Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-9-2017
Home New Control Panel Login
 
  993500 Vietnam tenders
 
27817 members
Đà Nẵng 993500 DS Đấu Thầu
27817 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1307691: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Bid for package 11: supply service for transporting for Centre for Quality Assurance of Agro-forestry and Fisheries Products Region 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1307677: Service supply- bid extend
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Bid for supply service for hiring for exploiting operation service and telecom network information rescue in Gia Lai, Kon Tum, Dak Lak, Dak Nong provinces
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1307676: Service supply- bid extend
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Bid for supply service for hiring for exploiting operation service and telecom network information rescue in Quang Tri,. Hue, Da Nang, Quang Nam provinces
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1305700: Green trees supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2017
Bid for package 01/VPX: supply green trees for operation building of EVNCPC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1305691: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2017
Bid for supply fire fighting equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1304842: Office uniform supply
Đăng ngày Posted:
18-9-2017
Bid for package 10; supply office uniform
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1300793: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
12-9-2017
Bid for package 03-BH-BK.EA: supply insurance service for strengthening capacity of 110kV gridline of Buon Kuop – EaTam hydropower plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1299365: Service supply
Đăng ngày Posted:
11-9-2017
Bid for supply service for hiring for exploiting operation service and telecom network information rescue in Gia Lai, Kon Tum, Dak Lak, Dak Nong provinces
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1299364: Service supply
Đăng ngày Posted:
11-9-2017
Bid for supply service for hiring for exploiting operation service and telecom network information rescue in Quang Tri,. Hue, Da Nang, Quang Nam provinces
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1297599: Service supply
Đăng ngày Posted:
08-9-2017
Bid for supply service for hiring for exploiting operation service and telecom network information rescue in Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa provinces
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008