Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  601565 Vietnam tenders
 
23290 members
Hồ Chí Minh City 601565 DS Đấu Thầu
23290 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#656720: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for supply service for organising music program on the occasion of 20th anniversary of Mobile Information Centre Area No 2 at HCM3 branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#656674: Fire fighting system supply and installation
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for supply and installation fire fighting system, automatic fire alarm system and blower system for Southern Technology and Science Information Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#656257: Water material supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for supply material and construction for developing water supply system in Tan Binh district. Funding source; business capital. Method of bidder selection:: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#656253: Water material supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for supply material and construction for developing water supply system in Tan Phu district . Funding source; business capital. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#656250: Water material supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for supply material and construction for developing water supply system in Binh Hung Hoa A ward, Binh Tan district. Funding source: loan capital. Method of bidder selection:: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#656246: Water material supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for supply material and construction for developing water supply system in Binh Hung Hoa ward, Binh Tan district. Funding source: loan capital . Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#656242: Standby and replacing materials supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for package VT-099/14-DA/FPSO: supply standby and replacing materials for automatic of FPSO-MSR-1391, 1537, 1547, 1596, 1600, 1610, 1612, 1652, 1667, 1676. Funding source: business capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#656213: HDPE plastic pipe supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Tan Phu Power Co announced to cancel the bid for package VTTB-18/2014: supply HDPE plastic pipe for gridline grounding works
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#655958: Uniforms supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for supply uniforms for pupils of ethnic pre - university year 2014 - 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#655950: Standard material supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for supply standard material for zone centres
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008