Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604737 Vietnam tenders
 
23325 members
Đà Nẵng 604737 DS Đấu Thầu
23325 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#659658: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply maintenance service for maintaining optical equipment, GC, UPLC/MS, machinery of Import and Export Goods Analysis and Classification Center - Da Nang Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#659649: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply insurance service for package B1-C2 of operation building and toll stations on Noi Bai - Lao Cai highway.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#658920: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for supply service of operation and transferring technology at An Don - VTN3 building
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#658832: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for package 54: supply auditing service for completed investment & construction capital of Song Bung 2 hydropower project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#658570: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply materials and equipment for the theme of researching and installation cooling system for offshore ships. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#657399: X-ray tube replace
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for replacing X-ray tube and accessories for X-ray fluorescence analyser (XRF-1800) of Shimada - Japan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#656705: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for supply service of thank you to high postage and perennial customers of MobiFone
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#656195: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for: + supply air conditioner + supply and installation fire fighting equipment, water pump
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#655964: Uniform and badge supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for supply uniform and badge for staff of Civil Aviation Authority of Central Region.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#655833: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for: + supply air conditioner
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008