Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810338 Vietnam tenders
 
26904 members
Hải Phòng 810338 DS Đấu Thầu
26904 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1115106: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply technical materials for military ships. Funding source: state budget. method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1115099: Materials and components supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply materials and components for manufacturing circuit board. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1112952: Water meters supply
Đăng ngày Posted:
07-12-2016
Bid for package 32/2016/VT: supply water meters D15 level C. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1111573: Air conditioner and elevator supply
Đăng ngày Posted:
06-12-2016
Bid for package 10: supply and installation one elevator and 20 air conditioners 12,000BTU. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1110262: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
05-12-2016
Bid for supply technical materials for military ships. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1108238: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-12-2016
Bid for supply service for maintaining camera system phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1108218: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-12-2016
Bid for +package 1: supply sanitation service. +package 2: supply security service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1106841: Service supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
30-11-2016
Bid for package 23: supply service for maritime safety for construction Hoang Van Thu bridge.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1106784: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-11-2016
Bid for supply insurance service for research equipment of marine environment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1106699: Insurance service supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
30-11-2016
Bid for package 22: supply insurance service for construction Hoang Van Thu bridge
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008