Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  691945 Vietnam tenders
 
24480 members
Hà Nội 691945 DS Đấu Thầu
24480 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#753380: Standard gas supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for supply standard gas, working gas and gas bottle for Road Vehicle Exhaust Testing Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#753378: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for supply service for managing, operation, maintaining and repairing Cau Giay park in Dich Vong ward, Cau Giay district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#753374: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for supply service for managing, operation, maintaining and repairing lighting system on lanes in Cau Giay district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#753371: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for package 3: supply service for adjusting storage documents of Long Bien District People’s Committee.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#753368: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for package 3: supply service for mapping and extracting map and planning the documents for land recovery under the project of Hiep Hoa – Dong Anh – Bac Ninh 2 500/220kV gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#753367: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for producing, installation, décor of stalls of VTV at Telefilm 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#753364: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for package 1: supply service for painting wall and floor around studio.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#753350: Measurement equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for package 3: supply measurement equipment for the project of KC.02.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#753349: Materials, tools, spare parts supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for supply materials, tools and spare parts for manufacturing equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#753347: Materials, chemicals, tools supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for supply materials, chemicals and tools in 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008