Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  836157 Vietnam tenders
 
27020 members
Đà Nẵng 836157 DS Đấu Thầu
27020 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1142938: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply service for transporting clinker in 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1142109: Service supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for package 17KHAC-G19: supply service for implementing project FMIS/MMIS at EVNCPC.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1142096: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for package 10: supply service for measuring and excerpting map for surface clearance for the project of Binh Long – Tay Ninh 220kV gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1142091: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for package 12: supply service for measuring and excerpting map for surface clearance for the project of Nha Trang – Thap Cham 220kV gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1142022: Glasses supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for supply glasses for poor pupils
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1141946: Air conditioner system supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for supply and installation air conditioner system for Hoang Sa display house. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1141488: Service supply
Đăng ngày Posted:
16-1-2017
Bid for package 17KHAC-G19: supply service for implementing project FMIS/MMIS at EVNCPC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1141436: Plastic particle supply
Đăng ngày Posted:
16-1-2017
Bid for +package 1: supply 150 tons of PP plastic particle
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1139875: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-1-2017
Bid for supply service for maintaining 128-slide CT scanner for Da Nang Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1139224: Plastic pipe supply
Đăng ngày Posted:
11-1-2017
Bid for package 187: supply twisted plastic pipes HDPE 160/125. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008