Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  662697 Vietnam tenders
 
26092 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
662697 DS Đấu Thầu
26092 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#959677: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2016
Bid for supply spare parts for coal grinder.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nam  
 
#959675: Pump supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-5-2016
Bid for package 05: supply and installation pump and mechanical equipment for Thach Nham pumping station in Thanh Oai district, Hanoi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#959674: Pump supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2016
Bid for supply pump for compress gas tank for training and competing for dive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#959673: Paint supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
30-5-2016
Power Transmission Co No 4 announced to cancel the bid for package 1: supply paints.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#959672: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2016
Bid for supply materials and equipment for chemical testing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
#959671: Materials supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2016
Bid for package 59-61-CK/2016: supply materials for maintaining and repairing activities
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#959669: Lubricant supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2016
Bid for supply EH control lubricant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Thuận  
 
#959668: Grind stone, cutting stone supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2016
Bid for package VTB-030/16/VT: supply grind stone, cutting stone
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#959667: Equipment, spare parts supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2016
Bid for supply equipment and spare parts.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nam  
 
#959666: DO oil supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2016
Bid for supply DO oil for auxiliary furnace of Vinh Tan 2 thermal power plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Thuận  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008