Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
10-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Hà Nội 603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#895365: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-2-2016
Request for proposal of Market Research and Business Development Planning Services
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#895364: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-2-2016
Request for Proposals for Start up .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#895019: Elevator equipment supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 09: supply and installation elevator equipment for production and operation building of Hoang Mai Power Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#895008: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package XL – 06: supply and installation air conditioner for investment and construction Building 63 – 71 Lang Ha
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#894576: Soap and detergent supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply soap and detergent
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#894573: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply service for supporting management and operation for systems of National Driver’s License Data Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#894560: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply service for hiring audio system, lighting , design stage and led monitor
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#894554: Registration books supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply and producing border management registration books
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#894553: Registration books producing
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply and producing orders registration books
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#894552: Medical waste nylon bag supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply medical waste nylon bag
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008