Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  603427 Vietnam tenders
 
23311 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
603427 DS Đấu Thầu
23311 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#658587: Water pump supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 04-CTMRM: supply 2 water pumps Q=1150cbm/hour, h>=125m for Cao Son Coal Joint Stock Co. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#658584: Water material supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 1: supply material and construction for installation pipeline level 2 on Ngo Nhan Tinh road ( from Thap Muoi to Dong Tay avenue ) in district 6, Funding source: business capital. Metho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#658580: Water material supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply material, spare parts and construction for developing water supply system in Long Thanh My ward, Tan Phu ward, district 9,. Funding source; loan capital,. Method of bidder selection:: N
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#658578: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 01: supply main water materials for the project of water supply system in Tam Da commune, Vinh Bao district. Funding source: owner's capital. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#658574: Standby materials supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply standby materials of electricity - measurement and control phased 1. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#658570: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply materials and equipment for the theme of researching and installation cooling system for offshore ships. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#658567: Material supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply material for installation torsional resistance mandrel of antenna mast. Funding source: investment and development fund. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#658564: Materials supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package DH:CD-109/14: supply materials for manufacturing Shelter Mobile KTP 400kVA. Funding source: procurement plan 2014. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#658562: Air conditioner supply and installation-time exchange
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply and installation air conditioner for improving computer room on 7th floor of 8 - storey building at No 57A Huynh Thuc Khang , year 2013. Funding source: fixed assets depreciation. Metho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#658559: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package SBT IT 214: supply and installation air conditioner ( PAC) for data centre of SeABank. Method of bidder selection:: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008