Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  654145 Vietnam tenders
 
23982 members
Đà Nẵng 654145 DS Đấu Thầu
23982 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#712790: Iron and steel supply
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Bid for package 21: supply iron and steel V, U, flat, round 12mm. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#712529: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Bid for package 01-SCL2015: supply electric equipment and materials repairing of Song Tranh 2 hydropower plant. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#711781: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-3-2015
Bid for package 12: supply insurance service for construction and installation equipment for the project of Pleiku 2 500kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#711755: Auditing service supply-bid delay
Đăng ngày Posted:
01-3-2015
Central Power Works PMU announced to delay the bid for package 23: supply auditing service for the completed project of gridline 500kV Pleiku - My Phuoc - Cau Bong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#711074: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for package 3: supply service for measuring and establishing cadastral map for compensation for surface clearance under the project of 220kV Bac Giang - Lang Son gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#711059: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for supply optimization service for enlarging coverage zone 2G/3G of Vinaphone network in Da Nang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#710939: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for supply materials and equipment for repairing activities of Song Tranh 2 hydropower plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#710908: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for package 23: supply auditing service for the completed project of 500kV Pleiku - My Phuoc - Cau Bong gridline.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#707886: Steel supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2015
Bid for package 6: supply steel for installation of Song Bung 2 hydropower plant. Funding source: owner's capital and commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#706687: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
06-2-2015
Bid for supply equipment for preventing natural disasters and fire fighting
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008