Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  761993 Vietnam tenders
 
25077 members
Đà Nẵng 761993 DS Đấu Thầu
25077 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#828123: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for supply and installation elevator system for Da Nang children culture palace. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#827838: Audio equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for supply and installation audio equipment for meeting hall of Da Nang city administration centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#826987: Electric and wooden equipment supply
Đăng ngày Posted:
07-10-2015
Bid for supply electric and wooden equipment for traditional room of Da Nang State Bank
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#826203: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for supply sanitation service for Da Nang C Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#826196: Military supplies supply
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for supply military supplies for Regiment No 28
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#825271: Materials and service supply
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for package 19: supply materials and service for repairing pressure controller of Dong Hoi 220kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#824528: Safety equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply and installation safety and hygiene equipment for Song Bung 4 Hydropower Plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#824506: Ion vacuum pump replacing
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for replacing iron vacuum pump, control system for ion pump, ion pump cable.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#824504: Interferometer replacing
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for adjusting and replacing interferometer and repairing mainboard RAMAN
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#824341: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2015
Bid for supply materials and equipment for Song Tranh 2 hydropower plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008