Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  593826 Vietnam tenders
 
23187 members
Đà Nẵng 593826 DS Đấu Thầu
23187 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#647914: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for supply service for printing publication of postage payment skills in the third and fourth quarters of 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#647905: Military supplies supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for supply military supplies for battalion 906.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#647891: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for package 07BH/CPC-ADBAF-QN: supply insurance service for construction and installation equipment under the project of enlarging rural distribution gridline in Quang Nam province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#646437: Replacing components supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2014
Bid for supply replacing components for automatic air observation station in 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#645913: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
26-9-2014
Mobile Information Centre No 3 announced to cancel the bid for supply service for periodic replacing oil filter, wind filter and lubricant filter for generators
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#645897: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-9-2014
Bid for supply service for periodic replacing oil filter, wind filter and lubricant filter for generators
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#645097: Chemicals and materials supply
Đăng ngày Posted:
25-9-2014
Bid for: #Package 1: supply 522 categories of chemicals and materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#644935: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-9-2014
Bid for supply materials and equipment and construction under the project of improving operation building of Son Tra power branch. Funding source: basic depreciation capital. Method of bidder selectio
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#644677: Sample distillation and inorganic system supply
Đăng ngày Posted:
24-9-2014
Bid for supply sample distillation and inorganic system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#644104: Training service supply
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for supply service for training English for teachers of Da Nang Economic - Planning College
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008