Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
07-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Hải Phòng 603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#894578: Waste boxes and bags supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 1: supply nylon bags, waste boxes, containers for Kien An district hospital, Viet Tiep Friendship Hospital and Thuy Nguyen district general hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#894340: Valves supply
Đăng ngày Posted:
29-1-2016
Bid for supply valves.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#894336: Plastic particle supply
Đăng ngày Posted:
29-1-2016
Bid for supply 200 tons of PP for fibre creating and 70 tons of PP for membrane spreading
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#891007: Food supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2016
Bid for supply float roll general food for fish
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#890619: FO oil supply
Đăng ngày Posted:
22-1-2016
Bid for package 01: supply FO oil in 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#890365: Sulfur supply
Đăng ngày Posted:
22-1-2016
Procurement package: Purchasing sulphur for year 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#887890: Rodenticide supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2016
Bid for supply rodenticice for Hai Phong Plants Protection Division
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#887316: Materials supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2016
Bid for supply materials for processing equipment and warehouse
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#886304: Mechanical materials processing-bid cancel
Đăng ngày Posted:
14-1-2016
Navy Technical Institute announced to cancel the bid for processing mechanical materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#886288: Poly aluminium chloride supply
Đăng ngày Posted:
14-1-2016
Bid for supply poly aluminium chloride
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008