Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  761993 Vietnam tenders
 
25077 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
761993 DS Đấu Thầu
25077 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#828144: Structure steel supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for supply PipeRack at Zone5 , water processing house, gas compress station and house NH3 for SCR. Funding source: contract capital . Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#828141: Paint supply
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for package VTB-031/15/DV: supply paint for working office. Funding source: procurement plan in 2015. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#828139: Materials supply
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for package XMST/2015/VTM04: supply materials for hydraulic driller Atlascopco ECM 580Y. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Phú Thọ  
 
#828136: Materials supply
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for package XMST/2015/VTM02: supply materials for automobile Deawoo Novus 24T and Kamaz truck. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Phú Thọ  
 
#828134: Materials supply
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for package XMST/2015/VTM03: supply materials for Komatsu excavators, bulldozers. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Phú Thọ  
 
#828131: Materials supply
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for package V-RG10-03: supply materials for regular repairing activities of plant No 2. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#828129: Materials
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for package TH7-01: supply materials for big repairing activities of plant No 1. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#828128: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for supply and installation elevator system for Cholimex high building. Funding source: loan capital and own fund. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#828127: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for package 1TB: supply and installation elevator system for classroom from axis X1.1-X1.28; hostel in area A and area B. Funding source: state budget and other capitals . Method of bidder selecti
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#828124: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for package 05/CT4: supply and installation elevator system for investment and construction apartment building at lot CT4 in Me Tri ward, Nam Tu Liem district, Hanoi. Funding source: own fund, loa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008