Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  731524 Vietnam tenders
 
26547 members
Hà Nội 731524 DS Đấu Thầu
26547 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#1032102: Elevator system installation-bid denial
Đăng ngày Posted:
31-8-2016
Bid for installation and replacing elevator system of head office of Cau Giay Consulting Lottery Service and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1032099: Elevator system installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
31-8-2016
Bid for installation elevator system of 3- storey building of exhibition. Funding source: activity fund. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1032091: Elevator supply
Đăng ngày Posted:
31-8-2016
Bid for supply and installation elevator of building HV4 of Academy of People’s Security. Funding source : regular
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1031681: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
30-8-2016
Bid for package 15: supply service for transporting equipment to Mozambique
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1031664: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-8-2016
Bid for supply service for hiring server
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1031663: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-8-2016
Bid for supply service for propagandizing sub- project 3 on mass media 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1031662: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-8-2016
Bid for supply service for propagandising levels Party congress and national party congress on mass media year 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1031661: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-8-2016
Bid for +package 1: supply service for organising communication events and sustainable toward conference in Thai Nguyen, Tuyen Quang, Ha Giang, Bac Kan, Cao Bang, Lang Son, Son La, Dien Bien, Lai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1031649: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-8-2016
Bid for package 8: supply insurance service for design, supply and installation railway 3 system : railway of route complete and railway
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1031641: Hot eating box supply
Đăng ngày Posted:
30-8-2016
Bid for supply hot eating box
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008