Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  743600 Vietnam tenders
 
24990 members
Hồ Chí Minh City 743600 DS Đấu Thầu
24990 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#807440: Plastic pipe supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-8-2015
Bid for supply uPVC plastic pipe diameter of 150 (including joint).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#807275: Yarn supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2015
Bid for supply yarn 100% Polyester 1.2D x 38mm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#807264: Therapy short wave equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2015
Bid for supply therapy short wave equipment for Institute of Biomedical Materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#807257: Standard gauge supply and installation
Đăng ngày Posted:
28-8-2015
Bid for supply and installation 2 sets of standard gauge for ATM Eurocat - X system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#807240: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2015
Bid for supply service for installing exhibition stall at petroleum exhibition on occasion of 40 years of PetroVietnam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#807238: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2015
Bid for supply service for establishing and deploying electronic document portal in HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#806788: Cylindrical tank supply and installation
Đăng ngày Posted:
27-8-2015
Bid for package 16: supply and installation cylindrical tank of 25m3, petrol pipeline system of professional warehouse,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#806721: Tyre supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2015
Bid for supply Rosenbauer tyre ( Man) at Phu Quoc international airport
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#806703: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2015
Bid for supply service for deploying programme of marketing of strengthening imagine of new product in Mobifone HCM city 1 on September year 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#806700: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2015
Bid for supply service for deploying programme of marketing of strengthening imagine of new product in Mobifone HCM city 2 on September year 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008