Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  731152 Vietnam tenders
 
24835 members
Đà Nẵng 731152 DS Đấu Thầu
24835 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#794330: Polyester materials supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply 519sqmm of polyester materials. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#793559: Equipment and tools supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply equipment and tools for flood prevention of Song Bung 4 hydropower plant in 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#792297: Heat, pneumatic and vacuum pipe supply and installation
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for package 23: supply and installation heat, pneumatic and vacuum pipe for Hoa Tho I garment factory. Funding source: owner’s capital and bank loan. Method of bidder selection: Competitive quot
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#790201: Transmission block supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2015
Bid for supply one transmission block BTQ004 (P/N:45100027) made by Thales or equivalent
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#789516: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2015
Bid for package VC-SC_T2DNDN: transporting and repairing second transformer of Dien Nam Dien Ngoc 110kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#789515: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2015
Bid for supply service for optimization database for safety guarantee for production and business.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#789512: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2015
Bid for supply service for painting and supplying lighting system for antenna pillar.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#788444: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2015
Bid for supply air conditioner for Hai Chau District Medical Centre. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#788080: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
20-7-2015
Bid for package 9: supply insurance service for the project of installation transformer 500/220kV at Pleiku 2 500kV substation and connecting 220kV.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#788078: Insurance service supplyG
Đăng ngày Posted:
20-7-2015
Bid for package 9: supply insurance service for the project of Xekaman 1 (Hatxan) – Pleiku 2 220kV gridline. G
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008