Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  572713 Vietnam tenders
 
22858 members
Hồ Chí Minh City 572713 DS Đấu Thầu
22858 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#626697: Tools and equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply tools and equipment. Funding source: Investment & Construction fund. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#626694: Iron, plastic pipe supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for: #Package K27-14: supply iron, plastic pipe, blind and materials for stage (phase 1)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#626297: Material supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply material and construction for petrol preparation system E5/E10 from petrol Mogas 92/95, Ethanol and Naptha at Can Tho petrol and oil storage
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#626286: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Procurement package: construction all risks insurance program
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#626240: Assets supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply fixed assets.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#626104: Air conditioner, elevator, winch, generator supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for supply air conditioner, elevator, winch, generator for Vietnam Agriculture and Rural Development Bank - Branch No 9. Funding source: Investment & Construction fund. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#626102: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for supply and installation air conditioner for classrooms, working room of HCM City University of Finance - Marketing. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotat
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#624984: Uniform and equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2014
Bid for supply uniform and equipment for dyke management force
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#624972: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
25-7-2014
Bid for package 4: supply service for hiring ship to surveying and taking sample in Cuu Long basin.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#624960: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2014
Bid for supply service for advertising painting at filling stations in HCM City and surrounding provinces
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008