Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-5-2017
Home New Control Panel Login
 
  907622 Vietnam tenders
 
27376 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
907622 DS Đấu Thầu
27376 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1219196: Water pipes supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for package 18/2017/VT: supply water pipe HDPE DN225 and DN280. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1219195: Water pipes supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply water pipes and accessories for water supply system in Dai Truong A, B hamlets in Phu Can
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1219192: Water pump supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for package 01: supply and installation water pump. Funding source: depreciation capital and commercial loan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1219189: Vane pump supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for package VT-045/17-DA/FPSO: supply vane pump for hydraulic system of cargo and control valve ballast
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1219188: Pump supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for package 2: supply and installation pump, pumping station house equipments for the project of Vinh Phuc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1219186: Spare parts, materials supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for package CD-026/17: supply spare parts, materials for repairing automatic fire fighting system. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1219182: Sulphur sieve supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply sulphur sieve for Lao Cai DAP Factory. Funding source: owner’s capital and loans. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1219180: Oil supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for supply oil Klueberfluid C-F3 Ultra for gearbox of coal grinder of Vung Ang 1 thermal power plant. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1219178: Non-sparking tools supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Procurement package: Provision of Non-sparking tools for Jackup Rigs under Vietsovpetro's Package VT-179/17-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1219175: Materials supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2017
Bid for package CD-027/17: supply materials for managing field and warehouse. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008