Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604737 Vietnam tenders
 
23325 members
Hải Phòng 604737 DS Đấu Thầu
23325 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#659741: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for 10 packages of supply technical materials for military vessels
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#659609: Barrier supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply and installation barrier system at Hai Phong port
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#658578: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 01: supply main water materials for the project of water supply system in Tam Da commune, Vinh Bao district. Funding source: owner's capital. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#658241: Transmitting system improve
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for improving transmitting system of paddle A0631B
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#657795: Elevator supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for supply elevator. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#656200: Centrifugal pump supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for package 17/2014/VT: supply centrifugal pump for Hai Phong Water Supply One Member Co Ltd. Funding source: owner's capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#654845: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
15-10-2014
Bid for package 1 and 2: supply technical materials for military vessels. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#654493: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
15-10-2014
Bid for supply uniform for communal police.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#654439: Maintenance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
15-10-2014
Bid for supply maintenance service for X-ray transmit end of detector container Rapiscan G6003
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#654422: Chemicals and tools supply
Đăng ngày Posted:
15-10-2014
Bid for supply chemicals and supporting tools for Import and Export Goods Analysis and Classification Center - Hai Phong Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008