Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  661306 Vietnam tenders
 
26084 members
Đà Nẵng 661306 DS Đấu Thầu
26084 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#957977: Materials and components supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply materials and components for regular and suddenly replacing of 74 stations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#957540: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply and installation elevator for information centre of Vietnam News Agency – Central Highland Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#957080: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply insurance service for server of Trung Trung Bo Hydrometeorology Station and 5 branches
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#955809: Kraft paper supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2016
Bid for supply 300 tons of Kraft paper for cement packaging production.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#955102: Buoys and signboards supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for package 3: supply and installation buoys and signboards at spillway and water intake of Song Tranh 2 hydropower plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#954360: Functional foods supply
Đăng ngày Posted:
23-5-2016
Bid for supply functional foods for Da Nang Athlete Training Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#952997: Chemicals, materials, tools supply
Đăng ngày Posted:
20-5-2016
Bid for supply chemicals, materials, tools for experimental room of environment analysing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#952889: Air conditioner supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-5-2016
Bid for supply, transporting and installation air conditioners for BTS stations of Central Region MobiFone Network
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#950067: Security service supply
Đăng ngày Posted:
17-5-2016
Bid for supply security service for Da Nang Obstetrics and Paediatrics Hospital in 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#949187: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
16-5-2016
Bid for package 15: supply service for repairing camera system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008