Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  680547 Vietnam tenders
 
24362 members
Hải Phòng 680547 DS Đấu Thầu
24362 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#741272: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for 10 packages of supply technical materials for military ships.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#741235: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply equipment for upgrading radio station in An Duong township
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#740286: Main materials supply
Đăng ngày Posted:
25-4-2015
Bid for package 01: supply main materials for the project of construction water pipeline HDPE DN280 on Yet Kieu – Do Son road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#737574: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
21-4-2015
Bid for 9 packages of supply materials for military ships.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#736671: Turbine, generator repair
Đăng ngày Posted:
20-4-2015
Bid for repairing turbine, generator for engine group No 1 of Hai Phong thermal power plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#736642: Gas furnace repair
Đăng ngày Posted:
20-4-2015
Bid for repairing gas furnace No 1 of Hai Phong thermal power plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#736610: Coal grinder repair
Đăng ngày Posted:
20-4-2015
Bid for repairing coal grinder for engine group No 1 of Hai Phong thermal power plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#735923: Technical rubber materials supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for supply technical rubber materials.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#735887: Rubber conveyor supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for supply rubber conveyor.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#734994: Slag pipe supply
Đăng ngày Posted:
16-4-2015
Bid for supply slag pipe materials for Hai Phong thermal power plant No 1 & 2. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008