Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  572713 Vietnam tenders
 
22859 members
Hà Nội 572713 DS Đấu Thầu
22859 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#626687: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply and installation air conditioner of building E1 of faculty of law. Funding source: state budget. Method of bidder selection:: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#626352: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply service for producing trade mark film (TVC) for Vietnam - Russia Joint Venture Bank
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#626350: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for package 2: establishing bulletin, reportage and propaganda bulletin on occasion of 10 years of Vinh Bac Bo Vietnam – China Fishery Cooperation Agreement.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#626347: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply service for training Portal for deploying VNACCS./ VCIS system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#626345: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply service for training Oracle for developing VNACCS./ VCIS
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#626341: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply service for training network administration
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#626337: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply service for training operating system Windows 2012
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#626333: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply service for training informatics for leader of Laos State Treasury
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#626329: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply service for broadcasting television in island sea zone phase 1 in Ha Tien town, Kien Giang province and Hai Phong, Quang Ninh province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#626324: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply service for planning agro – forestry development plan of Vieng Chan capital to year 2020 orient to year 2025 and vision year 2030
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008