Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-9-2017
Home New Control Panel Login
 
  993500 Vietnam tenders
 
27817 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
993500 DS Đấu Thầu
27817 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1308750: Wastewater treatment system supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for package 6: supply and installation wastewater treatment system at surface +21 in Lo Tri area.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1308745: Tool and chemical supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply tool, chemical, standard matter,. CRM sample, material for analysing samples of assessment of analysing method and air Hg experimental observation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308744: Tool and chemical supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for package 02/2017: supply tool and chemical of environment observation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308740: Sport weapon supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply sport weapon
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308738: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply security service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1308732: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for establishing and advertising for bulletin, forum, reportage, speciality subject, film of propaganda of island and sea of fisheries 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308731: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for package 02: supply service for planning project of subzone with ratio of 1/2000 of Viet Mong tea ecology village
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308728: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for measuring for section across fixed on Ma and Ca rivers system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308726: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for measuring for section across fixed on Thai Binh river system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1308723: Service supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Bid for supply service for measuring for sections across fixed on Red river system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008