Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  661258 Vietnam tenders
 
26084 members
Hải Phòng 661258 DS Đấu Thầu
26084 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#957984: Motorboat cover supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply composite motorboat cover.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#957980: Military supplies supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply and installation military supplies for canteen of Brigade 649 – Department of Transport – General Department of Staff.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#957881: Asparagus supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply 90,000 plants of asparagus for Chi Linh Town Farmer Association
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#957652: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply service for hiring regular service at MobiFone Service Co Centre 5 and MobiFone Hai Phong.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#957651: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply service for hiring regular service at MobiFone Thai Binh, Quang Ninh 1, Quang Ninh 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#957640: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply technical materials for military ships (spare parts for engine 6HA2M-WHT).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#957639: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply technical materials for military ships (spare parts for engine CAT C4.4, C9).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#957221: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply service for repairing main wastewater processing system of plant No 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#957215: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for package 25: supply service for repairing piler, unpiler B, coal loading system (cranes) Hai Phong 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#955414: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply technical materials for military ships (transmission gear of engine 86б).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008