Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604737 Vietnam tenders
 
23325 members
Hà Nội 604737 DS Đấu Thầu
23325 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#660050: Lifting platform , glass door, thermal isolation magnetic lock supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply and installation lifting platform , glass door, thermal isolation magnetic lock, server room glass partition for upgrading and improving head office of Department of Telecom of MITEC b
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659754: Wastewater processing system supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply and installation wastewater processing system with capacity of 700m3.day and night for apartment building and service N04
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659750: Water processing equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 13: supply and installation water processing equipment for fresh water system in Hiep Thuan, Lien Hiep communes, Phuc Tho district, Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659745: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 9: supply service for transporting machinery and equipment to Cuba.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659732: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply service for surveying and evaluating scene and enterprise incubator demand of science and technology and promoting implementation methods
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659714: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply checking service on promoting contents of establishing decree of environment industry development.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659711: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 4: supply service for planning land recover document, compensation of land clearance for the project of grid 220kv Thai Binh - Kim Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659706: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 3: supply service for measuring map of land recover for the project of grid 220kv Thai Binh - Kim Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659704: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for establishing 5 public services level 3 ( investment registration for investment project of foreign capital, labour certificate of foreign people
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659702: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply service for establishing one public service level 4 ( investment registration for local investment project of investment certificate ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008