Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  729052 Vietnam tenders
 
26532 members
Hồ Chí Minh City 729052 DS Đấu Thầu
26532 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#1029386: Wharf equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply wharf equipment for improving and repairing wharf 1B – Nha Be petrol storage. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1029150: Veterinary drug supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply veterinary drug, veterinary tool and Ox breast soaking drug
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1029109: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply service for programme of sales assistance and wide area imagine marketing on distribution channel in HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1029106: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for hiring UCMN service at BTS stations of HCM city Eastern Telecom Station year 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1029102: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply service for organising thank to enterprise customers 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1029097: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply sanitation service at No 118 Hung Vuong 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1029080: Mixed rice screenings supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply Mixed rice screenings
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1029078: Mixed food supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply mixed food for pig
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1029073: Milk supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply milk
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1029053: Maize body supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply maize body
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008