Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  836157 Vietnam tenders
 
27020 members
Hải Phòng 836157 DS Đấu Thầu
27020 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1143109: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply technical materials for military ships. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1141973: Materials supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for package 2: supply special materials of military measurement. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1141374: Heating coils manufacturing
Đăng ngày Posted:
16-1-2017
Bid for manufacturing heating coils. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1139663: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
12-1-2017
Bid for supply equipment for measuring dissolve oxygen of condenser pump No 3. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1139660: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
12-1-2017
Bid for supply equipment for monitoring slit of air dryer of substation-dial and circle riverwater meter. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1137656: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
10-1-2017
Bid for supply insurance service for An Hai ship
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1137241: Urea supply
Đăng ngày Posted:
09-1-2017
Bid for supply urea
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1136066: Sunfuric acid supply
Đăng ngày Posted:
06-1-2017
Bid for supply sunfuric acid.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1135843: Paint supply
Đăng ngày Posted:
06-1-2017
Bid for package 2: supply paint for military ships. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1135163: Service supply
Đăng ngày Posted:
05-1-2017
Bid for supply service for accessing price of inventory materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008