Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644207 Vietnam tenders
 
25974 members
Hải Phòng 644207 DS Đấu Thầu
25974 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#940443: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 01: supply water materials (Vippo – Dinh Vu) for construction water pipe D500 on road 356 (from Vippo to Dinh Vu pumping station).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#940441: Valves supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply valves D100-D150.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#940425: HDPE pipe supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 01: supply HDPE pipe for water supply system in Bien Hoa, Bac Hai, Dien Bien, Dong Tien, group 6
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#940261: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for package 3: supply service for maintaining information equipment and antenna pillars at Vietnam TTDH stations.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#940143: Fire hydrant riser supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for package 12: supply fire hydrant risers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#938924: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for package 01: supply cast iron pipe D300 for the project of construction water supply system D300 of Metro – Trai Chuoi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#938921: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for package 01: supply plastic pipe HDPE DN225-DN40 for the project of supply water in Uc Gian, Xuan Uc hamlets
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#938918: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply technical materials for military ships
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#938899: Safety materials supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply safety materials for military ships
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#938870: Elevator supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply and installation 2 elevators capacity 800kg and 4-stop points
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008