Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-1-2015
Home New Control Panel Login
 
  642830 Vietnam tenders
 
23901 members
Hồ Chí Minh City 642830 DS Đấu Thầu
23901 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#700476: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for supply service for loading and transporting limestone in Ta Thiet mine in Loc Thanh commune, Loc Ninh district, Binh Phuoc province to sledge mill of cement factory.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#700444: Gas processing plant system and construction
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Procurement package: Engineering, Procurement, Construction and Commissioning for Ca Mau Gas Processing Plant Project (EPC)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#700441: Exhaust treatment system design, supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for design, supply an dins one exhaust treatment system for Vinh oil factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#699877: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
22-1-2015
Bid for package 38: supply insurance service for transporting equipment and installation equipment for MDF VRG Kien Giang Wood Processing Factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#699874: Icebox supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-1-2015
Bid for supply and installation icebox in supermarket.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#699870: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-1-2015
Bid for supply and installation equipment for construction Go Vap district Women Culture House
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#699367: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-1-2015
Bid for supply operating service for information switchboard of break – down of infrastructure of urban
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#699366: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-1-2015
Bid for supply service for establishing, training and transferring management information system of state enterprises
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#699364: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-1-2015
Bid for supply liquidation service for demolishing works of HCM city Children ‘s House
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#699351: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
21-1-2015
Bid for package 9: supply insurance service for the project of construction transformer station 220kv Can Tho,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008