Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  732331 Vietnam tenders
 
24849 members
Hồ Chí Minh City 732331 DS Đấu Thầu
24849 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#795504: Waste bags supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for package 2: supply waste bags, plastic boxes.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#795493: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply service for upgrading and installation CCTV system for Tan Son Nhat Cargo Services Co Ltd.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#795492: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply service for repairing air conditioners of VT2 of HCM city eastern telecom.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#795491: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply service for repairing air conditioners of VT1, VT3, VT4 of HCM city eastern telecom.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#795418: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for package 20252: supply equipment SOPHOS PROXY and service for implementing.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#795407: Audio and lighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply audio and lighting equipment for student culture house of HCM city National University.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#795312: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply spare parts of angle valves and cocks. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#795310: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply cast-iron spare parts and belts. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#795309: Plastic pipe supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply uPVC plastic pipe diameter of 150 (including joint). Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#794736: Security service supply
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for supply security service for Thu Duc branch of HCM city Architecture University.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008