Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  603328 Vietnam tenders
 
23304 members
Đà Nẵng 603328 DS Đấu Thầu
23304 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#658570: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply materials and equipment for the theme of researching and installation cooling system for offshore ships. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#657399: X-ray tube replace
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for replacing X-ray tube and accessories for X-ray fluorescence analyser (XRF-1800) of Shimada - Japan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#656705: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for supply service of thank you to high postage and perennial customers of MobiFone
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#656195: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for: + supply air conditioner + supply and installation fire fighting equipment, water pump
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#655964: Uniform and badge supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for supply uniform and badge for staff of Civil Aviation Authority of Central Region.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#655833: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for: + supply air conditioner
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#655201: Materials and chemicals supply
Đăng ngày Posted:
16-10-2014
Bid for: #Package 01: supply materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#652493: Printing service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
10-10-2014
Bid for supply service for printing publication of postage payment skills in the third and fourth quarters of 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#651756: Plastic particle supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2014
Bid for supply 50 tons of PP plastic particle .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#651753: Materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
09-10-2014
Bid for supply replacing materials for flood prevention in 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008