Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  749767 Vietnam tenders
 
26633 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
749767 DS Đấu Thầu
26633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1051380: Uniforms supply
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for supply uniforms for officers and labourers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1051377: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for supply service for producing and broadcasting 6 programs of Lao Cai province on Vietnam Television.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lào Cai  
 
#1051376: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for supply service for keeping vehicle in – Place at No 12 Phan Dang Luu from 01/11/2016 to 31/12/2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1051374: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for supply service for photocopying document in – Place
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1051371: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Development Construction Joint Stock Co No 68 announced to cancel the bid for package 03: supply service for editing storage
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1051368: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for supply service for demolishing NSN equipment in Quang Binh province and transporting, installation, integration and broadcasting
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1051365: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for supply service for designing spring flower festival and art decoration lights on roads in Vung Tau on the occasion of Nular New Year 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1051362: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for supply service for transporting phosphoric acid for DAP Joint Stock Co No 2 – VINACHEM in Tang Long industrial zone in Lao Cai province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lào Cai  
 
#1051358: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for supply service for adjusting storage documents of Quynh Luu and Anh Son district branches of Nghe An State Treasury
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nghệ An  
 
#1051355: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for supply service for training education skills for vocational training teachers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Thanh Hoá  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008