Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  760677 Vietnam tenders
 
25066 members
Hải Phòng 760677 DS Đấu Thầu
25066 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#826140: Canvas tent supply
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for supply canvas tent
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#824907: Sand supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply sand for levelling area C2, B2, D of Dinh Vu route.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#824548: Service supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply service for hiring automobile for MobiFone Service Co Area No 5 and its branches
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#822248: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2015
Bid for supply service for producing, supplying freshwater and salt water aquaculture breeding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#822170: Materials supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2015
Bid for: #Package 1: supply main materials #Package 2: manufacturing mechanical
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#820451: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
25-9-2015
Bid for package 10 packages of supply technical materials for military ships
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#820371: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-9-2015
Bid for package 2: supply equipment for the project of improving gridline 10kV in An Lao district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#818496: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-9-2015
Bid for package 01/2015/VT: supply and installation elevator system. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#818167: Trees planting
Đăng ngày Posted:
22-9-2015
Bid for planting trees from K13+300 to K15+125
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#818089: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2015
Bid for supply insurance service of fire, explosive, risks
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008