equipment for Binh Dinh 110kV substation. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#777853: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Bid for package 24: supply and installation 2 elevators capacity 1500kg for Hoa Tho I garment factory. Funding source: owner’s capital and bank loan. Method of bidder selection: Competitive quotatio
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#777079: Spare parts replace
Đăng ngày Posted:
30-6-2015
Bid for replacing RF2 Gen for UPLC and recovery Turbo of SEM for Classification Centre for the Import and Export of Goods – Da Nang Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#777077: Spare parts replace
Đăng ngày Posted:
30-6-2015
Bid for replacing Toof and Detector of RAMAN system, replacing KBr of Nicolet 6700; repairing Detector RI, HPLC filter, pumping kit HPLC and analysing column of HPLC for Classification Centre for the
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#777075: Spare parts replace
Đăng ngày Posted:
30-6-2015
Bid for repairing HV sources, replacing XRD of X-ray machine and technical services for Classification Centre for the Import and Export of Goods – Da Nang Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#776789: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2015
Bid for supply materials and equipment for Song Tranh Hydropower Co. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#775275: Tachometer supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2015
Bid for supply 3 electronic tachometers Leica Flexline TS02 Plus 5” R500
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008