Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-3-2017
Home New Control Panel Login
 
  869465 Vietnam tenders
 
27172 members
Hà Nội 869465 DS Đấu Thầu
27172 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#1178404: Uniforms sewing
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for sewing uniforms 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1178401: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply service for organising course of programme of training experts scale and training civil servant of professional inspectorate mission
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1178400: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply service for hiring security service 2017 for Hanoi Sport Training and Competition Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1178394: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply service for caring yard, garden, ornamental trees of Office of Ministry of Home Affairs .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1178380: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for + package SBT IT 20170327: supply service for building system of processing development of software of model of CMMI level 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1178377: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for package 1551_NA038_RFP: supply service for upgrading immediately assistance system and developing applied of mobile for library of Vietnam National Assembly
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1178375: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply service for printing forms, medical professional books 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1178373: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply service for building subject of Vietnam ‘s Good Proud on News Agency Channel of Vietnam News Agency
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1178369: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply service for building subject of Vietnam ‘s Good Proud on VTC16 of VTC Digital Television.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1178368: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-3-2017
Bid for supply service for building subject of Vietnam ‘s Good Proud on HTV9 of HCM city Television
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008