Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630813 Vietnam tenders
 
23715 members
Đà Nẵng 630813 DS Đấu Thầu
23715 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#685678: Boat supply
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for package B2: supply boat for Thach Han station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#684984: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
16-12-2014
Bid for package 18: supply auditing service for completed project of 500kV Quang Ninh - Hiep Hoa gridline (circuit No 2).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#684445: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
15-12-2014
Bid for supply insurance service of fire, explosive and special risks of Hai Van tunnel on highway 1 in Da Nang city and Thua Thien Hue province in 2015-2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#684136: Air conditioner improve
Đăng ngày Posted:
12-12-2014
Bid for improving air conditioner system for equipment room at sea cable station SMW3. Funding source: fixed asset depreciation. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#683834: Plastic particle and Kraft paper supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2014
Bid for: + supply 50 tons of plastic particle
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#683627: Propaganda panels installation
Đăng ngày Posted:
11-12-2014
Bid for building and installation propaganda panels in industrial zones in Da Nang city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#682914: Cement and steel supply
Đăng ngày Posted:
10-12-2014
Bid for: #Package 3.3: supply cement #Package 3.4: supply steel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#681525: Materials supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2014
Bid for package 10: supply materials for repairing cutter 220kV. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#681518: Epoxy paint supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2014
Bid for package 17: supply Epoxy paint. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#680482: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
05-12-2014
Bid for supply insurance service for equipment of substations in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008