Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  544463 Vietnam tenders
 
22318 members
Hà Nội 544463 DS Đấu Thầu
22318 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#597091: Sturgeon supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Bid for package 02/TSKN: supply Siberi sturgeon for Hanoi Agriculture Promotion Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#597089: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Bid for supply service for hiring software to integrate and display customer's information on CCOS system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#597087: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Bid for: + supply service for blocking spam email.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#597085: Publication supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Bid for supply publication of Pin mailer, letter heading paper and card envelopes.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#597083: Plastic zipper supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Bid for package 04/2014: supply plastic zippers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#597081: PET membrane and EVA glue supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Bid for supply PET membrane and EVA-QD331 glue.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#597079: Outside entertainment equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Bid for supply outside entertainment equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#597075: Materials supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Bid for supply materials and equipment on ships.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#597073: Magnetic tape supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Bid for supply blank magnetic tape for copying database of systems outside SIBS.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#597063: Envelopes supply
Đăng ngày Posted:
24-4-2014
Bid for supply envelopes for card centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008