Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Hồ Chí Minh City 1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#1400990: Tool and materials supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply tool and materials.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400982: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
HCM city Transport Department announced to cancel the bid for supply service for printing invoice of fees and expenses 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400910: Materials, raw materials supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply materials, raw materials for construction water supply system and model.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400893: Gifts supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply gifts on occasion of Tet Mau Tuat for disadvantage children in HCM city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400872: Chemical supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply chemical for researching and analysing project.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400866: Chemical supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply chemical and water filter materials for Military Zone of Ministry of Staff.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400099: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Bid for supply service for hiring server
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400079: Shoes and labour protection hats supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Bid for package 23.MS.18: supply shoes and labour protection hats 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400021: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Bid for supply service for hiring for stall, gas gate, guard, repairing grid of HCM city Safety Agricultural Products Fair at Dong Ho restaurant 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400018: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Bid for supply service for hiring for stall, gas gate , guard, repairing grid , sanitation service, canvas at HCM city Safety Agricultural Products Fair at Le Van Tam park
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008