Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  570926 Vietnam tenders
 
22829 members
Hà Nội 570926 DS Đấu Thầu
22829 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#624697: Thiết bị tin học và dịch vụ, phần mềm
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị tin học và dịch vụ, phần mềm phục vụ việc duy trì Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#624694: Mua sắm thiết bị công trình Trường tiểu học An Thượng B
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị công trình Trường tiểu học An Thượng B, xã An Thượng, huyện Hoài Đức
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#624693: Mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học công nghệ
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học công nghệ (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140702773-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#624690: Mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học công nghệ
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học công nghệ (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140702669-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#624688: Toàn bộ phần mua sắm thiết bị trường mầm non Nhị Khê (gói 1)
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Toàn bộ phần mua sắm thiết bị trường mầm non Nhị Khê (gói 1).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#624687: 22 danh mục thiết bị thí nghiệm, xét theo từng danh mục (gói 22)
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 22 danh mục thiết bị thí nghiệm, xét theo từng danh mục (gói 22).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#624685: Mua sắm thiết bị dự án ĐTXD Trường tiểu học An Khánh A
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị dự án ĐTXD Trường tiểu học An Khánh A.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#624342: Mua máy tính, máy in, bộ lưu điện năm 2014
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Thông báo gia hạn thời gian bán HSMT và Thời điểm đóng thầu gói thầu: Mua máy tính, máy in, bộ lưu điện năm 2014 (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140604362-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#624336: Mua sắm thiết bị giáo dục và đào tạo năm 2014
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị giáo dục và đào tạo năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#624331: Mua sắm trang thiết bị dạy học trường 67 Cửa Bắc
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học trường 67 Cửa Bắc (nay là THCS Nguyễn Tri Phương).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008