Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  972424 Vietnam tenders
 
27709 members
Hải Phòng 972424 DS Đấu Thầu
27709 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1286570: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2017
Bid for package 12: supply materials, spare parts for commercial communication machine. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1285453: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
21-8-2017
Bid for supply consumable chemicals. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1283596: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply equipment and materials for producing source converter. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1282644: PP packaging supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for package 31: supply PP packagings
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1282636: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for package 27: supply plastic sandals, wool blankets, socks
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1282625: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for package 26: supply pillows, blankets, mattress.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1282609: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for package 25: supply cloths, shoes.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1282571: Cooking oil supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for package 30: supply cooking oil.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1280611: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
14-8-2017
Bid for supply and installation elevator system for Hong Bang district administration centre. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1280609: Fire hydrant supply
Đăng ngày Posted:
14-8-2017
Bid for package 31/2017/VT: supply fire hydrant and accessories. Funding source: owner’s capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008