Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  788762 Vietnam tenders
 
25303 members
Hồ Chí Minh City 788762 DS Đấu Thầu
25303 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#857025: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Cho Ray Hospital announced to cancel the bid for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#857002: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package 1: supply service for repairing automatic scale table with capacity of 80 tons for Southern Basic Chemical Joint Stock Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#857001: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply service for caring subscriber of high postage and long term of enterprise customers year 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#856995: Security service supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply security service for Southern Mobifone Network Centre year 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#856977: Labour protection equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package 1: supply labour protection equipment for HCM city High Voltage Gridline Co. Funding source: SXKD & SXK capital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#856967: Auditing service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply auditing service for completed project for the project of changing crude oil ship 105,000 DWT to FSO at Dai Hung mine.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#856966: Advertisement board supply and installation
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply and installation advertisement board for petrol depots
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#856222: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply service for demolishing and installation transmission viba PDH in Dong Thap, Tien Giang, Tra Vinh and Vinh Long provinces
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#856219: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply service for demolishing and installation transmission Viba PDH in Ben Tre province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#856207: Reused hiring
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for hiring reused of PTM 360 stations of 54 station in HCM city – Ninh Thuan area.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008