Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  608447 Vietnam tenders
 
23381 members
Hà Nội 608447 DS Đấu Thầu
23381 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#663897: Test building equipment supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply test building equipment for Institute of Construction Materials. Funding source; state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#663572: Textbooks and documents supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply textbooks and documents for library.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#663564: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for establishing and broadcasting 2 communication clips of vaccination
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#663556: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for organising event on occasion of International Anti-Corruption Day year 2014 ( talk show, hiring publication stall
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#663554: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for +package 1: IVPBD communication of strategy of vaccination of Measles and - Rubella.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#663552: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply service for translating document of United Nations Convention against Corruption(UNCAC).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#663543: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for printing and publishing documents and publications for establishing nation self – evaluation report adherence to United Nations Convention against Corruption(UNCAC).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#663538: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply health examination service for trade union members of State Treasury of Vietnam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#663527: Raw material and chemical supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply raw material and chemical for code CNHD.DT.054/14-16 of Hanoi University of Technology.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#663519: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for printing and completing printing publication. Funding source: state budget, Method of bidder selection: competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008