Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  607793 Vietnam tenders
 
23369 members
Hải Phòng 607793 DS Đấu Thầu
23369 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#662770: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for supply service for organising mobile sale programs in communes in Hung Yen, Thai Binh, Bac Ninh, Bac Giang (phase 3).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#662767: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for supply service for organising mobile sale programs in communes in Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong, Thai Nguyen (phase 3).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#661303: Ship repairing
Đăng ngày Posted:
28-10-2014
Bid for repairing ship HQ67 and motor boat HQ2009
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#661295: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-10-2014
Bid for supply service for adjusting storage documents.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#660495: RTK GPS equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2014
Bid for supply RTK GPS equipment for Vietnam Maritime Safety- North.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#660395: Commodities supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2014
Bid for supply commodities for Cat Hai District People's Committee
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#660384: Bulletin printing
Đăng ngày Posted:
27-10-2014
Bid for printing bulletin of Hai Phong market trade year 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#659741: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for 10 packages of supply technical materials for military vessels
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#659609: Barrier supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply and installation barrier system at Hai Phong port
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#658578: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 01: supply main water materials for the project of water supply system in Tam Da commune, Vinh Bao district. Funding source: owner's capital. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008