Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  593375 Vietnam tenders
 
23180 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
593375 DS Đấu Thầu
23180 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#648321: Industrial air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for package KT-116/14-VT: supply industrial air conditioner. Funding source: production capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#648319: Ferrous, non-ferrous metals, stainless steel supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for package XNDV-026/14-VT: supply ferrous metals, non-ferrous metals, stainless steel. Funding source: production capital of Vietsovpetro. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#648317: Composite boxes supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for package 3.1: supply 3-phase composite boxes for Hai Phong Power One Member Co Ltd. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#648315: Automatic equipment and tools supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for package XNK-46/14: supply automatic equipment and tools for CCP and MKC. Funding source: procurement plan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#648313: Air conditioner supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for supply and installation air conditioner for VRV centre. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Dương  
 
#648311: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for supply and installation air conditioner for Hau Giang Taxation Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hậu Giang  
 
#648309: Air conditioner maintain and repair
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for package DV-012/14/XNDV: maintaining and repairing air conditioners. Funding source: production capital of Vietsovpetro. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#648307: Air conditioners supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for package 1: supply 2 air conditioners 9000 BTU, 1 cooling way , 35 air conditioners 18000 BTU, one cooling way, 15 air conditioners 18000 BTU, 2 hot and cooling ways. Funding source: state budg
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#648035: Stainless steel equipment, generator, ATS supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for: #Package 3: supply stainless steel equipment #Package 6: supply standby generator 500KVA and ATS #Package 7: supply elevator system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Vĩnh Long  
 
#648032: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for package DVL-077/14/VT: supply spare parts for high technology well machine. Funding source: production capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008