Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
14-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25560 members
Hồ Chí Minh City 603529 DS Đấu Thầu
25560 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#895409: Casting steel pipe supply
Đăng ngày Posted:
05-2-2016
Bid for supply casting steel pipe, steel valve and steel pipe accessories of petrol technology pipe and cooling at Cat Lai oil filter factory warehouse
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#895362: Service supply
Đăng ngày Posted:
03-2-2016
Bid for supply service for maintenance painting for AB port in 2016 at Cat Lai oil refinery factory, No 990 Nguyen Thi Dinh, district 2, HCM City.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#895361: Foam station installation
Đăng ngày Posted:
03-2-2016
Bid for installation foam station at tank T4 of Cat Lai oil refinery factory, No 990 Nguyen Thi Dinh, district 2, HCM City.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#894561: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply service for sell supporting programme and imagine marketing on distribution channel in HCM city of 1st quarter year 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#894533: Food displaying cabinet supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply and installation food displaying cabinet for Coopmart Sa Dec and projects 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#893172: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-1-2016
Bid for package 10: supply service for testing oil for trial – run of Duyen Hai 3 Thermal Power Factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#893149: Security service supply
Đăng ngày Posted:
28-1-2016
Bid for supply security service 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#893145: Printing ink supply
Đăng ngày Posted:
28-1-2016
Bid for supply printing ink for HP printer for HCM city Customs Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#893142: Laundering service supply
Đăng ngày Posted:
28-1-2016
Bid for supply laundering service for HCM city Tumour Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#893139: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-1-2016
Bid for package 1: supply insurance service for detonating combustion for transformer station 220kv and 500kv year 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008