Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  972424 Vietnam tenders
 
27709 members
Hà Nội 972424 DS Đấu Thầu
27709 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous » Hà Nội
 
#1286478: Vegetation pesticides supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2017
Bid for supply vegetation pesticides Anisaf SH-01
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1286475: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2017
Procuring agency: National Payment Corporation of Vietnam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1286410: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2017
Bid for package 28/2017/HKVT – RD: supply service for hiring for processing and manufacturing for mechanical works: subframe
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1286402: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2017
Bid for package FIRST/2b1/MV/G03: supply service for producing for reportage of introduce of AR technology and AR technology application
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1286398: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2017
Bid for supply service for establishing for bulletins, feuilleton of propaganda of traffic safety order on Voice of Vietnam.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1286392: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2017
Bid for supply service for establishing 05 reportages of time of 8-10 minutes of propaganda of well work and result of works of traffic safety order
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1286386: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2017
Bid for supply service for establishing for 8 reportages of time of 2- 3 minutes of propaganda of well work and result of work of traffic safety
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1286378: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2017
Bid for supply service for establishing for 10 clips of propaganda of law of traffic safety order and activity of traffic police forces , skill guidance
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1286371: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2017
Bid for supply service for establishing bulletin of traffic safety of propaganda of result of control patrol, violation dispose of traffic safety order, anti – criminal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1286367: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2017
Bid for supply security service for building
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008