Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  542773 Vietnam tenders
 
22253 members
Đà Nẵng 542773 DS Đấu Thầu
22253 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#595120: Fibre addition, yarn, ball - bearing supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for +supply 50 tons of fibre addition.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#594641: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
16-4-2014
Bid for supply and installation elevator system for 9-storey building in Phuoc Ly resettlement area. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#594250: Chemical supply
Đăng ngày Posted:
16-4-2014
Bid for package HC03'; supply chemical for researching technology of extraction and salting of acid hydroxycitric from Garcinia tree
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#593480: Material supply
Đăng ngày Posted:
14-4-2014
Bid for package 3/2014: supply yarn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#593092: Publication printing
Đăng ngày Posted:
11-4-2014
Bid for printing publication of postage payment skills in the first and second quarter of 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#593089: Plastic dustbins supply
Đăng ngày Posted:
11-4-2014
Bid for supply 250 plastic dustbins OTTO capacity 660 litres or equivalent
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#593076: Material supply
Đăng ngày Posted:
11-4-2014
Bid for package 1/2014: supply material
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#593074: Kitchen equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
11-4-2014
Bid for supply and installation kitchen equipment for Telecom Centre III.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#592260: Material supply
Đăng ngày Posted:
08-4-2014
Bid for package 2/2014: supply material
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#592257: Material supply
Đăng ngày Posted:
08-4-2014
Bid for package 1/2014: supply material.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008