Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  695164 Vietnam tenders
 
24510 members
Hải Phòng 695164 DS Đấu Thầu
24510 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#755128: Washers, gasket supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2015
Bid for supply technical washers and gaskets
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#755083: GS-MS equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2015
Bid for supply GS-MS equipment for Vinacontrol Hai Phong Joint Stock Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#753995: Electric and automatic equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2015
Bid for supply electric and automatic equipment and materials. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#752614: Radar repairing
Đăng ngày Posted:
23-5-2015
Bid for repairing and maintaining Phu Lien weather radar (MRL-5). Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#752222: Fresh flowers supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply fresh flowers for birthday of enterprise customers from June to December 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#751582: Yarn supply
Đăng ngày Posted:
21-5-2015
Bid for supply 6.5 tons of yarn for Hai Phong Vicem Packaging Joint Stock Co. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#750719: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
20-5-2015
Bid for supply and installation air conditioners for Vietnam Maritime University. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#750111: Plastic particle supply
Đăng ngày Posted:
19-5-2015
Bid for supply 300 tons of plastic particle for Hai Phong Vicem Packaging Joint Stock Co. Funding source: production capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#748724: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
15-5-2015
Bid for supply insurance service for the project of construction Gia Minh solid waste treatment complex
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#748717: Hydraulic coupling safety bolt supply
Đăng ngày Posted:
15-5-2015
Bid for supply hydraulic coupling safety bolt, planet gear, felt for circle water system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008