Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  730830 Vietnam tenders
 
26547 members
Hải Phòng 730830 DS Đấu Thầu
26547 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1031686: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
30-8-2016
Bid for package 3: supply uniform for Hai Phong Market Management Division.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1030578: Insurance service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Hai Phong Economic Zone Infrastructure Investment PMU announced to cancel the bid for supply insurance service for construction main roads in Ben Rung industrial zone and urban area, Dinh Vu – Dat H
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1029032: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
NOTIFICATION FOR PRE QUALIFICATION 1. Employer: Haiphong People's Committee. 2. Procuring entity: Project Management Unit for Haiphong Environment and Sanitation Improvement (Unit that represents
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1028415: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply insurance service for construction main roads in Ben Rung industrial zone and urban area, Dinh Vu – Dat Hai economic zone
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1028390: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for package D: supply equipment for collecting solid waste and hospital waste
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1027054: Measurement equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package 9: supply special measurement equipment. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1025367: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-8-2016
Bid for supply and installation air conditioners for Da Nang Economic University. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1025191: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-8-2016
Bid for package TB1.1: supply and installation elevator system for building at No 268 Tran Nguyen Han, Le Chan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1023060: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-8-2016
INVITATION TO BID Bid inviter: Petrovietnam Petrochemical and Textile Fiber, JSC (PVTEX); Name of bidding package: Liquidaton ofMEG inventory at PVTEX's warehouse; Material Liquidation: Mono Eth
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1023056: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-8-2016
INVITATION TO BID - Bid inviter: Petrovietnam Petrochemical and Textile Fiber, JSC (PVTEX); - Name of bidding package: Assess valuation of MEG inventory at PVTEX's warehouse; - Material Liquidat
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008