Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  619823 Vietnam tenders
 
23534 members
Đà Nẵng 619823 DS Đấu Thầu
23534 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#675713: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for package 09: supply insurance service for the project of construction 220kV Son Ha substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#675710: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for package 08: supply insurance service for the project of construction and installation equipment for 220kV Vung Ang - Ba Don - Dong Hoi gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#674315: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for package 15-DPR: supply service of geologic description of foundation pit under the project of Dak Pring hydropower plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#674309: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for supply road transporting service.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#673743: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply insurance service for assets and means of transport of Vietnam Television - Da Nang Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#673311: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
20-11-2014
Bid for supply and installation air conditioner for IT Dept of Central Region Agribank. Funding source: Agribank. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#673164: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-11-2014
Bid for package 08: supply insurance service for the project of construction and installation equipment for 220kV Vung Ang - Ba Don - Dong Hoi gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#673160: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-11-2014
Bid for package 09: supply insurance service for the project of construction 220kV Son Ha substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#672458: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Bid for package 18: supply insurance service for construction of the project 220kV Ngu Hanh Son substation and 220kV Da Nang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#672418: Canteen service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Bid for supply canteen service for Lien Chieu Medical Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008