Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  618474 Vietnam tenders
 
23519 members
Hải Phòng 618474 DS Đấu Thầu
23519 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#674726: HDPE plastic pipe supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for package 24/2014/VT: supply HDPE plastic pipes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#673964: Main materials supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for package 01: supply main materials for the project of construction water supply system in Dong Quang, Nhat Tri, Thanh Cong hamlets in Dang Cuong commune. Funding source: owner's capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#673695: DAP fertilizer packaging supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply packaging for DAP fertilizer.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#672462: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Bid for supply insurance service for assets of TTDH stations of VISHIPEL in 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#671981: Water meters supply
Đăng ngày Posted:
18-11-2014
Bid for package 21/2014/VT: supply water meters D15 level C. Funding source: owner's capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#671362: Tubes, sheets supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2014
Bid for supply anti-corrosion tubes and sheets and accessories for Hai Phong 1 thermal power plant. Funding source: big repairing capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#671337: Bolts, jointing ring, felt, sheet steel, flange supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2014
Bid for supply bolts, jointing ring, felt, sheet steel, flange for Hai Phong 1 thermal power plant. Funding source: big repairing capital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#668720: RTK-GPS system supply
Đăng ngày Posted:
12-11-2014
Bid for supply RTK-GPS system for container forklift truck 45 tons of Dinh Vu Port Investment & Development Joint Stock Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#668080: Ship repairing
Đăng ngày Posted:
11-11-2014
Bid for repairing An Bang ship for Vietnam Maritime Safety- North
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#666217: Mechanical seal supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
06-11-2014
Bid for supply mechanical seals for Hai Phong Thermal Power Joint Stock Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008