Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  688126 Vietnam tenders
 
26238 members
Hồ Chí Minh City 688126 DS Đấu Thầu
26238 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#986726: Wastewater processing system supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for supply and installation wastewater processing system for the project of construction disease examination area
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#986698: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for supply service for training acknowledge , method of organising activity of creative renovation for enterprise
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#986697: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for supply service for training capacity officers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#986688: Nutrition milk supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for supply nutrition milk.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#986030: Damp – proof door installation
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for installation damp – proof door – Asiawindow. Funding source: budget ,. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#985872: Uniforms supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for supply uniforms for guard forces.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#985854: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for package 3:supply service for planning detail project with ratio of 1/500 of 04 agriculture land areas in Ba Diem commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#985653: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for supply service for happy birthday of leader and headwork of enterprise of 3rd and 4th quarter 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#985628: Security service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for supply security service of building A, B, D, E, H in district 8 in 6 last months year 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#985170: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for supply air conditioner for HCM city Land Registration Office. Funding source: city budget . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008