Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810338 Vietnam tenders
 
26904 members
Hà Nội 810338 DS Đấu Thầu
26904 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#1115598: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply air conditioner for construction head office of Hoan Kiem State Treasury – Hanoi. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1115367: Training course supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply management training course
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1115309: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for hiring transmission line connection national science and technology information network ( Bac – Nam route and connection information centres
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1115291: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package FIRST/NASATI/C15 : supply service for building content of database of science and technology , creative renovation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1115290: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for broadcasting video clip for implementing energy saving on Vietnam Television.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1115288: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for educating, propagandizing, spreading information, awareness of industrial enterprise ( DNCN)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1115286: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for supporting small and medium enterprise using energy improvement effect of using energy of LCEE in Northern and Central Region
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1115282: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for supporting small and medium enterprise using energy improvement effect of using energy of LCEE in Southern
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1115279: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for applying continuous biomass gasify system , using agro – forestry by – product source in- Place
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1115277: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for promoting saving energy use
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008