Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  850285 Vietnam tenders
 
27086 members
Hải Phòng 850285 DS Đấu Thầu
27086 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1155675: Rice supply
Đăng ngày Posted:
21-2-2017
Bid for supply 10,000 tons of rice for Dong Bac National Reserve Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1155473: Materials supply
Đăng ngày Posted:
21-2-2017
Bid for supply materials for manufacturing steel structure for coal and limestone transporting system of Thai Binh 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1155472: Materials supply
Đăng ngày Posted:
21-2-2017
Bid for supply welding rods, mechanical materials, felts. Funding source: production and business capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1154102: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-2-2017
Bid for supply service and equipment for automatic observation of exhaust smoke of gas furnace
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1152247: Water pipe supply
Đăng ngày Posted:
15-2-2017
Bid for package 05/2017/VT: supply water pipeline HDPE. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1152246: Water meters supply
Đăng ngày Posted:
15-2-2017
Bid for package 02/2017/VT: supply water meters. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1152244: Safety materials supply
Đăng ngày Posted:
15-2-2017
Bid for supply safety materials for military ships. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1152242: Materials supply
Đăng ngày Posted:
15-2-2017
Bid for supply materials for repairing activities in 2017. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1151078: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2017
Bid for package 2: supply technical materials for military ships. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1151075: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2017
Bid for package 1: supply technical materials for military ships. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008