Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
12-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27962 members
Hải Phòng 1054711 DS Đấu Thầu
27962 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1371152: Service supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2017
Bid for supply service for adjusting storage documents of Thuy Nguyen, Hai An districts
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1371149: Service supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2017
Bid for supply service for adjusting storage documents of Hong Bang, Le Chan districts
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1371146: Service supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2017
Bid for supply service for adjusting storage documents of An Duong, Kien An districts
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1370804: Service supply
Đăng ngày Posted:
07-12-2017
Bid for supply sanitation service for MobiFone Services Co Area No 5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1370680: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
07-12-2017
Bid for supply insurance service for substations in 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1368358: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
06-12-2017
Bid for package 13: supply insurance service for construction and installation equipment under the project of construction infrastructure for Bac Song Cam resettlement area
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1367110: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-12-2017
Bid for supply service for hiring 7-seat automobiles in province branches of MobiFone Services Co Area No 5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1367108: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-12-2017
Bid for supply service for hiring semi trucks in province branches of MobiFone Services Co Area No 5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1367106: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-12-2017
Bid for supply security service for office and district shops of MobiFone Services Co Area No 5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1367104: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-12-2017
Bid for supply security service for office and province shops of MobiFone Services Co Area No 5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008