Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  706190 Vietnam tenders
 
26366 members
Đà Nẵng 706190 DS Đấu Thầu
26366 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1005813: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for hiring service, equipment and transmission line for broadcasting DRT channel on satellite
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1003055: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-7-2016
Bid for package 17: supply service for testing and adjusting for the project of Ngu Hanh Son 220kV substation and Da Nang – Quan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1002810: Pump head supply
Đăng ngày Posted:
20-7-2016
Bid for package 8: supply pump head for Song Tranh 2 hydropower plant. Funding source: regular repairing capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1001824: Materials, spare parts supply
Đăng ngày Posted:
19-7-2016
Bid for supply materials and spare parts for repairing ship SAR 412 in 2016. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1001005: Equipment and tools supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2016
Bid for package 14: supply equipment and tools for operating and repairing Xekaman 1 (Hatxan) – Pleiku 2 220kV gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#999231: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Bid for package 08: supply service for testing and adjusting Son Ha 220kV substation and feeder of gridline 220kV at Doc Soi 500kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#999158: Paint supply
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Bid for supply paint for repairing ship SAR 412 in 2016. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#999113: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Bid for supply and installation air conditioner for the head office of Da Nang Bank for Social Policies. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#999069: Fire fighting equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Bid for package 23: supply and installation fire fighting equipment for Ngu Hanh Son 220kV substation in Son Tra district, Da Nang city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#998167: Sport training equipment supply
Đăng ngày Posted:
13-7-2016
Bid for supply sport training equipment for Da Nang National Training Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008