Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810338 Vietnam tenders
 
26904 members
Hồ Chí Minh City 810338 DS Đấu Thầu
26904 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#1115607: Pump spare parts supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply pump spare parts No 1, 2 Thu Duc. Funding source: business capital . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115605: Material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply material, equipment, spare parts for Thu Duc Water Factory,. Funding source: big repair . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115601: Elevator system supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply and installation elevator system for construction hostel of Cambodia student of University of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115306: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 1: supply service for load test of bridges at Km832+325, Km865+610, Km947+715, Km959+200, Km983+910
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115303: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 2: supply service for load test of bridges ( Km1130+736, Km1178+984, Km1239+775 (Tu Bong), Km1441+732
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115301: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for hiring photocopier 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115298: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for planning compensation in ward 1 and ward 4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115296: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for planning compensation in ward 2, 3 and 7
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115294: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for planning compensation in ward 5, ward 6
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115175: Management tool supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply operation management tool for transformer stations and power transmission team
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008