Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  706198 Vietnam tenders
 
26367 members
Hà Nội 706198 DS Đấu Thầu
26367 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#1005850: Fish supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for supply parents Bong fish and breed Bong fish.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1005847: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for package 1: supply service for maintaining common one door software of city ( district and commune, ward).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1005822: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for supply service for printing domestic production alcohol stamp 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1005812: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for supply service for designing working draw, supply and installation BMS and intelligent apartment for the project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1005796: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for supply service for publishing textbooks of teaching and learning of University of Economic – Industry Technology
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1005791: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for supply industrial sanitation service at Linh Nam branch of University of Economic – Industry Technology.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1005790: Raw material and chemical supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for supply raw material and chemical for research
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1005787: Professional shoes supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for supply professional shoes for athletics
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1005777: Material and chemical supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for supply material and chemical for analysing honey bee sample , bee food.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1005774: Material and chemical supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for supply material and chemical for analysing sample of soil
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008