Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  582381 Vietnam tenders
 
23014 members
Đà Nẵng 582381 DS Đấu Thầu
23014 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#636428: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 2: supply maintenance service for automatic hydrometeorology and sea meteorology stations.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#635948: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Invitation for expression of interest Project Constructing Lien Chieu Seaport, Danang city under PPP model I. Legal Background:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#635920: False floor installation
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for installation 95sqm of false floor for equipment room on 3rd floor of Nha Trang telecom station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#635532: Tools, chemicals, components supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for: #Package 01: supply tools, chemicals, fuel gas
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#634136: Plastic particle, kraft paper, yarn supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Bid for: + supply 100 tons of high quality Kraft paper
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#634124: Motor boat repairing
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Bid for regular testing and repairing motor boat CN-01 in 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#634102: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Bid for supply equipment for the project of pilot installation lighting control system in Da Nang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#634096: Chemicals and materials supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Bid for: #Package 1: supply 1029 categories of chemicals and materials, tools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#632821: Ornament trees supply
Đăng ngày Posted:
19-8-2014
Bid for supply electric equipment and ornament trees for Da Nang city guesthouse
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#630428: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
11-8-2014
Bid for package VH-07: supply and installation elevator at dam of Song Bung 4 Hydropower Plant. Funding source: loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008