Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  679677 Vietnam tenders
 
24349 members
Hồ Chí Minh City 679677 DS Đấu Thầu
24349 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#739860: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2015
Bid for supply service of welfare insurance for staff of NCSP.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#739837: Chemicals and tools supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2015
Bid for supply chemicals and tools for research.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#739823: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2015
Bid for supply chemicals for producing NACEN purple mushroom Paecilomyces.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#738409: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Bid for package 20011: supply service for maintaining switchboard in 2 years
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#738387: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Bid for supply and installation equipment for experimental room of efficiency calculation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#738364: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Bid for supply equipment for Politics Department of Military Zone No 7
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#738361: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Bid for supply equipment for experimental rooms of HCM City Nuclear Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#738270: Stainless steel plate supply
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Bid for package 1: supply stainless steel plate 430/2B. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#738264: Materials supply
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Bid for supply materials for knitting. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#738229: Air conditioner and ventilation system supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Bid for package 05: supply and installation air conditioner and ventilation system for College of Finance and Customs. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008