Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-5-2017
Home New Control Panel Login
 
  907622 Vietnam tenders
 
27376 members
Hồ Chí Minh City 907622 DS Đấu Thầu
27376 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#1218900: Vegetables seed supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply vegetables seed
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1218844: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply service for updating norms and price unit of work for the project of gas pipeline Lot B- O Mon.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1218841: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply service for post- testing for projects of approved of environment report.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1218837: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply service for testing and granting certificate of works implementation, environment protection method of operation projects of approved of environment report
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1218835: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply service for supervising for environment protection activity at processing areas – industrial zones – handcraft in HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1218833: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply service for testing for enforcement of requirements of environment protection of projects, branches, enterprise of production and business of trade service in HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1218831: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply service for repairing and replacing maritime radar of NASOSI.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1218803: Propagandizing board supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply propagandizing board of Nha Be and Phu Lam Power Transmission Teams
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1218785: Fire fighting supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply and installation fire fighting system, anti – lightning system for classrooms of HCM city university of Fine Arts
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1218777: Equipment and tool supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply equipment and tool .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008