Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  582286 Vietnam tenders
 
23009 members
Hồ Chí Minh City 582286 DS Đấu Thầu
23009 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#636418: Airplane rocker arm supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply multifunctional airplane rocker arm and rocker arm head for Sai Gon Ground Services Co Ltd ( SAGS).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#635978: Yarn supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for +package 3: supply yarn 36/1 Cotton CM knitwear.;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#635965: Uniforms supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for supply uniforms for district 1 urban order management authority year 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#635527: Storage document editing-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for editing storage document year 2014 of PetroVietnam Gas Corp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#635475: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for supply sanitation service year 2014 for HCM City Occupational Diseases Treatment-Rehabilitation and Nursing Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#635451: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for supply service for maintaining for air conditioner and dehumidifier
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#635418: Calendar printing
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for printing exclusive calendar of Saigon Petro Co Ltd in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#635215: Table – cloth and tissue supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2014
Bid for supply table – cloth and tissue for restaurant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#635190: Publication and forms supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2014
Bid for supply publication and form year 2014 – 2015 for Pham Ngoc Thach Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#635188: Office stationery supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2014
Bid for +supply office stationary year 2014 – 2015 for Pham Ngoc Thach Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008