Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28084 members
Hải Phòng 1094353 DS Đấu Thầu
28084 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1415095: Rice supply
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Bid for supply rice for branches of Military Zone 3 from February to August 2018. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1412820: Service supply
Đăng ngày Posted:
07-2-2018
Bid for supply service for transporting cement, clinker for export in 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1412796: Service supply
Đăng ngày Posted:
07-2-2018
Bid for supply regular service for MobiFone Service Co Area No 5 and MobiFone Hai Phong.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1412791: Service supply
Đăng ngày Posted:
07-2-2018
Bid for supply regular service for MobiFone Bac Ninh, Bac Giang, Ha Giang, Tuyen Quang, Thai Nguyen, Cao Bang, Bac Kan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1412784: Service supply
Đăng ngày Posted:
07-2-2018
Bid for supply regular service for MobiFone Thai Binh, Quang Ninh 1, Quang Ninh 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1412777: Service supply
Đăng ngày Posted:
07-2-2018
Bid for supply regular service for MobiFone Hai Duong, Hung Yen.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1412661: Packaging supply
Đăng ngày Posted:
07-2-2018
Bid for supply packaging for DAP fertilizer.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1411871: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-2-2018
Bid for package 5: supply sanitation service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1411868: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-2-2018
Bid for package 4: supply laundry service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1410833: Fuel supply
Đăng ngày Posted:
05-2-2018
Bid for supply fuel for Fisheries Management Region 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008