Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  588438 Vietnam tenders
 
23062 members
Hà Nội 588438 DS Đấu Thầu
23062 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#643271: Simcards 96K supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Procurement package: Supplying Simcards 96K
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#643268: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply service for organising tours to Italy for MobiFone excellent agencies.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#643267: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply service for implementing PR programs for MobiFone.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#643266: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply service for producing, printing cover, disk and printing brochure.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#643265: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply service for design, producing, coding and content synchronization.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#643263: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply service of hiring optical cable transmission channel speed 1Gbps connecting between main database centre and standby database centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#643260: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply sanitation service.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#643257: Orchid supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply orchid for Hanoi Agriculture Promotion Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#643246: Material and components supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for package 1: supply material and components for manufacturing picture signal processing system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#643240: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply maintenance service for oil transformers and dry transformers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008