Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-7-2017
Home New Control Panel Login
 
  951496 Vietnam tenders
 
27600 members
Hồ Chí Minh City 951496 DS Đấu Thầu
27600 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#1263944: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for loading rice of Long An National Reserve Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1263854: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for installation and hiring for LED monitor system of festival on Nguyen Hue road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1263846: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for installation and hiring for audio system, lighting, stage shelter of festival on Nguyen Hue road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1263843: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for installing and hiring for stage floor, landscape, canvas, tables and chairs of festival on Nguyen Hue road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1263837: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for hiring and renewing clothes of festival on Nguyen Hue road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1263833: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for hiring and renewing instruments of festival on Nguyen Hue road. Funding source: expenses
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1263828: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply service for performing art lighting and 3D graphical of front of HCM city People’s Committee .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1263779: Auditing service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Bid for supply auditing service for completed project for programme production centre of Vietnam Television in HCM city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1262881: Uniforms supply
Đăng ngày Posted:
20-7-2017
Bid for supply uniforms 2017 of Vietcombank - HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1262876: Signboard supply
Đăng ngày Posted:
20-7-2017
Bid for supply signboard for speciality agents 2017 at Mobifone Service Co area No 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008