Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  709868 Vietnam tenders
 
26379 members
Hồ Chí Minh City 709868 DS Đấu Thầu
26379 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#1009656: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply service for repairing RTU of TBA 110kv Tan Phu, Gia Rai, Hung Phu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1009641: Printing ink supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply printing ink.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1009636: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply military equipment for High Command of HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1009624: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package 16: supply insurance service for high technical diagnosis area of 115 People’s Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1009587: Barracks materials supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply barracks materials for dBB2, shift exchange dept/ e and sitting room
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1009564: Analysing scale supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply analysing scale .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1009021: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for supply service for moving, installation, maintaining and repairing telecom equipment / informatics
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1009016: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for supply service for testing and maintaining auxiliary at broadcasting stations of Ben Tre, Tra Vinh, Vinh Long telecom groups
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1009015: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for supply service for testing and maintaining auxiliary for broadcasting stations of Tien Giang, Dong Thap telecom groups
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1008965: Working platform processing
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for processing and manufacturing working platform. Funding source: own fund. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008