Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  731152 Vietnam tenders
 
24835 members
Hà Nội 731152 DS Đấu Thầu
24835 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#794390: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply service for checking information safety for network of branches of Ministry of Labour, Invalid and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#794388: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply service for building propaganda methods for mountainous and remote areas
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#794386: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply solution for individualization automatic cards.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#794385: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply service for organising conference in Hanoi and HCM city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#794381: Potato supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply potato for Hanoi Agriculture Promotion Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#794379: Outside sport equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply and installation outside sport equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#794378: Mixing system supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply additive mixing system for biodiesel.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#794377: Milk supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply milk for medical staff of Hanoi Oncology HospitalBid for supply milk for medical staff of Hanoi Oncology Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#794375: Lily flower bulbs supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply lily flower bulbs for Hanoi Agriculture Promotion Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#794155: Materials and components supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply materials and components for upgrading equipment. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008