Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  579283 Vietnam tenders
 
22961 members
Hải Phòng 579283 DS Đấu Thầu
22961 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#632768: Colouring admixture supply
Đăng ngày Posted:
19-8-2014
Bid for supply colouring admixture TiO2 for operating Dinh Vu Polyester Fiber Factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#632677: Stainless steel supply
Đăng ngày Posted:
18-8-2014
Bid for supply stainless steel 904L. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#632328: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-8-2014
Bid for supply regular service for office branches of:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#632327: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-8-2014
Bid for supply service for hiring automobile for branches of Mobile Information Centre No 5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#632281: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
18-8-2014
Bid for supply chemicals for sample analyzing.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#631986: Service supply
Đăng ngày Posted:
15-8-2014
Bid for supply service for organising mobile sale programs in communes in Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong, Hung Yen provinces (phase 2)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#631981: Service supply
Đăng ngày Posted:
15-8-2014
Bid for supply service for organising mobile sale programs in communes in Nam Dinh, Thai Binh, Bac Ninh, Bac Giang provinces (phase 2).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#631423: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
13-8-2014
Bid for supply air conditioner for Hai Phong State Treasury and its branches. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#631142: Technical material supply
Đăng ngày Posted:
13-8-2014
Bid for supply technical material for military vessel.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#631072: Fire extinguishers supply and installation
Đăng ngày Posted:
13-8-2014
Bid for supply, delivery and installation fire extinguishers for BTS stations of Mobile Information Centre No 5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008