Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-11-2017
Home New Control Panel Login
 
  1034681 Vietnam tenders
 
27924 members
Hồ Chí Minh City 1034681 DS Đấu Thầu
27924 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#1353755: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply service for maintaining for 06 Motors MV of Water Factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1353739: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply service for managing, caring and maintaining for green roofs, green trees on Vanh Dai 2 road – Dong Van Cong road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1353734: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply service for managing, caring and maintaining for green trees in District 2, 9,Thu Duc district .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1353733: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply service for upgrading and repairing 02 elevators Schindler.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1353730: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply service for managing, caring and maintaining for green trees in District 7, Binh Chanh and Nha Be districts
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1353727: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply service for managing, caring and maintaining for green trees in Can Gio district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1353725: Raw materials supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply raw materials, experimental tool .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1353724: Tool and materials supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply tools and materials .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1353716: Tool and materials supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply tools and materials .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1353697: Chemical supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply chemical for research and analysis for project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008