Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28084 members
Hà Nội 1094353 DS Đấu Thầu
28084 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#1415208: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 7: supply insurance service for the project of upgrading feeder 477E1.15. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415207: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 7: supply insurance service for the project of construction substations and gridline in Long Bien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415206: Flower supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply flower of Chi Mai for Hanoi Agriculture Promotion Centre in 2018. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415205: Fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply fertilizer for Hanoi Agriculture Promotion Centre in 2018. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415078: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Bid for supply service for supplying freshwater, sanitation for children in households affected by Damrey storm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415071: Notebooks publishing
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Bid for building and publishing notebooks on practising freshwater, environment hygiene for children in households
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1414512: Storage equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for supply storage equipment, workshop
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1414509: Sanitary device supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for supply speciality industry sanitary device.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1414499: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for supply service for producing for products , communication documents
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1414428: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for supply service for hiring for loading and transporting earth and rock / ore at Sin Quyen copper mine 2018,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008