Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-9-2017
Home New Control Panel Login
 
  993500 Vietnam tenders
 
27817 members
Hồ Chí Minh City 993500 DS Đấu Thầu
27817 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#1308738: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply security service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1308701: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for hiring for testing service, infrastructure maintaining, auxiliary at broadcasting stations at Binh Duong Telecom Station phase 3 – 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1308698: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for hiring for testing service, infrastructure maintaining, auxiliary at broadcasting stations at HCM city Eastern Telecom Station phase 3- 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1308696: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for hiring for testing service, infrastructure maintaining, auxiliary at broadcasting stations at HCM city Western Telecom Station phase 3 – 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1308695: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for hiring for testing service, infrastructure maintaining, auxiliary at broadcasting stations at Dong Nai Telecom Station phase 3 – 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1308694: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for hiring for testing service, infrastructure maintaining, auxiliary at broadcasting stations at Can Tho Telecom Station phase 3- 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1308693: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for hiring for testing service, infrastructure maintaining, auxiliary at broadcasting station at Tien Giang Telecom Station phase 3 - 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1308680: Green trees planting-bid exchange
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for package 6A: construction landscape green trees for the project of passengers terminal – Phu Cat airport,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1308678: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for package HCM – LIFSAP – AF –08 – HH – 2017: supply equipment for strengthening quality of breed of animal.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1308675: Continuous paper supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply continuous paper for printing for content page
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008