Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  684637 Vietnam tenders
 
26213 members
Đà Nẵng 684637 DS Đấu Thầu
26213 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#982600: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for supply uniform for staff of Central Region Airport Authority
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#982002: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for supply service for maintaining and repairing network equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#981912: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for supply sanitation service for Da Nang Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#981839: Labour protection materials supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for supply labour protection materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#981028: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2016
Bid for supply uniform for Da Nang Forestry Management Division
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#981023: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2016
Bid for package 05: printing 10 categories of uniform for staff of Da Nang C Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#981003: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2016
Bid for package 03: supply service for pickup athletes and coaches
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#981002: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2016
Bid for package 02: supply room service in Nghe An province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#981001: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2016
Bid for package 1: supply room service in Thanh Hoa province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#980955: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2016
Bid for package 01: printing 54 categories of professional publication for Da Nang C Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008