Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  770980 Vietnam tenders
 
26743 members
Hà Nội 770980 DS Đấu Thầu
26743 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#1074606: Commodities and equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for package HN – LIFSAP – AF – 03 – HH-2016: supply commodities and equipment for fresh food markets including :
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1074599: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for package CS8/MPI: supply service for researching and developing models of ecology, sustainable industrial zones
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1074067: Tool supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply tool for manufacturing workshop and equipment for experimental room of airplane.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1074051: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for package CS20/MPI: supply service for revaluing demand of training and strengthening capacity, establishing plan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1074043: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for package TW.HP4.C17.GSDG .2016: supply service for upgrading MIS system of Central Highlands Poverty Reduction Project.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1074036: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for hiring service for analysing equipment management data, logistics and mobile application on iOS and Android
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1074015: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply service for testing periodic health year 2016 for soldiers of Department of Administration/ General
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1074012: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply service for building internal software of statistics general system, analysing and estimating information tendency
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1074011: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply service for building internal software of social public opinion inspection system on e- mail
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1074009: Service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply service for broadcasting communication messages of prevention and control harm of tobacco on HCM city Television
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008