Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-11-2017
Home New Control Panel Login
 
  1034681 Vietnam tenders
 
27924 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1034681 DS Đấu Thầu
27924 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1353775: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package 01: supply service for collecting, transporting waste, cleaning streets
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1353771: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package 02: supply service for cleaning inside of technology pipes, tanks, bottles by human power
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lâm Đồng  
 
#1353770: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package 1: supply service for repairing crane truck Hino 67C-029.70.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại An Giang  
 
#1353769: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package 01: supply service for cleaning inside of technology pipes, tanks, bottles by high pressure water jet.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lâm Đồng  
 
#1353767: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package 1: supply service for repairing Ford Range 67L-4673.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại An Giang  
 
#1353766: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package NIPI-0146/17: supply service for repairing and maintaining experimental equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1353765: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package 1: supply service for repairing crane truck Hino 67C-029.27.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại An Giang  
 
#1353762: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for supply service for maintaining fire fighting system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1353760: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package 1: supply service for repairing truck Isuzu 67C-053.36.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại An Giang  
 
#1353756: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Bid for package DV-242/17-CNTT: supply service for upgrading and maintaining software “Navigator”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008