Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  771329 Vietnam tenders
 
26749 members
Hải Phòng 771329 DS Đấu Thầu
26749 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1071110: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-10-2016
Bid for supply insurance service for workshop and equipment of DAP Vinachem Joint Stock Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1068963: Service supply
Đăng ngày Posted:
14-10-2016
Bid for supply service for adjusting storage documents
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1066367: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
12-10-2016
Bid for supply technical materials for military ships. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1065066: Ladder and supporter supply
Đăng ngày Posted:
11-10-2016
Bid for supply ladder and supporter. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1064399: Materials supply
Đăng ngày Posted:
10-10-2016
Bid for package 2: supply auxiliary materials. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1063216: Air conditioner and ventilation system supply
Đăng ngày Posted:
07-10-2016
Bid for package TB2: supply and installation air conditioner and ventilation system for building at No 268 Tran
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1063052: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
07-10-2016
Bid for package 08: supply fire fighting equipment for Dong Bac 2 Power Transmission
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1061899: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
06-10-2016
Bid for package GT07: supply nylon bags, containers, garbage truck, labour protection equipment. Funding source: WB.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1060903: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
05-10-2016
Bid for supply insurance service for workshop and equipment of DAP Vinachem Joint Stock Co. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1059836: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-10-2016
Bid for package 01: supply consulting service for completing, modernization land documents and map and establishing database
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008