Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810338 Vietnam tenders
 
26904 members
Đà Nẵng 810338 DS Đấu Thầu
26904 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1115337: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for managing and operating building VNPT-NET3 in Da Nang industrial zone in 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1115335: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for hiring optical transmission to connect nodes for implementing LTE phase 1 in Da Nang city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1115198: Rice supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply rice for Da Nang Labour, Invalid and Social Affairs Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1115168: Jackets and hats supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 157: supply jackets and hats.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1110533: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
05-12-2016
Bid for supply insurance service for assets of Da Nang Centre of Vietnam Television in 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1108232: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-12-2016
Bid for package 15: supply service for transporting secondary transformer 500kV-450MVA. Funding source: EVNNPT.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1108205: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
01-12-2016
Bid for supply sanitation service for Da Nang Oncology Hospital in 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1106808: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-11-2016
Bid for supply service for repairing two 7-seat automobiles of Song Bung 4 Hydropower Plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1106787: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-11-2016
Bid for supply insurance service for mobile container detector
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1106735: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
30-11-2016
Bid for package 16: supply sanitation service for Song Tranh 2 Hydropower Plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008