Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630372 Vietnam tenders
 
23702 members
Hải Phòng 630372 DS Đấu Thầu
23702 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#686917: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for supply insurance service for ship body and civil liability insurance for owner of An Hai ship.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#682591: Liquid Ammonia supply
Đăng ngày Posted:
10-12-2014
Procurement package: Supplying liquid Ammonia
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#682588: Helmets supply
Đăng ngày Posted:
10-12-2014
Bid for supply helmets for customers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#681512: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
08-12-2014
Bid for package 06: supply and installation elevator for Hai Phong Children's House. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#681252: Sunfuric acid supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2014
Bid for supply sunfuric acid
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#681174: Kraft paper supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2014
Bid for supply Kraft paper for producing cement packaging
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#679112: Boxes supply
Đăng ngày Posted:
03-12-2014
Bid for supply boxes for containing materials and spare parts
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#677224: Sulfur supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Procurement package: Sulfur supply for Quarter I, II year 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#675923: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for 10 packages of supply technical materials for military vessels. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#675759: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for supply service for organising grateful conference to customers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008