Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  787952 Vietnam tenders
 
25299 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
787952 DS Đấu Thầu
25299 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#856692: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply equipment for bath room, laundry room, boiler MSBCN+145
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#856689: Wellhead assembly supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Vietsovpetro announced to cancel the procurement package: Provision of wellhead assembly of Wells 7, 8H, 9H for Thien Ung field (ITB No.VT-599/15-HDDK)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#856686: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package KT-123/15-VT: supply spare parts for equipment repairing workshop.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#856685: Materials and equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Procurement package: #Package No. VT-319/15-KT: supply materials and equipments for repair of the Risers by Clock Spring Technology (Composite Sleeve) on CTP-2, block 09-1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#856682: Materials supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply materials for installation waterway meter PM1 and installation covers, rails of TBTH PM1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#856681: Materials supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 171-172-173-CK/2015: supply materials for maintaining activities.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#856678: Materials supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 05.SCL2016: supply materials for repairing engines and distribution stations.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đăk Lăk  
 
#856676: Materials supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 04.SCL2016: supply special electric materials.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đăk Lăk  
 
#856672: Materials supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 02.SCL2016: supply electric and mechanical materials.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đăk Lăk  
 
#856669: Materials supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 01.SCL2016: supply electric and automatic materials.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đăk Lăk  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008