Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  582286 Vietnam tenders
 
23009 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
582286 DS Đấu Thầu
23009 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#636753: Steel materials supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Procurement package: provision of "steel materials for onshore fabrication, loadout, seafastening and offshore installation" for 2 BKTs (ITI No.VT-009/15-XL/N3-TTHN)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#636752: Hydraulic testing materials supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply hydraulic testing materials for Riser and Piping system on Topside. Funding source: financial plan in 2014. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#636750: Equipment hiring and materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for hiring equipment and supplying consumable materials for hydraulic hammer S280. Funding source: production capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#636748: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package XL03.2014: supply and installation elevator system for lecture hall and library of Hai Duong Medical Technical University. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Nat
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#636745: Centrifugal concrete pillars supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply centrifugal concrete pillars 7m for Binh Thuan Telecom. Funding source: regular repairing capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Thuận  
 
#636741: Air conditioner, ventilation system supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package XL05/2014: supply and installation air conditioner, ventilation system for lecture hall and library of Hai Duong Medical Technical University,. Funding source: state budget and call
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#636455: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply uniform for Lang Son Market Management Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lạng Sơn  
 
#636452: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply service for organising direct sale programs to develop pre-paid subscribers at market of Mobile Information Centre No IV.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#636447: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply service for organising the fair of small industrial and industrial products in Northern in 2014 in Lao Cai province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lào Cai  
 
#636444: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply goods verification service for the project of strengthening capacity of basic health system of priority provinces ( 2012 - 2016)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008