Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  731904 Vietnam tenders
 
24848 members
Hải Phòng 731904 DS Đấu Thầu
24848 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hải Phòng
 
#794376: Materials and components supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for: #Package 1: manufacturing mechanical equipment #Package 2: supply electronic materials and components
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#793582: Scale soda supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply scale soda
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#793569: Materials supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for package 13: supply main materials for the project of water supply system in Ang Son village.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#793558: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply equipment and materials for repairing ships.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#792672: Materials supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
Bid for package 35: supply materials for HV, LV Bypass Valve of engine group No 1. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#792313: Materials supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for 10 packages of supply technical materials for military ships
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#792295: Fire extinguisher supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for package 3: supply fire extinguisher for LRIT system. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#791374: Mechanical seal supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2015
Bid for package 26: supply mechanical seal.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#791333: Valve membrane, flange supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2015
Bid for package 24: supply valve membrane, flange.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#790966: Materials supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2015
Bid for: #Package 1: supply metal materials for ship building #Package 2: supply generator
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008