Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604728 Vietnam tenders
 
23321 members
Hồ Chí Minh City 604728 DS Đấu Thầu
23321 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#660055: Water material supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply material and construction for installation water pipeline level 2 on Le Van Viet road ( from La Xuan Oai road to My Thanh crossroad ) in district 9. Funding source: business capital. Me
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#660041: Cast - iron pipe supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply cast iron pipe D400 for installation pipeline level 2 in Phan Van Tri road ( from Nguyen Oanh road to Thong Nhat road ) in Go Vap district. Funding source : business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#660038: Cast - iron pipe supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply cast iron pipe D400 for installation pipeline level 2 on Le Van Viet road ( from La Xuan Oai road to My Thanh crossroad ) in district 9. Funding source: business capital. Method of bidd
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#659738: Storage ground supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply and installation storage ground
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#659697: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for +package 1: supply service for analysing criteria of pesticides.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#659646: Infrastructure hiring
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for hiring infrastructure for deploying software
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#659620: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for +package 1 supply fire fighting equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#659618: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply equipment for Institute of Foodstuff Industry
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#659616: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 01: supply equipment for testing quality gold and toys
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#659199: Water material supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for supply material, spare parts and construction for developing water supply system in Long Truong ward, district 9. Funding source: loan capital. Method of bidder selection:: National open biddi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008