Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  759890 Vietnam tenders
 
25063 members
Hồ Chí Minh City 759890 DS Đấu Thầu
25063 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#825304: Service supply
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for supply service for exploiting tennis court and canteen
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#825284: Service supply
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for supply service for organising conference of summing - up of production and business activity in 9 first months year 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#825283: Service supply
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for consulting service for supporting procurement for the project of HCM city environment sanitation project phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#825221: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for supply insurance service for assets and people year 2015 - 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#825192: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for supply equipment for construction head office of Hoc Mon township People’s Committee.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#825152: Antenna upgrading-bid extend
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for upgrading antenna 3G of 30 station at VT4 group - HCM city East Telecom Station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#824579: Service supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply service for sanitation service , loading and transporting 3.884 equipment year 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#824572: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for package 10: supply service for transporting transformer 220kV-250MVA for installation transformer second of transformer station 220kv Thuan An
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#824566: Shrimp food supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply shrimp food
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#824564: Service supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for demolishing and recovering architectural material on land under the project of construction Nguyen Van To secondary school in district 10.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008