Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  850285 Vietnam tenders
 
27086 members
Đà Nẵng 850285 DS Đấu Thầu
27086 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1156461: Swimming pool supply
Đăng ngày Posted:
22-2-2017
Bid for supply 12 mobile swimming pools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1156261: Ventilation system supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-2-2017
Bid for supply and installation ventilation system for Radial tyre production factory capacity of 600,000 tyres/year
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1155693: Rice supply
Đăng ngày Posted:
21-2-2017
Bid for supply 8,000 tons of rice for Da Nang National Reserve Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1155662: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
21-2-2017
Bid for package 02-BH-DH: supply insurance service for the project of anti-overload works for Dong Ha 110kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1153294: Valves, locks supply
Đăng ngày Posted:
16-2-2017
Bid for supply valves, locks from D15 to D50. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1153289: Plastic pipes supply
Đăng ngày Posted:
16-2-2017
Bid for supply plastic pipe HDPE. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1152398: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
15-2-2017
Bid for supply insurance service for package 14A1 of traffic safety and lighting system from km0 to km32+600 of Da Nang – Quang Ngai expressway
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1152397: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
15-2-2017
Bid for supply insurance service for package 14A2 of traffic safety and lighting system from km32+600 to km65+00 of Da Nang – Quang Ngai expressway
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1152395: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
15-2-2017
Bid for supply insurance service for the project of Radial Truck Tire Plant with capacity of 600,000 tires/year-Stage II.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1148942: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2017
Bid for package CPC-DVKH-SMSCSKH/2017: supply service of SMS for caring customers in 2017. Funding source: EVN.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008