Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
17-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  542371 Vietnam tenders
 
22242 members
Hải Phòng 542371 DS Đấu Thầu
22242 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#594307: Fire fighting system installation
Đăng ngày Posted:
16-4-2014
Bid for package 32: installation fire fighting system for branch No 2 of Viet Tiep Friendship Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#594296: Equipment and tools supply
Đăng ngày Posted:
16-4-2014
Bid for supply equipment and tools for Dinh Vu Polyester Plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#593956: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
15-4-2014
Bid for package 1, 2, 3, 4: supply technical materials for military ships.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#593510: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
14-4-2014
Bid for supply technical materials for military ships and labour protection materials.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#593125: Security service supply
Đăng ngày Posted:
11-4-2014
Bid for supply security service for Dinh Vu polyester factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#592315: Tools supply
Đăng ngày Posted:
08-4-2014
Bid for supply repairing tools and office equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#591342: Promotion publication supply
Đăng ngày Posted:
04-4-2014
Bid for: + supply promotion publication for Mobile Information Centre V (phase 1).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#591169: Pipeline connectors supply
Đăng ngày Posted:
03-4-2014
Bid for package 01/2014/VT: supply materials for connecting HDPE pipeline. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#590998: Food for shrimp supply
Đăng ngày Posted:
03-4-2014
Bid for package 1: supply food and materials for whiteleg shrimp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#590332: HDPE plastic pipe supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2014
Bid for package 02/2014/VT: supply HDPE plastic pipe for production and business. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008