Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  570176 Vietnam tenders
 
22813 members
Hồ Chí Minh City 570176 DS Đấu Thầu
22813 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#623885: Uniforms supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply uniforms for defence education of students of University of Finance - Marketing year 2014 - 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#623869: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply service of vehicle keeping for People's Hospital 115
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#623855: Raw material supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply raw material for producing and testing hot water system using solar energy of industry scale
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#623829: Hospital form printing
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for printing forms of 115 People's Hospital year 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#623783: Automatic extinguisher supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply, transporting and installation automatic extinguisher for Enclosure V2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#623578: Uniforms sewing
Đăng ngày Posted:
21-7-2014
Bid for sewing uniforms and related components for staffs and officers of HCM City Maritime Authority
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#623570: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-7-2014
Bid for: + supply service for hydrologic observation on Saigon – Dong Nai basin in HCM City in last six months of 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#623380: Laundry service supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2014
Bid for supply laundry service for medical cloth of Pham Ngoc Thach Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#623376: Fire fighting foam supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2014
Bid for supply 20,000 litres of fire fighting foam 6% made in G7 countries.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#623350: Barge building
Đăng ngày Posted:
18-7-2014
Bid for building 2 barges for collecting garbage for District 8 Public Services One Member Co Ltd.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008