Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-1-2015
Home New Control Panel Login
 
  645916 Vietnam tenders
 
23927 members
Hà Nội 645916 DS Đấu Thầu
23927 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#704038: Escalator system supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 03: supply one double cage escalator system . Funding source: charter capital. Method of bidder selection: competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#704036: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply and installation elevator system for Vietnam Joint Stock Commercial bank for industry and trade. Funding source: own fund. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#704025: Air conditioner supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 20: supply and installation air conditioner for investment and construction head office of BIDV at No 263 Cau Giay, Funding source: BIDV. Method of bidder selection: National open bid
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#704022: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply and installation air conditioner for Vietnam Joint Stock Commercial bank for industry and trade. Funding source: own fund . Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#703808: Standby material, tool supply-time exchange
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply standby material, tool and hiring load bank for installation and testing generator. Funding source: production and business capital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#703772: Raw material supply
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply 3rd year raw material for Institute of Chemistry
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#703760: Material and chemical supply
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply material and chemical for the project of researching application of method of processing and maintenance fruit on safety chemical (package 19b) code 22/R & B/QSEAP-CPMU.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#703752: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply maintenance service for air conditioner of Viet Duc Friendship Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#703740: Forms, notebooks printing
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for: + printing documents, forms, notebooks
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#703737: Fire fighting system supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply and installation fire fighting system for Vietnam Joint Stock Commercial bank for industry and trade.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008