Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630372 Vietnam tenders
 
23699 members
Hồ Chí Minh City 630372 DS Đấu Thầu
23699 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#687024: Flowers supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for supply Tet decorative flowers .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#686929: Office stationery supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for supply office stationery for University of Finance - Marketing.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#686920: Internet service supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for supply service for investment and trading internet service in 22 provinces phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#686905: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for package 02: supply and installation equipment for infrastructure system of information technology and deploying application on enhancing capacity of user at PV Gas.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#686902: Curtain and name signboard supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for supply curtain and name board for head office of District Party Committee - People's Committee in district 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#686349: Office stationary supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for supply office stationary and working tools for HCM City Haematology and Blood Transfusion Hospital in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#686346: Office stationery supply
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for +package 1: supply office stationery and household utensils.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#686338: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for package 1: supply service for maintaining ship dynamic machine and crane
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#686320: EPOS (MOD X-EPOS AC) supply
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for supply one set of EPOS (MOD X-EPOS AC) of VCS 3020X system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#686298: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for supply new equipment of tank gauge
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008