Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  664793 Vietnam tenders
 
24151 members
Hà Nội 664793 DS Đấu Thầu
24151 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#724549: Standby materials supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply standby materials for landing system by ILS/DME equipment for Noi Bai International Airport.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#724520: Pre-production equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply pre-production equipment for Cable Television Editorial Board – Vietnam Television.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#724503: Materials and chemicals supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply materials and chemicals for Institute of Environmental Technology.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#724500: Materials and chemicals supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply materials and chemicals for the theme of VAST02.02/14-153
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#724499: Materials and chemicals supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply materials and chemicals for the theme of VAST.04.10/14-15
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#724498: Materials and chemicals supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply materials and chemicals for the theme of VAST.TD.DAB.05/13-15
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#724476: Case history cover supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply covers of case history for Hanoi Heart Hospital in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#724474: Card supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply cards in April 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#724472: Airplane models supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply models for airplane B787-9 and A350-900 for Vietnam Airlines Corp.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#724065: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for supply service for advertising on media.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008