Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-1-2015
Home New Control Panel Login
 
  642851 Vietnam tenders
 
23910 members
Đà Nẵng 642851 DS Đấu Thầu
23910 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#697928: Kraft paper and yarn supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2015
Bid for: + supply 100 tons of Kraft paper
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#697446: Service supply
Đăng ngày Posted:
16-1-2015
Bid for supply service for hiring advertising board on the eastern of Han riverbank in Da Nang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#694668: Golf training equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-1-2015
Bid for supply golf training equipment for golf course at Thanh Nien park
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#694292: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
08-1-2015
Bid for package 02/HH: supply and installation elevator system for operation building of Central Power Corp.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#693896: Kraft paper and plastic particle supply
Đăng ngày Posted:
08-1-2015
Bid for: + supply 500 tons of Kraft paper for first coat
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#693892: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
08-1-2015
Bid for package 12: supply insurance service for construction and installation equipment for the project of Pleiku 2 500kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#690944: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-12-2014
Bid for package 40: supply service for geologic measuring and drawing building pit under the project of Da Krong 1 hydropower plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#689384: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-12-2014
Bid for package 13: supply service for dismantling, packaging and transporting equipment under the project of installation horizontal impedance compensator on gridline 500kV - the first component proj
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#685678: Boat supply
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for package B2: supply boat for Thach Han station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#684984: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
16-12-2014
Bid for package 18: supply auditing service for completed project of 500kV Quang Ninh - Hiep Hoa gridline (circuit No 2).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008