Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
12-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27962 members
Hà Nội 1054711 DS Đấu Thầu
27962 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#1374399: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply service for hiring and supplying service for strengthening capacity and condition of activity of monitoring system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1374226: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply service for translating for requirement and education content of draft of subject programme, education activity of new general education programme
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1374223: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply industry sanitation service of building No 41 – 43. 45 Ba Trieu, Hoan Kiem district, Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1374220: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply industry sanitation service of building of 58 Quan Su, Hoan Kiem, Hanoi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1374219: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply industry sanitation service 2018 at 54 Hai Ba Trung, 21 – 23 – 25 Ngo quyen, 91 Dinh Tien Hoang and 655 Pham Van Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1374216: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply insurance service for automobile 2018 of Department of Administration – Government Office.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1374213: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply service for producing 02 bulletins of sport of daily on Nhan Dan television channel 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1374209: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply industry sanitation service for Thanh Tri General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1374204: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply service for producing for gold week gifts on occasion of Tet Am Lich.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1374200: Service supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply service for exploiting for test yard for organising for driver test.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008