Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-11-2017
Home New Control Panel Login
 
  1034681 Vietnam tenders
 
27924 members
Đà Nẵng 1034681 DS Đấu Thầu
27924 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1353708: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package 10: supply insurance service for the project of strengthening capacity for transformer 500-220kV at SPP 500kV Vung Ang.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1352335: Service supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2017
Bid for supply laundry service for Da Nang Obstetrics and Paediatrics Hospital in 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1350075: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
14-11-2017
Bid for supply service for Swap 2G ALU in Dak Lak province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1348768: Service supply
Đăng ngày Posted:
13-11-2017
Bid for supply insurance service for mobile container scanner HCVM 3528L
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1345825: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
08-11-2017
Bid for package 19: supply military equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1342427: Rescue equipment supply
Đăng ngày Posted:
03-11-2017
Bid for supply rescue equipment for Da Nang Military High Command
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1342359: Materials supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
03-11-2017
Centre for Quality Assurance of Agro-forestry and Fisheries Products Region 2 announced to cancel the bid for package 7:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1342353: Materials supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
03-11-2017
Centre for Quality Assurance of Agro-forestry and Fisheries Products Region 2 announced to cancel the bid for package 8: supply materials for UPLC-MS-MS system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1342349: Materials supply
Đăng ngày Posted:
03-11-2017
Bid for package 7: supply materials for LC-MS-MS system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1342344: Materials supply
Đăng ngày Posted:
03-11-2017
Bid for package 8: supply materials for UPLC-MS-MS system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008