Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  754760 Vietnam tenders
 
26655 members
Đà Nẵng 754760 DS Đấu Thầu
26655 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1055063: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for supply uniform
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1055023: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for supply service for keeping vehicles at Da Nang Obstetrics and Paediatrics Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1054872: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 11: supply insurance service for construction circuit No 2 of Dong Ha – Hue 220kV gridline.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1054869: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 10: supply insurance service for construction circuit No 2 of Dong Hoi – Dong Ha 220kV gridline.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1053881: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 21: supply service for measuring vertical and horizontal displacement of circle 4 of Song Tranh 2 hydropower plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1053756: Carton boxes supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 5: supply carton boxes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1053188: Lead, solvent, glue supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 11: supply lead, solvent, coverage and heat-resistant glue. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1053183: Aluminium sheet supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 9: supply aluminium sheet. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1052866: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2016
Bid for supply consulting service for forestry inventory and collecting results of forestry inventory in Da Nang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1052656: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2016
Bid for supply spare parts and service for repairing X-ray diffraction equipment. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008