Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013237 Vietnam tenders
 
27874 members
Hà Nội 1013237 DS Đấu Thầu
27874 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#1331846: Uniforms supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply uniforms for staffs and officers, labourers of National Conference Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1331816: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply communication service of Tio Gauge Online.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1331811: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply service for organising for programme of fostering of skill and professional of telephonist of assistance of customers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1331802: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 01: supply service for repairing automobile BKS 30H – 1001.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1331793: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply service for analysing data of optimization of subject of RAN 4G Huawei in An Giang, Hau Giang, Kien Giang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1331787: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 01: supply service for repairing automobile BKS 29C – 097.86.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1331782: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 01: supply service for repairing automobile BKS 29B – 025.60
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1331777: Service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 01: supply service for repairing automobile BKS 30z – 9813
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1331774: Security service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply security service 2017 – 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1331770: Retail equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply and installation retail equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008