Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  607793 Vietnam tenders
 
23369 members
Hồ Chí Minh City 607793 DS Đấu Thầu
23369 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#663232: Steel-enforced concrete pile plank supply and manufacture
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for manufacturing and supply steel-enforced concrete pile plank SW600B of embankment on river of Song Hau 1 thermal power plant of infrastructure project of Song Hau power centre. Method of bidde
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#663229: Steel anchor bar and accessories supply
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for manufacturing and supply steel anchor bar and accessories for the project of embankment on river of Song Hau 1 thermal power plant of infrastructure project of Song Hau power centre. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#663218: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for supply and installation elevator system for construction head office of Binh Chanh district tax branch. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#663208: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for supply and installation air conditioner for construction head office of Binh Chanh district tax branch. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#662789: Wall clocks supply
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for supply 2,000 of wall clocks of Vinaphone logo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#662764: PVC membrane supply
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for supply PVC membrane for HCM City National Reserve Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#662754: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for supply military equipment for trainees of TCCNQS and CDCNQS.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#662753: Laundry service supply
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for supply industry laundry service for Gia Dinh People's Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#662719: English books supply
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for supply English books for researching sea and island
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#662514: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-10-2014
Bid for supply and installation air conditioner for inland waterway authority at head office at No 167 Luu Huu Phuoc, ward 15, district 8, HCM City. Funding source: career development fund. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008