Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013237 Vietnam tenders
 
27874 members
Hải Phòng 1013237 DS Đấu Thầu
27874 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#1331750: Labour safety equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply labour safety equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1330759: Sport training equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2017
Bid for package 03: supply equipment for training key sports.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1330756: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2017
Bid for supply sanitation service for Vinh Bao District General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1323036: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-10-2017
Bid for supply service for maintaining camera system in 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1321446: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
11-10-2017
Bid for supply insurance service for moving crane QC and Tukan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1319844: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2017
Bid for package 40: supply utensil equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1319839: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2017
Bid for package 37: supply underwear, towels, socks, blankets, pillows
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1319834: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2017
Bid for package 34: supply bags, sandals, hats, underwear
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1319829: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2017
Bid for package 39: supply mechanical stove
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1319821: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2017
Bid for package 36: supply hats, belts, labour protection cloths, sandals, shoes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008