Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-3-2017
Home New Control Panel Login
 
  869465 Vietnam tenders
 
27172 members
Hải Phòng 869465 DS Đấu Thầu
27172 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1177742: Air conditioners supply
Đăng ngày Posted:
28-3-2017
Bid for supply air conditioners for Kien An Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1177253: HDPE pipes supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2017
Bid for package 11/2017/VT: supply HDPE DN450 and accessories. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1177247: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
27-3-2017
Bid for package 6: supply and installation elevator system for Duong Kinh power branch. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1177232: Cast-iron pipes supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2017
Bid for package 10/2017/VT: supply cast-iron pipes D400-D700 and accessories. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1173989: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-3-2017
Bid for supply service for maintaining VTS system of Hai Phong jet in 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1173316: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-3-2017
Bid for supply service for hiring equipment of automatic playout server.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1173312: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-3-2017
Bid for supply service for hiring equipment for signal transmission system of video 3G/HD/SD-SDI.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1173307: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-3-2017
Bid for supply service for hiring equipment for producing HD direct news programs.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1171389: Sulfuric acid supply
Đăng ngày Posted:
17-3-2017
Procuring entity: DAP-VINACHEM Joint Stock Company
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1170356: Protection materials supply
Đăng ngày Posted:
16-3-2017
Bid for supply protection materials for military ships. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008