Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  684619 Vietnam tenders
 
26211 members
Hải Phòng 684619 DS Đấu Thầu
26211 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#980447: Glass door supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2016
Bid for supply glass door, roll door for transaction shops in districts in Hai Phong city Hai Duong and Quang Ninh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#980408: Air conditioners supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2016
Bid for supply air conditioners. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#979780: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2016
Bid for supply insurance service for construction main road in Ben Rung industrial and urban area, Dinh Vu – Cat Hai economic zone
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#978728: HDPE pipes supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2016
Bid for supply HDPE pipes. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#978491: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-6-2016
Bid for package 32: supply materials, installation and repairing DCS system in 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#978389: Chemicals and tools supply
Đăng ngày Posted:
21-6-2016
Bid for supply chemicals and tools for experimental room of Hai Phong Branch of Import and Export Goods Classification and Analysing Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#978026: Poly aluminium chloride supply
Đăng ngày Posted:
21-6-2016
Bid for supply poly aluminium chloride. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#978011: HDPE pipe connecting materials supply
Đăng ngày Posted:
21-6-2016
Bid for package 16-2016-VT: supply materials for connecting HDPE pipes. Funding source: owner’s capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#976265: Liquidation of Inventory
Đăng ngày Posted:
18-6-2016
BIDDING NOTICE • Bid inviter: Petrovietnam Petrochemical and Textile Fiber, JSC (PVTEX). • Name of bidding package: Liquidation of Inventory at PVTEX's warehouse.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#975645: Air conditioner and equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-6-2016
Bid for supply air conditioner and equipment for vessel. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008