Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  588523 Vietnam tenders
 
23068 members
Hải Phòng 588523 DS Đấu Thầu
23068 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#642846: Materials supply-bid delay
Đăng ngày Posted:
18-9-2014
Hai Phong Thermal Power Joint Stock Co announced to delay the bid for supply materials for cinder pipeline (lot 2) of Hai Phong thermal power plant No 1, 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#642836: Labour protection cloths supply
Đăng ngày Posted:
18-9-2014
Bid for supply labour protection cloths for Hai Phong Power One Member Co Ltd.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#642281: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Bid for supply technical material for military vessel.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#641811: Equipment supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
16-9-2014
Bid for package 5: supply and installation equipment for the project of wastewater processing system in group 7, 8, 9, 10 in Cat Ba township.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#641392: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for supply technical material for military vessel.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#641150: Service supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for supply service for planning the plan of developing LPG shops, LPG supplying stations, LPG charge station to automobiles, LPG charge station to bottle, LPG depot with total capacity of tanks be
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#641086: Food and rice screenings supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for fish food and general rice screenings of floating pellet for Hai Phong Fisheries Breed Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#640148: Wastewater processing equipment supply
Đăng ngày Posted:
11-9-2014
Bid for package 30: supply wastewater processing equipment for the project of construction Hai Phong General Hospital phase 1 (branch No 2 of Viet Tiep Friendship Hospital).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#638838: Military supplies supply
Đăng ngày Posted:
09-9-2014
Bid for supply military supplies
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#638603: Coal breaker balls supply
Đăng ngày Posted:
08-9-2014
Bid for supply coal breaker balls for Hai Phong 2 thermal power plant. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008