Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
07-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  645913 Vietnam tenders
 
25997 members
Hồ Chí Minh City 645913 DS Đấu Thầu
25997 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#942006: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Southern Mobifone Network Centre announced to cancel the bid for supply service for hiring automobile in 07 provinces of Can Tho Telecom Station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#941890: Office stationery supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Bid for supply office stationery for Hung Vuong Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#940898: Auditing service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for supply auditing service for investment capital of investment and construction works for the project of grounding gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#940571: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 1: supply sanitation service at area 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#940539: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply service for hiring automobile for 04 provinces in Binh Duong Telecom Station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#940522: Wastewater processing system supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply and installation wastewater processing system for construction disease examination area, diagnosis and high technical treatment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#940521: Wastewater processing system installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for installation wastewater processing system at high building 123 at No 127 Vo Van Tan, ward 6, district 3, HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#940428: Kricon concrete supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply Kricon concrete 30 and Loset cement for waste incinerators and crematorium. Funding source: production and business capital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#940420: Crane supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply and installation crane 15 tons and standby material for the project of Hoa An pumping station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#940419: Cement mortar mixing tank supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 2: hiring cement mortar mixing tank of high pressure pump, dredger 0,5m3 and generator
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008