Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  573177 Vietnam tenders
 
22865 members
Đà Nẵng 573177 DS Đấu Thầu
22865 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#623823: Fire fighting foam supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Da Nang International Airport announced to cancel the bid for supply fire fighting foam and dust for Da Nang International Airport.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#623568: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2014
Bid for supply service for maintaining and repairing shelter, fence in central highland region in 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#623041: Plastic particle, yarn, printing ink supply
Đăng ngày Posted:
17-7-2014
Bid for: + supply 45 tons of plastic particle
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#622561: Fire fighting foam supply
Đăng ngày Posted:
16-7-2014
Bid for supply fire fighting foam and dust for Da Nang International Airport.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#620688: Cloth and shoes supply
Đăng ngày Posted:
10-7-2014
Bid for: #Package 8/2014: supply cloth For K1,5
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#620558: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
09-7-2014
Bid for supply and installation air conditioner for station DNG 2/9.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#620270: Antenna pillar repair-bid extend
Đăng ngày Posted:
09-7-2014
Bid for repairing antenna pillars and increasing wire for BTS stations.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#619896: Uniform supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
08-7-2014
Bid for supply uniform for staff of Da Nang Post Office
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#619880: Service supply
Đăng ngày Posted:
08-7-2014
Bid for hiring infrastructure for installing 2 control stations in Hoai Nhon - Binh Dinh and Phong Dien - Thua Thien Hue.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#619178: Growing medium supply
Đăng ngày Posted:
04-7-2014
Bid for: #Package 5: supply medium for growing orchid
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008