Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  655980 Vietnam tenders
 
24011 members
Hà Nội 655980 DS Đấu Thầu
24011 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#715229: Numbering Blanket supply
Đăng ngày Posted:
05-3-2015
Procurement package: Supply of Numbering Blanket
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#715175: Material and chemical supply
Đăng ngày Posted:
05-3-2015
Bid for supply material and chemical year 2015 for project code DT.NCCB-DHUD.2012-G/08.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#715174: Bulletin printing
Đăng ngày Posted:
05-3-2015
Bid for printing bulletin of Hanoi Agriculture and Rural and production & market bulletin year 2015 of Hanoi Agriculture Promotion Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#715172: Service supply
Đăng ngày Posted:
05-3-2015
Bid for supply service for testing explosion – proof electric equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#715171: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
05-3-2015
Bid for supply maintenance service for HSM equipment for card system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#715168: Chemical, material and labour protection tool supply
Đăng ngày Posted:
05-3-2015
Bid for supply chemical, material and labour protection tool for Institute of Chemistry – Military Environment .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#715166: Chemical supply
Đăng ngày Posted:
05-3-2015
Bid for supply detergent solution chemical and wastewater processing chemical for Effluent treatment plant type 94FF.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#714518: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for supply service for deploying customers service on SMS messages 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#714473: Standby smoke alarming system supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for supply standby smoke alarming system of rescue information in 6 last months year 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#714462: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for supporting operation (Golive), operation system at 3 units ( Hai Phong, Hai Duong and Ninh Binh Power One Member Co Ltd ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008