Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-7-2017
Home New Control Panel Login
 
  951496 Vietnam tenders
 
27600 members
Đà Nẵng 951496 DS Đấu Thầu
27600 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1263882: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for hiring standby generator.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1263876: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for hiring UPS
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1263785: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for package 3: supply insurance service for the project of improving operation building of Thanh Khe district branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1260012: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
17-7-2017
Bid for package 6: supply spare parts for stern of train. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1259989: Locomotive spare parts supply
Đăng ngày Posted:
17-7-2017
Bid for package 4a: supply locomotive spare parts D20E. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1258818: Air conditioners supply
Đăng ngày Posted:
14-7-2017
Bid for package 06: supply air conditioners. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1254899: Service supply
Đăng ngày Posted:
10-7-2017
Bid for supply service for operating, exploiting and responding information of telecom network in provinces under Central MobiFone Network Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1252948: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
07-7-2017
Bid for package 6: supply service for transporting reactor 500kV and equipment and materials for Viet Tri 500kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1251849: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2017
Bid for supply insurance service for Man Quang dyke and embankment from km0+595.38 to km2+082.61
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1250385: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
04-7-2017
Bid for package 6: supply service for transporting reactor 500kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008