Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  684748 Vietnam tenders
 
26215 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
684748 DS Đấu Thầu
26215 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#983348: Wastewater processing system construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for package 03: construction wastewater processing system for Ca Mau social labour education centre. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#983345: Temperature firing machine supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply temperature firing machine, meter, high speed ratemeter and floor rubber. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#983342: Scraping chain supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for package XMST/2016/XC-15a.13: supply 2 sets of scraping chain 15a.13.01,02. Funding source: production
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#983338: Plastic pipe and water tanks supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply 170,690m of plastic pile Pi 25, 161 water tanks capacity 500 litres. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#983332: Fire hydrant riser supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for package 21/2016/VT: supply fire hydrant riser. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#983331: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply and installation elevator system and escalator for head office of Department of Telecommunication.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#983328: Building materials supply and installation
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for package 10: supply and installation building materials and improving facilities for installation equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#983327: Drilling materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply drilling materials for construction works . Funding source: own fund and commercial loan . Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#982603: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for supply auditing service for the project of construction head office of HCM city Supreme People’s Court.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#982602: Service supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for package 1: supply service for spraying pesticides of prevention and control disease and rat destruction at prison No 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008