Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  755297 Vietnam tenders
 
26659 members
Hồ Chí Minh City 755297 DS Đấu Thầu
26659 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#1057722: Form supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2016
Bid for supply forms
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057720: Security service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
01-10-2016
HCM city Land Registration Office announced to cancel the bid for supply night security service in – Place at No 12 Phan Dang Luu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057272: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
HCM city Land Registration Office announced to cancel the bid for supply service for photocopying document in – Place
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057269: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
HCM city Land Registration Office announced to cancel the bid for supply service for keeping vehicle in – Place at No 12 Phan Dang Luu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057235: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply service for keeping 2 wheel vehicle.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057210: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply service for organising course of fostering Excel and account acknowledge of tax test and inspection.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057206: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for hiring infrastructure for coverage inside of .05 buildings of Ba Ria Vung Tau General Hospital ( building A., B)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057203: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for hiring infrastructure for coverage inside of 02 buildings of Tan Huong apartment building, Lilama Sai Gon.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057191: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for hiring infrastructure for coverage inside of Crystal Palace
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057174: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply service for organising propagandize reportage of fisheries resource protection 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008