Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-12-2015
Home New Control Panel Login
 
  789632 Vietnam tenders
 
25311 members
Đà Nẵng 789632 DS Đấu Thầu
25311 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#858206: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
30-11-2015
Bid for supply insurance service for equipment and assets of Vietnam Television – Da Nang Center in 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#856245: Testing service supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 5: supply testing service for the project of replacing of Doc Soi 220kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#856242: Testing service supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 5: supply testing service for the project of replacing transformer 220kV-125MVA to 250MVA of Da Nang 500kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#856110: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply equipment for restaurant and kitchen of Guesthouse of Da Nang People’s Committee.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#855373: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for package 09: supply service for transporting transformer and materials for Son La 500kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#855369: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for package 10: supply service for transporting transformer for Pleiku 2 500kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#855301: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for package 10: supply insurance service for construction Lai Chau 500kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#853915: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
23-11-2015
Bid for package 1: transporting coercitive 500kV – 174MVAr for Thanh My 500kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#853793: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-11-2015
Bid for supply fire fighting equipment for apartment buildings in Da Nang city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#850612: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
18-11-2015
Bid for package 10: supply insurance service for construction Quang Ngai – Quy Nhon 220kV gridline (Phuoc An).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008