Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-5-2017
Home New Control Panel Login
 
  907622 Vietnam tenders
 
27376 members
Hải Phòng 907622 DS Đấu Thầu
27376 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1219196: Water pipes supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for package 18/2017/VT: supply water pipe HDPE DN225 and DN280. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1219169: Materials supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply materials for HV, LV bypass valve system for Hai Phong 2 thermal power plant. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1217150: Air conditioners supply
Đăng ngày Posted:
23-5-2017
Bid for supply air conditioners, photocopiers, camera. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1215694: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2017
Bid for supply service for maintaining air conditioner system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1215691: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2017
Bid for package 3: supply service for maintaining and repairing antenna pillars and communication equipment on GMDSS at stations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1214629: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-5-2017
Bid for supply and installation fire fighting equipment for the head office of Dinh Vu port branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1213804: Valve and cup supply
Đăng ngày Posted:
18-5-2017
Bid for supply valve and cup. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1212492: Steel and iron supply
Đăng ngày Posted:
17-5-2017
Bid for supply CT technical steel and oil. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1211448: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
16-5-2017
Bid for supply spare parts of waterway engine for military ships. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1211143: Cashew-nut oil supply
Đăng ngày Posted:
16-5-2017
Bid for supply cashew-nut oil
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008