Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  608445 Vietnam tenders
 
23376 members
Hà Nội 608445 DS Đấu Thầu
23376 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#663537: Xây dựng phầm mềm Hệ cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Xây dựng phầm mềm Hệ cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20141008204-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#663534: Triển khai các lớp học đào tạo nâng cao năng lực cho giáo viên Tiếng Anh
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Triển khai các lớp học đào tạo nâng cao năng lực cho giáo viên Tiếng Anh - mục phần mềm Online.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#663531: Mua sắm máy tính và hệ thống thực hành đa năng
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy tính và hệ thống thực hành đa năng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#663052: Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống MIS hợp nhất
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Thông báo đính chính Thư mời thầu: Dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội Việt Nam Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống MIS hợp nhất và đồng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#663050: Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Thông báo hủy mời chào hàng gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng của Cục Viễn thông tại tòa nhà Dolphin và MITEC.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#663035: 04/2014/VNC-PT “Mua sắm Hệ thống quét 3D và phần mềm thiết kế ngược ”
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: 04/2014/VNC-PT “Mua sắm Hệ thống quét 3D và phần mềm thiết kế ngược ”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#663033: Phần mềm quản lý dự án vốn đầu tư của Bộ Y tế
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Phần mềm quản lý dự án vốn đầu tư của Bộ Y tế.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#663027: Nâng cấp hệ thống kết nối thông tin đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp hệ thống kết nối thông tin đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh đáp ứng yêu cầu mới năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#663025: Nâng cấp và triển khai các ứng dụng Quản lý thuế cấp Chi cục Thuế
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp và triển khai các ứng dụng Quản lý thuế cấp Chi cục Thuế.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#663023: Nâng cấp và triển khai các ứng dụng Quản lý thuế cấp Cục Thuế
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp và triển khai các ứng dụng Quản lý thuế cấp Cục Thuế.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008