Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  773953 Vietnam tenders
 
26756 members
Hồ Chí Minh City 773953 DS Đấu Thầu
26756 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hồ Chí Minh City
 
#1077708: Wastewater processing system supply
Đăng ngày Posted:
26-10-2016
Bid for : +package 19: supply Biogas wastewater processing system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1077681: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-10-2016
Bid for hiring service for consulting and caring Mobifone subscriber customers of Mobifone Service Co area 2 year 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1077669: Products supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-10-2016
Bid for supply products for printing Gia Dinh bulletin on November, December year2016 and year 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1077648: Fire fighting mean supply
Đăng ngày Posted:
26-10-2016
Bid for supply fire fighting mean for civil defence forces.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1077641: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-10-2016
Bid for package 1: supply equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1077509: Materials supply and installation
Đăng ngày Posted:
26-10-2016
Bid for survey, supply and installation materials, electric spare parts for Tan Hiep Water Factory. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1077500: Battery magnetic electric collar gauge supply
Đăng ngày Posted:
26-10-2016
Bid for supply battery magnetic electric collar gauge DN300. Funding source: business capital . Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1077499: Battery magnetic electric collar gauge supply
Đăng ngày Posted:
26-10-2016
Bid for package 3: supply battery magnetic electric collar gauge DN400. Funding source: business capital . Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1076792: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for supply service for exploiting surface for parking lot of Go Vap district Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1076791: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for supply service for exploiting surface for canteen ( position on over storey ) of Go Vap district Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008