Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  850285 Vietnam tenders
 
27086 members
Hồ Chí Minh City 850285 DS Đấu Thầu
27086 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#1157335: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for processing and installing mixing machine floor frame, installation mixing machine for the project of Dong Nai 2 battery enterprise.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1157279: Rice supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply 6,000 tons of rice for HCM city National Reserve Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1156365: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-2-2017
Bid for supply sanitation service at newborn intensive area of HCM city Children’s Hospital No 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1156361: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-2-2017
Bid for supply service for hiring automobile service for production business of Mobifone Service Co area 2 from April to December 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1156251: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-2-2017
Bid for supply equipment for repairing District 4 Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1156245: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
22-2-2017
Bid for supply auditing service for completed project for installation transformer secondary of transformer station 220kv Soc Trang and capacity of transformer station 220kv Kien Binh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1155633: Anti-collision pad supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-2-2017
Bid for package 10: supply anti – collision pad, anchor collar and crane rail for the project of Ben Nghe Phu Huu port
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1154919: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2017
Bid for supply nurse’s aid and industry sanitation service in area A of Hung Vuong Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1154901: Military supplies supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2017
Bid for package 16: supply military supplies for construction public service house No 2 - 175 Medical Military Hospital No 02 Pham Ngu Lao, ward 3 Go Vap district HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1154895: Labour protection equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-2-2017
Bid for package VTTB 17/2017: supply labour protection equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008