Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  572209 Vietnam tenders
 
22863 members
Hải Phòng 572209 DS Đấu Thầu
22863 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#626105: Elevator system supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for package 3: supply elevator system for investment and construction head office of Hai Phong Finance Department, Funding source: Ministry of Finance and City budget. Method of bidder selection
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#625516: Technical material supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Bid for supply technical material for military vessel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#623888: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply uniform for Hai Phong Market Management Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#623013: Compass repair
Đăng ngày Posted:
17-7-2014
Bid for repairing and replacing electric compass NAVIGAT X MK1 Mod.7 on ship SAR 411.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#621103: Plastic particle supply
Đăng ngày Posted:
11-7-2014
Bid for supply fibre PP plastic particle and cement packaging membrane PP
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#620771: Technical material supply
Đăng ngày Posted:
10-7-2014
Bid for package 1 & package 2: supply technical material for military vessel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#620717: Military supplies supply
Đăng ngày Posted:
10-7-2014
Bid for + package 1: supply military supplies.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#620701: Ink, ribbon and office stationery supply
Đăng ngày Posted:
10-7-2014
Bid for supply ink, ribbon, office stationery and maintenance service for photocopier, printer, fax machine and scanner
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#620571: HDPE pipe supply
Đăng ngày Posted:
09-7-2014
Bid for package 09/2014/VT: supply HDPE pipes.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#619894: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
08-7-2014
Bid for supply service for transporting Gyps out of temporary Gyps field and reinforcing sea dyke.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008