Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604064 Vietnam tenders
 
23320 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
604064 DS Đấu Thầu
23320 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#659202: Welding rod supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for package KT-131/14-VT: supply welding rod. Funding source: business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#659199: Water material supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for supply material, spare parts and construction for developing water supply system in Long Truong ward, district 9. Funding source: loan capital. Method of bidder selection:: National open biddi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#659196: Top up material for piping supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Procurement package: Top up Material for Piping (Bid No VT-009/14-KT-WT)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#659194: Standby materials supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for package 1758/DH-BDSC-I: supply consumable and standby materials for control system of Air Fan Cooler. Funding source: production expenses. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ngãi  
 
#659191: Spare parts supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for package KT-103/14-VT: supply spare parts for lifeboat and lifting equipment. Funding source: procurement plan in 2014. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#659188: Materials and spare parts supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for supply materials and spare parts. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nghệ An  
 
#659186: Air conditioner supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for supply air conditioner 48,000 BTU for development network of 3rd quarter year 2014. Funding source: investment and development capital. Method of bidder selection:: competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#659184: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for supply air conditioner for the project of supply and upgrading 3 phase power system and air conditioner of Trade and Industry Information Centre. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#658944: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for supply uniform for communal and township police in 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Gia Lai  
 
#658941: Stage supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for supply stage for programme of new year with VTV of At Mui year.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008