Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  695512 Vietnam tenders
 
24511 members
Hồ Chí Minh City 695512 DS Đấu Thầu
24511 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#756616: Labour protection materials supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply labour protection materials. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#756595: Coal dust supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply coal dust for Corp No 28. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#756554: Wastewater processing system supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply and installation wastewater processing system for special automobile production factory.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#756550: Smoke dryer supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply and installation 4-truck smoke dryer for VISSAN.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#756547: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply service for import commission for the project of upgrading and enlarging radio system in HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#756546: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for package 20165: supply service for organising family festival 2015 for NCSP.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#756531: Medical uniform supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply medical uniform for HCM city Trauma and Orthopaedy Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#756526: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply insurance service for the project of upgrading and enlarging radio system in HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#756518: Forestation trees supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply forestation trees.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#756517: Fire fighting system supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for package TB-02/2015: supply and installation fire fighting system for oncology centre of Cho Ray Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008