Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  664793 Vietnam tenders
 
24152 members
Hải Phòng 664793 DS Đấu Thầu
24152 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#724497: Lubricant supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply lubricant for Dinh Vu Polyester Fibre Factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#724482: Grease supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply grease for Dinh Vu Polyester Fibre Factory.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#723118: Industrial food supply
Đăng ngày Posted:
24-3-2015
Bid for supply food for shrimp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#719289: Elevators supply and installation
Đăng ngày Posted:
16-3-2015
Bid for supply and installation two elevators 750kg for Do Son Tourist Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#719286: Screws and bolts supply
Đăng ngày Posted:
16-3-2015
Bid for supply screws and bolts for Hai Phong 1 and 2 thermal power plants.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#719282: Sanitation materials and handheld tools supply
Đăng ngày Posted:
16-3-2015
Bid for supply sanitation materials and handheld tools for Hai Phong 1 and 2 thermal power plants
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#719279: Rigging screws, net, chain supply
Đăng ngày Posted:
16-3-2015
Bid for supply rigging screws, net, chains for Hai Phong 1 and 2 thermal power plants.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#719266: Limestome supply
Đăng ngày Posted:
16-3-2015
Bid for supply limestone for Hai Phong 1 and 2 thermal power plants
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#719263: Grinding balls supply
Đăng ngày Posted:
16-3-2015
Bid for supply coal and limestone grinding balls for Hai Phong 1 and 2 thermal power plants.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#719262: Gauging gas supply
Đăng ngày Posted:
16-3-2015
Bid for supply gauging gas for Hai Phong 1 and 2 thermal power plants.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008