Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  717586 Vietnam tenders
 
24696 members
Hà Nội 717586 DS Đấu Thầu
24696 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#779920: Working equipment supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply working equipment for Hanoi Dyke and Flood and Storm Prevent and Control Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#779910: Testing equipment supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply testing equipment for National Institute for Food Control.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#779904: Standby materials supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply standby materials for Hanoi Dyke and Flood and Storm Prevent and Control Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#779893: Service supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply service for completing anti-laundering system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#779863: Service supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply service for maintaining and repairing for ship HQ46
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#779861: Service supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply insurance service for body ships.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#779854: Research equipment and automobile supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply research equipment and automobile for Institute of Geology – Vietnam Academy of Science and Technology
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#779852: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for package 4: printing documents
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#779849: Milk supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for package 3: supply milk for children.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#779845: Materials supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply materials for experimental room of National Institute for Food Control.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008