Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  665897 Vietnam tenders
 
24179 members
Đà Nẵng 665897 DS Đấu Thầu
24179 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#724531: Security service supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply security service for Da Nang Obstetrics and Paediatrics Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#724529: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply sanitation service for Da Nang Obstetrics and Paediatrics Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#723935: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for supply and installation equipment for 6 entertainment centres in Thanh Binh, Hoa Thuan Tay, Thuan Phuoc, Khue Trung, Hoa Cuong Bac, Nai Hien Dong wards
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#723085: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-3-2015
Bid for supply and installation elevator system for the head office of Da Nang Taxation Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#723068: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-3-2015
Bid for supply and installation VRV(VRF) air conditioner system for the head office of Da Nang Taxation Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#719762: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
17-3-2015
Bid for package 14: transporting imported equipment for the project of Da Krong 1 hydropower plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#718208: Balloon supply
Đăng ngày Posted:
12-3-2015
Bid for: supply balloons for annual basic investigation work of the Mid-central Regional Hydro-Meteorological Observatory.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#717249: PP plastic bead supply
Đăng ngày Posted:
11-3-2015
Bid for PP plastic bead supply. amount: 200 tonnes. Method of bidder selection: national open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#714418: Rice supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for package 14: supply 6,000 tons of rice for Da Nang National Reserve Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#713583: Container bar supply
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for supply 2 semi-automated container bars including one bar of 20 feet and one bar of 40 feet.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008