Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
08-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Đà Nẵng 603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#895016: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 3: supply and installation 2 elevators capacity 1500kg for the project of enlarging Dien Ban garment factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#894331: Hot dipped galvanized steel structures supply
Đăng ngày Posted:
29-1-2016
Bid for package 18: supply hot dipped galvanized steel structures
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#891251: Fire fighting and anti-lightning system supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-1-2016
Bid for package 11: supply and installation fire fighting and anti-lightning system for the project of Thang Binh spinning factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#891099: Compressed air pipeline system supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-1-2016
Bid for package 10: supply and installation compressed air pipeline system for the project of Thang Binh spinning factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#890350: Printing paper supply
Đăng ngày Posted:
22-1-2016
Bid for package 14: supply heat printing paper for POS machine.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#886554: Green trees supply
Đăng ngày Posted:
15-1-2016
Bid for package CXCV.05: supply and installation green trees for regulating reservoir and park in urban area No 3, Dien Nam – Dien Ngoc new urban area
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#882654: Air conditioner supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
08-1-2016
Bid for supply, installation, operating air conditioner system for Vinatex Quoc Te Joint Stock Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#878519: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
04-1-2016
Bid for supply insurance service for mobile container scanner
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#875780: Rice supply
Đăng ngày Posted:
28-12-2015
Bid for supply rice for the policy households on the occasion of Lunar New Year 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#875570: Detailed design
Đăng ngày Posted:
28-12-2015
Invitation for expression of interest
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008