Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  836157 Vietnam tenders
 
27020 members
Hà Nội 836157 DS Đấu Thầu
27020 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#1143167: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for package 1: supply air conditioner for Bach Mai Hospital . Funding source: career fund. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1143138: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply service for hiring online customers caring system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1143132: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply service for printing publication for managing transportation of road by automobile for Directorate for Road of Vietnam 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1143130: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for supply service for printing report form for DAPCL
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1143125: Auditing service supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
19-1-2017
Bid for package 31: supply project auditing service phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1142946: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply service for printing professional publication year 2017 of General Department of Customs
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1142933: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply service for connecting internet at Vietnam News Agency 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1142932: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply service for connecting internet in HCM city, Da Nang and data transmission channel for Vietnam News Agency 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1142931: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 8: supply training service in 07 provinces of propagandize of prevention and control harmful of tobacco.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1142930: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply service for hiring standby equipment place.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008