Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  787953 Vietnam tenders
 
25301 members
Hải Phòng 787953 DS Đấu Thầu
25301 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#856152: Logo, LED lights supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply and installation letter of VietinBank, 3D logo, Led lights and frame for Vietnam Industry and Trade Bank – Kien An Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#855323: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for hiring regular service in office of MobiFone Service Co Area No 5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#855322: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for hiring regular service in Hai Phong, Hai Duong, Hung Yen.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#855320: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for hiring regular service in Thai Binh, Quang Ninh 1, Quang Ninh 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#855318: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for hiring regular service in Bac Ninh, Bac Giang, Thai Nguyen, Ha Giang, Tuyen Quang, Cao Bang, Bac Kan, Lang Son
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#854577: Fire hydrant riser supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2015
Bid for supply fire hydrant risers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#854070: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
23-11-2015
Bid for supply technical materials for military ships (supply pump spare parts).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#854065: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
23-11-2015
Bid for supply technical materials for military ships (supply hydraulic machine parts).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#854063: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
23-11-2015
Bid for supply technical materials for military ships (supply multipurpose relay for testing battery)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#852420: Water meters supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2015
Bid for supply water meters D15, level C.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008