Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-3-2017
Home New Control Panel Login
 
  869465 Vietnam tenders
 
27172 members
Hồ Chí Minh City 869465 DS Đấu Thầu
27172 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#1178403: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply service for transporting transformer for the project of MBA T2 40 Thot Not 110kv transformer station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1178397: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for service for repairing underground cable temperature metering cabinet of Tao Dan 220kv transformer station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1178379: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply service for implementing electronic textbooks of quality management system. Funding source: CDC America
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1178378: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply service for maintaining campus of Uncle Ho’s statue .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1178354: Other equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply and installation other equipment for improving Binh Duc social sponsor centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1177488: Tool and raw material supply
Đăng ngày Posted:
28-3-2017
Bid for supply tool, raw materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1177461: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-3-2017
Bid for supply service for covering isolated of main bar frame of MV pipe of MBA 500kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1177460: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-3-2017
Bid for supply industry sanitation service at surgery of HCM city Children’s Hospital No 2. Funding source: Hospital fees
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1177459: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-3-2017
Bid for supply service for repairing dock on NASOS II ship year 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1177454: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-3-2017
Bid for supply service for hiring competition field of Southern 2017 Vietnam Robot Creative Contest
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008