Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  675652 Vietnam tenders
 
24304 members
Đà Nẵng 675652 DS Đấu Thầu
24304 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#735897: Security service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for supply security service for Pleiku – Gia Lai remote control station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#735894: Security service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for supply security service for Dien Ban – Quang Nam remote control station and head office of Radio Frequency Centre No 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#735890: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for supply sanitation service for head office of Radio Frequency Centre No 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#735849: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for package 10: supply insurance service for construction and installation equipment for the project of strengthening capacity of Son La 500kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#735789: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for pakage 202/DTVT-P7: supply materials and equipment for Song Tranh 2 hydropower plant. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#734985: Materials supply and transporting
Đăng ngày Posted:
16-4-2015
Bid for package 01: supply and transporting materials for the project of strengthening capacity of Hue 220kV substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#734168: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
15-4-2015
Bid for package 5: supply auditing service for the completed project of gridline 220kV connecting Song Bung 4 and Song Bung 2 hydropower plants to national gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#734166: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
15-4-2015
Bid for package 9: supply auditing service for the completed project of Vinh Tan – Thap Cham 220kV gridline.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#734164: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
15-4-2015
Bid for package 4: supply auditing service for the completed project of Thanh My 500kV substation and branch – phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#733310: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
14-4-2015
Bid for supply and installation source system and accuracy air conditioner system for Son Tra radar station. Funding source: investment & development fund. Method of bidder selection: National open bi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008