Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  771727 Vietnam tenders
 
26750 members
Đà Nẵng 771727 DS Đấu Thầu
26750 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Đà Nẵng
 
#1075110: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Bid for package 1: supply service for improving and transporting transformer 500kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1073017: Uniform supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for package 1: supply office uniform
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1073010: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for supply service for demolishing NSN equipment in Quang Binh province and transporting, installation, integration
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1073003: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for supply service for training and strengthening capacity for local officials for supporting small and medium enterprises in 8 central provinces
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1072089: Labour protection cloths supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2016
Bid for package 6: supply labour protection cloths.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1072066: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2016
Bid for package 7: supply equipment for shift house of Song Tranh 2 hydropower plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1071211: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2016
Bid for supply office uniform.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1071107: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2016
Bid for package CP02: supply insurance service for the project of upgrading Tien Sa port (phase 2).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1067785: Service supply
Đăng ngày Posted:
13-10-2016
Bid for supply service for training of startup and administration
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1067254: Doors supply and installation
Đăng ngày Posted:
13-10-2016
Bid for supply and installation doors for Kon Tum branch of Da Nang University. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008