Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  717586 Vietnam tenders
 
24699 members
Hồ Chí Minh City 717586 DS Đấu Thầu
24699 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#779906: Tables, chairs, cabinets supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply tables, chairs, cabinets
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#779896: Shelves supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply shelves
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#779819: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply electronic sea chart information display system and training equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#779169: Testing kits supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for supply PCR testing kits for Veterinary Department No 6
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#779145: Service supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for package 10: supply service for hiring scaffold for repairing Ca Mau 2 power plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#779134: Service supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for supply service for caring green trees in the precinct of Doc Lap Palace, Thong Nhat Meeting Hall
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#779124: Motor boats supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for supply two motor boats for collecting garbage.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#779111: Materials supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for package 1: supply materials for repairing plant producing non-mineral water
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#779109: Manpower service supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for package 8: supply mechanic manpower for maintaining and repairing gas turbine, steam turbine and generator.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#779106: Manpower service supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for package 7: supply mechanic manpower for maintaining and repairing gas furnace and auxiliary equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008