Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-3-2017
Home New Control Panel Login
 
  869465 Vietnam tenders
 
27172 members
Đà Nẵng 869465 DS Đấu Thầu
27172 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1178356: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply sanitation service for Da Nang city People's Committee in 2017-2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1177472: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-3-2017
Bid for supply service for repairing and maintaining IT equipment in 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1177439: Rescue equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-3-2017
Bid for supply rescue equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1177438: Protection equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-3-2017
Bid for supply individual protection equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1177412: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-3-2017
Bid for supply fire fighting equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1175832: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
24-3-2017
Bid for package 03/BH-M2DX: supply insurance service for Duy Xuyen 110kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1175051: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-3-2017
Bid for supply service for hiring equipment, service for broadcasting and transmitting channel DRT1 on HTVC in 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1175047: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-3-2017
Bid for package 07VC-DH: supply service for transporting transformer for Dong Ha 110kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1174114: Air conditioners supply
Đăng ngày Posted:
22-3-2017
Bid for supply air conditioner for BTS stations in 2017 - phase 2. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1174031: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-3-2017
Bid for supply service for hiring equipment, service for broadcasting and transmitting channel DRT2 in 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008