Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  753824 Vietnam tenders
 
26651 members
Hà Nội 753824 DS Đấu Thầu
26651 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#1055989: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 11: supply service for transporting MBA for the project of upgrading capacity of TBA 110kv E1.15 Sai Dong ( 2x63)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1055983: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Notice of bid extension Institute of Construction for Offshore Engineering published Invitation to bid on Vietnam Public Procurement Review issues No. 153 dated 15 August 2016 with the following con
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1055969: Signboard supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply signboard for head office of Hanoi High Voltage Gridline Co and stations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1055965: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT PROJECT (PI03238)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1055914: Elevator system supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 18: supply and installation elevator system and standby generator for construction head office of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1055913: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package FIRST/NASATI/C10: supply service for surveying pilot of creative renovation of enterprise .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1055908: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 1.2.a7: supply service for accounting emission and reduction methods in HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1055904: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply service for organising promotion month fair
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1055901: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply service for managing and operating head office at No 25 Ly Thuong Kiet,.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1055899: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply service for publishing, printing and supplying 138,000 of documentation books for fostering delegates of People’s Council of levels of session 2016 – 2021
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008