Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  709985 Vietnam tenders
 
26381 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
709985 DS Đấu Thầu
26381 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1009744: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package XMST/2016/VTN: supply water materials. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1009741: Water bottle and air conditioners supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply water bottle and air conditioners for Hoai Nhon District Medical Centre. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1009739: Valve, pump spare parts supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package 2: supply valve, pump spare parts for repairing furnace 21, 22. Funding source: big repairing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1009735: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply technical materials for truck GAZ 66, ZIL 130, KRAZ 255; URAL375, UAZ. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1009732: Technical materials supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply technical materials for trucks and vehicles. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1009730: Steel cable supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply steel cable. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1009727: Spare parts, materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package 06-1/16/TU-DH/XNKT: supply spare parts and materials of automation. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1009726: Spare parts supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply spare parts for hydraulic hammer. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1009724: Spare parts supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package VT-043/16-DA/DVN: supply replacing spare parts for pump Titano 3120. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1009721: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package CD-061/16: supply spare parts for technology equipment. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008