Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-2-2015
Home New Control Panel Login
 
  645916 Vietnam tenders
 
23929 members
Hải Phòng 645916 DS Đấu Thầu
23929 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#703716: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply chemicals for water processing and defurring.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#703072: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Bid for supply service for testing MV/LV cutter, transformer oil, engine and MV cable for Dinh Vu Polyester Fiber Factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#703057: Chromogen and covering material supply
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Bid for supply chromogen and covering material for DAP products.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#702717: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
28-1-2015
Bid for 12 packages of supply technical materials for military ships. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#701842: Equipment manufacturing
Đăng ngày Posted:
27-1-2015
Bid for manufacturing synchronous equipment for Navy Technical Institute.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#701107: Yarn supply
Đăng ngày Posted:
26-1-2015
Bid for supply yarn for DAP fertilizer packaging of DAP-VINACHEM Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#701099: Soda supply
Đăng ngày Posted:
26-1-2015
Bid for supply soda for DAP-VINACHEM Joint Stock Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#701008: Cashew nut oil supply
Đăng ngày Posted:
26-1-2015
Bid for supply cashew nut oil for DAP-VINACHEM Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#700484: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for supply service for designing, printing cards, calendars, gift bags for Lunar New Year 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#699872: HVAC system supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-1-2015
Bid for supply and installation HVAC system for Polyester Dinh Vu factory:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008