Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1400992: Vegetables, fruits supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply vegetables, fruits.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1400990: Tool and materials supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply tool and materials.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400988: Supporting tools supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply supporting tools for Duc Hoa District Military High Command.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Long An  
 
#1400986: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for producing for products , communication documents.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1400984: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for conference of packaged of introduce of films and programmes in year 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1400982: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
HCM city Transport Department announced to cancel the bid for supply service for printing invoice of fees and expenses 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400980: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for transporting experimental equipment in 2018.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#1400978: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for anti-glue of coal warehouse of furnace 3A, 3B.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1400975: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for testing and adjusting furnace 3A, 3B, turbine No 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1400972: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for loading cargo and adding services at SP-PSA International Port.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008