Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  588523 Vietnam tenders
 
23068 members
Hồ Chí Minh City 588523 DS Đấu Thầu
23068 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#643262: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply service for caring enterprise customers and clues in the fourth quarter of 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#643244: Materials supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply materials for caring customers of high postage and perennial.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#642872: Water disposal and scale separator supply
Đăng ngày Posted:
18-9-2014
Bid for supply one new water disposal and scale separator for flight fuel JET A1 following standard API 1581
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#642871: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
18-9-2014
Bid for supply uniform for staff of Gia Dinh People's Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#642860: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
18-9-2014
Bid for printing books and publications for PMU of Support to Multidimensional Poverty Reduction in Urban Settings in HCM City.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#642857: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
18-9-2014
Bid for printing calendar and notebooks in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#642834: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
18-9-2014
Bid for supply insurance service for Daiat hydropower plant, Da Dang 2 hydropower plant, DaM’Bri hydropower plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#642803: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-9-2014
Bid for supply fire fighting equipment for server rooms of branches of HCM City Customs Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#642368: Air conditioner, ventilation system supply and installation
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Bid for package 8: supply and installation air conditioner, ventilation system for the works of operation building of auxiliary divisions of EVN SPC. Funding source: owner’s capital. Method of bidde
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#642264: Settlement monitoring
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Bid for package 7: monitoring settlement for the works of operation building of auxiliary divisions of EVN SPC.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008