Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  681235 Vietnam tenders
 
24374 members
Hà Nội 681235 DS Đấu Thầu
24374 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#741762: T-shirts supply
Đăng ngày Posted:
04-5-2015
Bid for supply 15,000 T-shirts for MyTV customers in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#741752: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-5-2015
Bid for: #Package 01: hiring service for operation and management financial communication infrastructure system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#741749: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-5-2015
Bid for package 016/CHCT/VTICT/DT/2015: supply service for hiring manpower for implementing BPM system for banking
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#741746: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-5-2015
Bid for supply service for hiring transmission channel of Officewan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#741744: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-5-2015
Bid for supply service for analysing samples of soil, water
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#741740: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-5-2015
Bid for supply service for training network administration and security.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#741737: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-5-2015
Bid for supply service for training virtualization VMWARE for system administration staff.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#741726: Raincoats supply
Đăng ngày Posted:
04-5-2015
Bid for supply 20,000 raincoats for MyTV customers in 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#741716: OTP multifactorial supply
Đăng ngày Posted:
04-5-2015
Bid for supply OTP multifactorial components for administration staff and distance-working staff via VPN.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#741713: Orchid plants supply
Đăng ngày Posted:
04-5-2015
Bid for supply orchid plants.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008