Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  929445 Vietnam tenders
 
27473 members
Hà Nội 929445 DS Đấu Thầu
27473 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#1242108: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply service assessing for RSI 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1241766: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for package 09: supply supervision service for technical infrastructure of land use right auction at Ha Khau area, Phu Luong ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1241627: Shoes and other equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for package 02: supply shoes and other equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1241582: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for supply service for printing disk of programme of radio
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1241578: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for supply service for applying technical of advanced of production of disease fresh breed of development of Canh orange in Hanoi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1241569: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for supply service for adjusting and testing experimental equipment of measurement of experimental rooms .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1241564: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for supply sanitation service, packing, loading, transporting equipment at Mobifone Telecom Equipment Gauging and Repairing Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1241547: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for supply military equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1241515: Clothes supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for package 1: supply clothes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1241509: Baby fish supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for package G – EMP – 08C- 7B: supply baby fish
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008