Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  850285 Vietnam tenders
 
27086 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
850285 DS Đấu Thầu
27086 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1157390: Wastewater processing equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for package 2: supply wastewater processing system for medical centre in Xuan Hoa commune, Xuan Loc district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#1157386: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for package 7: supply service for planting and caring forestry in Nui Giang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ngãi  
 
#1157384: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for sweeping, collecting and transporting waste in O Mon district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1157382: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for transporting passenger by bus of Bac Ninh – Kenh Vang route in 2017-2021
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Ninh  
 
#1157378: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for transporting passenger by bus of Bac Ninh – Yen Phong route in 2017-2021
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Ninh  
 
#1157375: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for transporting passenger by bus of Bac Ninh – Luong Tai route in 2017-2021
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Ninh  
 
#1157371: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for transporting passenger by bus of Bac Ninh – Pha Lai route in 2017-2021
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại  
 
#1157367: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for transporting passenger by bus of Lim – Phat Tich – Den Do route in 2017-2021
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Ninh  
 
#1157363: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply service for transporting passenger by bus of Tu Son – Dong Xuyen route in 2017-2021
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Ninh  
 
#1157359: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for package 165: supply service for adjusting, maintaining mass spectrometer in 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008