Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  743600 Vietnam tenders
 
24991 members
Đà Nẵng 743600 DS Đấu Thầu
24991 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#807418: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2015
Bid for package CLC/2015/DH: supply air conditioners for Economic University – Da Nang University
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#807243: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2015
Bid for package K-07: supply service for improving landscape and environment of Song Bung 4 Hydropower Plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#807192: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2015
Bid for supply equipment for enlarging server room of Da Nang Telecom
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#804206: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-8-2015
Bid for supply service for implementing images of transaction and reception at district agencies and transaction centres
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#803516: Materials and commodities supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2015
Bid for package 2/2015: supply materials and commodities for production and business. Funding source: business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#803285: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2015
Bid for package 19: supply special information equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#801960: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-8-2015
Bid for supply service for maintaining infrastructure and high capacity UPS at Central IT branch. Funding source: Agribank
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#800798: Materials and components supply
Đăng ngày Posted:
14-8-2015
Bid for package 14: supply materials and components and service for repairing integration control system of Dung Quat 220kV substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National ope
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#800711: Service supply
Đăng ngày Posted:
14-8-2015
Bid for supply service for hiring optical transmission channel for stations of Central MobiFone Network Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#800249: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
13-8-2015
Bid for supply uniform for Da Nang Civil Enforcement Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008