Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  746025 Vietnam tenders
 
25016 members
Hải Phòng 746025 DS Đấu Thầu
25016 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#810124: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
04-9-2015
Bid for package 1, 2, 3, 4, 5: supply technical materials for military ships
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#809574: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 01: supply main materials for the project of construction water supply system in construction Linh, Kim Con, Tan Thang hamlets
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#808782: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package 01: supply main materials for the project of construction water pipeline HDPE DN280 on An Da – Dong Khe road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#807926: Service supply-bid delay
Đăng ngày Posted:
31-8-2015
Hai Phong Power One Member Co Ltd announced to delay the bid for package 3: supply service for organising tour to 4 Europe countries (phase 3).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#806654: Gifts supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2015
Bid for supply gifts for individual customers with high postage
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#806239: Sand supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2015
Bid for supply sand for levelling area C2, B2, D of Dinh Vu route.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#805946: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
26-8-2015
Bid for supply and installation equipment for research and evaluating maritime environmental resources group 1, 2, 5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#804649: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2015
Bid for package 1: supply service for organising tour to 4 Europe countries (phase 1).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#804646: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2015
Bid for package 2: supply service for organising tour to 4 Europe countries (phase 2)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#804644: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2015
Bid for package 3: supply service for organising tour to 4 Europe countries (phase 3).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008