Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  570519 Vietnam tenders
 
22823 members
Hà Nội 570519 DS Đấu Thầu
22823 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#624404: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply and installation elevator system for investment and construction social house at land lot N01, N02, N03, N04 & N06 of Dang Xa 2 urban area in Gia Lam, Hanoi. Funding source: own fund,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#624403: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for package GĐ3-06:: supply and installation elevator system for building NO-VP2, NO-VP4. Funding source: own fund and called - up capital. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#624402: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply and installation 2 elevators for improving and repairing meeting hall and supplementary works of head office of District Party Committee - People’s Committee – People’s Council in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#624226: Technical material supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply technical material for manufacturing laser Nd : YAG.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#624211: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply service for establishing forest delivery method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#624209: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply service for hiring standby equipment and material store yard for rescuing communication system, installation BSS stations of Vinaphone network in Northern provinces
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#624206: Security service supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply security service for Hanoi Heart Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#624197: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply service for printing books and documents year 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#624188: Labour protection shoes supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply labour protection shoes for Hanoi Telephone Co No 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#624155: Form printing
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for printing professional forms year 2014 for Dong Da district Medical Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008