Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  750493 Vietnam tenders
 
26638 members
Hải Phòng 750493 DS Đấu Thầu
26638 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1051326: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for supply service for repairing An Bang ship in 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1050457: Trees planting
Đăng ngày Posted:
22-9-2016
Bid for planting trees to prevent wave from K14+375 to K15+125 of sea dyke I.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1050403: Rush mat supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2016
Bid for package 01: supply rush mat for Ordnance Department of Military Zone 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1050399: Materials, equipment, tools supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2016
Bid for package 2: supply materials, equipment, tools for repairing special equipment and machinery. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1049335: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-9-2016
Bid for supply service for transporting for Agro – Forestry and Fisheries Quality Centre No 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1048198: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
20-9-2016
Bid for supply insurance service for construction main road in Ben Rung urban and industrial zone, Dinh Vu – Cat Hai economic zone
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1046713: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
19-9-2016
Bid for supply and installation elevator system for Dinh Vu port branch. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1045551: Kitchen equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-9-2016
Bid for supply kitchen equipment for Hai Quan restaurant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1041481: Materials supply
Đăng ngày Posted:
13-9-2016
Bid for package 1: supply main materials for Institute of Navy Technical. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1040716: Water meters supply
Đăng ngày Posted:
12-9-2016
Bid for package 24/2016/VT: supply water meters D15 level C. Funding source: owner’s capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008