Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  656604 Vietnam tenders
 
24018 members
Hồ Chí Minh City 656604 DS Đấu Thầu
24018 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#715620: Service supply – bid correction
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for +hiring monitoring on delivering and receiving LPG year 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#715615: Publication supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply publication for veterinary 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#715608: Water material supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply material , construction work for repairing water pipeline level 2 on Tran Quoc Thao road ( Vo Thi Sau – Le Van Sy bridge ) in district 3., Funding source: large repair capital. Metho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#715606: Water material supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply material and construction work for installation waiting station on water pipeline D1000 Binh An and pypass between D600 and D1000 Binh An at bridge pile avoid move position on Ben Than
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#715602: Water material supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply material and construction work No 1 of temporary move pipeline for moving water pipeline on Truong Tho bridge of upgrading and enlarging Truong Tho road. Funding source: business capita
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#715601: Water material supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply material and construction work No 2 of main move pipeline for moving water pipeline on Truong Tho bridge of upgrading and enlarging Truong Tho road. Funding source: business capital . M
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#715600: Elevator supply and installation – time exchange
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply and installation 3 elevators at East area of Rex hotel. Funding source: investment and development capital of Sai Gon Tourism Corp. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#715599: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply air conditioner for classrooms of foreign language faculty and science and postgraduate management room. Funding source: recurrence expenses. Method of bidder selection: Competitive qu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#715590: Material and chemical supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply material and testing chemical.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#715578: Carpet supply and installation
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply and installation corridor carpet of Cuu Long Hotel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008