Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-5-2017
Home New Control Panel Login
 
  907622 Vietnam tenders
 
27376 members
Đà Nẵng 907622 DS Đấu Thầu
27376 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1218876: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply service for repairing ship CVDN 01 of Da Nang Maritime Port Authority.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1217747: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2017
Bid for supply service for assessing quality of Multimedia and Value Added Service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1217153: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-5-2017
Bid for supply and installation elevator for the head office of Da Nang development bank. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1216537: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-5-2017
Bid for package 4: supply service for testing for the project of installation second transformer of Thanh My 220kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1214660: Security service supply
Đăng ngày Posted:
19-5-2017
Bid for supply traffic security service for public area in Da Nang International Airport
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1214643: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
19-5-2017
Bid for package 03-BH-QP: supply insurance service for the project of installation second transformer of Quang Phu 110KV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1213758: Locomotive spare parts supply
Đăng ngày Posted:
18-5-2017
Bid for package 2: supply imported spare parts for locomotive RU (D11H). Funding source: transport capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1213731: Ball bearings supply
Đăng ngày Posted:
18-5-2017
Bid for package 3: supply ball bearings for locomotive (D11H, D19E). Funding source: transport capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1213524: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-5-2017
Bid for supply service for correcting viba route of network development of 1694 project at Binh Dinh Telecom Station .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1213501: PVC membrane supply
Đăng ngày Posted:
18-5-2017
Bid for supply PVC membrane
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008