Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  709065 Vietnam tenders
 
26379 members
Hải Phòng 709065 DS Đấu Thầu
26379 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1007736: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2016
Bid for package 01: supply water materials for the project of water supply system inn Cong Hien commune, Vinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1006565: DO oil supply
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for supply DO oil. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1005682: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for supply technical materials for military ships. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1003357: LED signboards supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Bid for supply LED signboards for detail shops of MobiFone Service Co Area No 5
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1003064: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-7-2016
Bid for supply service for transporting passengers for VietGAP
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1002797: Plastic particle supply
Đăng ngày Posted:
20-7-2016
Bid for supply plastic particle for producing cement packaging. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1001776: Air conditioners and fans supply
Đăng ngày Posted:
19-7-2016
Bid for supply air conditioners and fans for Kien An Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1001028: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2016
Bid for supply sanitation service for Vietnam Maritime University
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#999184: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Bid for package 01: supply main water materials for the project of water supply system in Quoc Tuan commune, An
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#999143: Grinding balls supply
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Bid for package 3: supply balls for grinding coal, limestone. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008