Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630813 Vietnam tenders
 
23715 members
Hà Nội 630813 DS Đấu Thầu
23715 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#687767: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for supply and installation air conditioner for Hanoi MTSO dept. Funding source: contribution 's capital of Hutchison Telecommunications ( Vietnam ) S.a'r.l and Hanoi Telecom Joint Stock Co. Meth
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#687599: Raw material supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for supply raw material .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#687598: Products supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for supply products for caring customers of Vinaphone of post paid subscriber on occasion of Tet Nguyen Dan year 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#687593: Ordinary rice supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for supply ordinary rice for eating and drinking on train
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#687583: Leasedline internet supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for +package 1: hiring leasedline internet of building at No 1A Lieu Giai,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#687573: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for supply insurance service for responsibility of aviation fuel feed.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#687564: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for supply equipment for meeting house at residential area No 2 in Vinh Hung ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#687561: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 3: supply equipment for the project of construction and maintaining activity of centre of process, exploitation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#687555: Curtain supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for supply two side curtain for classrooms and functional board of school for new school year and construction national standard kindergarten level 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#687553: Curtain supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for supply two side curtain for classrooms and functional board of school of new school year and construction national standard kindergarten level 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008