Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  691294 Vietnam tenders
 
24476 members
Đà Nẵng 691294 DS Đấu Thầu
24476 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#752213: Materials supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply materials for installation warehouse of Song Tranh 2 hydropower plant. Funding source: capital of Song Tranh 2 hydropower plant. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#752180: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for package 19: supply and installation elevator capacity 1500kg. Funding source: owner’s capital and bank loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#752167: Container shelves supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for package 01/2015/DIAGS-CHCT: supply 50 container shelves/pallet 10 feet, 11 dolly 7 tons-10 feet, 5 baggage hooks with roof capacity 2 tons.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#750815: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-5-2015
Bid for supply service for regular maintaining engine H1 & H2 of Song Con 2 hydropower plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#750784: Fire fighting system supply
Đăng ngày Posted:
20-5-2015
Bid for supply and installation automatic fire fighting system for server room of Da Nang State Bank
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#749439: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-5-2015
Bid for supply forest fire fighting equipment for Da Nang Forestry Management Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#748642: Materials and spare parts supply
Đăng ngày Posted:
15-5-2015
Bid for package 22: supply materials and spare parts for repairing gridline. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#748125: Materials and chemicals supply
Đăng ngày Posted:
14-5-2015
Bid for supply materials and chemicals for research
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#746845: Insulated sanitation system supply
Đăng ngày Posted:
13-5-2015
Bid for package 37: supply insulated sanitation system by high pressure water.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#746828: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
13-5-2015
Bid for supply and installation elevator system. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008