Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  543968 Vietnam tenders
 
22305 members
Hồ Chí Minh City 543968 DS Đấu Thầu
22305 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#596743: Water material supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply material and construction for developing water system on left side on Nguyen Thi Thu road in Hoc Mon district. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#596738: Glass aluminium, stainless steel balcony supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply and installation glass aluminium, stainless steel balcony, ceiling, MFC wall for faculty of medicine and pharmacy, practising zone of Ton Duc Thang University. Method of bidder sel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#596554: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for +supply optimization service for enlarging and enhancing quality of 2G coverage zone of Vinaphone network in Can Tho city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#596547: Security service supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply security service for Sai Gon General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#596544: Security service supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply security service for An Phu Dong Power Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#596531: Promotion products supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply promotion products for caring customs on occasion of school-year ending ceremony
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#596492: Fixed assets supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply fixed assets for Sai Gon Power Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#596475: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply equipment for preventing storm flooded and supply boat.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#596471: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply means and equipment for preventing natural disaster and searching rescue year 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#596468: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply means and equipment for preventing natural disaster and searching rescue year 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008