Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  850285 Vietnam tenders
 
27086 members
Hà Nội 850285 DS Đấu Thầu
27086 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#1157331: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for organising examination, conference and training, monitoring for activity of prevention and control harmful of tobacco
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1157328: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for organising Vietnam Consumer’s Right Day 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1157321: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for collecting data for gauging and evaluating quality and targets of network of 1st quarter – 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1157318: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for hiring for loading and sanitizing airplane
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1157315: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for printing and publishing publication of economic general census year 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1157312: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for hiring 16 – seat automobile for transporting flight group
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1157308: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply industry sanitation service of Hanoi Heart Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1157271: Raw material, chemical and tool supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply raw material, chemical and tool for researching and producing finished product.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1157267: Rat destruction medicine supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply Rat destruction medicine.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1157263: PVC membrane supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for package 01: supply 260,000 metre of K1,62 spreading print PVC membrane .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008