Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  667138 Vietnam tenders
 
24191 members
Hồ Chí Minh City 667138 DS Đấu Thầu
24191 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#727187: Labour protection cloths supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply labour protection cloths
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#727174: Insurance program supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Procurement package: PV GAS insurance Program 2015-2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#727163: Fire fighting system supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply and installation fire fighting system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#727125: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply auditing service for the completed project of improving and upgrading HCM City sewage system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#726426: Medical uniform supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for supply medical uniform for Thu Duc General Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#726409: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for supply insurance service for the project of construction Binh Chanh district hospital (phase 1)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#726221: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for supply and installation elevator for working building of Politics Academy Area No 2. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#725390: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for supply service of loading and sanitation in 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#725381: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for package BH01/2015: supply insurance service for construction and installation for 11 projects in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#725356: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for package 4: supply auditing service for the completed project of HCM City – Trung Luong highway.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008