Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  787952 Vietnam tenders
 
25299 members
Hà Nội 787952 DS Đấu Thầu
25299 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#856637: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 9b: supply and installation elevator system of apartment building CT.I.2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#856631: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply and installation air conditioner phase 1 ( general purpose meeting hall )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#856239: Supporting equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply practising supporting equipment for volleyball team.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#856216: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply service for environment sanitation service in Hoai Duc district from January 01, 2016 to December 31,2020.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#856213: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply industrial sanitation service for head office of National Assembly Office at No 22 Hung Vuong, No 35 Ngo Quyen
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#856209: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply industrial sanitation service of National Assembly Building. Funding source: administration management expenses
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#856156: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply service for maintaining electromechanical system of Thang Long data centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#856146: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply insurance service for the project of radio equipment 3G 900MHz in Northern provinces of Vinaphone year 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#856143: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply insurance service for construction Vietnam Securities Depository Centre ( VSD).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#856135: HSM key equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply HSM key equipment for CA system of State Bank of Vietnam.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008