Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  663291 Vietnam tenders
 
26096 members
Hồ Chí Minh City 663291 DS Đấu Thầu
26096 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#960861: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-5-2016
Bid for package 3: ( area C): supply service for keeping vehicle at Gia Dinh park, Go Vap and Phu Nhuan district , HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#960860: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-5-2016
Bid for package 2: ( area B): supply service for keeping vehicle at Gia Dinh park, Go Vap and Phu Nhuan district , HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#960859: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-5-2016
Bid for package 1 ( area A): supply service for keeping vehicle at Gia Dinh park, Go Vap district, Phu Nhuan district, HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#960858: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-5-2016
Bid for supply service for gauging electromagnetic field contamination of public ground mobile phone origin stations in Southern area phase 2 – 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#960857: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-5-2016
Bid for supply service for testing water year 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#960856: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
31-5-2016
Bid for supply sanitation service at branch II year 2016 – 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#960855: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
31-5-2016
Bid for package 7: supply insurance service for enlarging feeder of transformer station 220kv Binh Chanh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#960792: Tube steel frame supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
31-5-2016
Bid for supply one tube steel frame of pile drive D800
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#960786: Elevators supply
Đăng ngày Posted:
31-5-2016
Bid for supply 03 elevators in Eastern area
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#960779: Air conditioners supply
Đăng ngày Posted:
31-5-2016
Bid for supply 2 air conditioners Daikin for washing house and Paradise Coffee lounge
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008