Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-3-2017
Home New Control Panel Login
 
  869465 Vietnam tenders
 
27172 members
Hà Nội 869465 DS Đấu Thầu
27172 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#1177206: Cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
27-3-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho Hệ thống thiết bị MediaGird2 và MediaDeck
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1177203: Bảo trì phần mềm quản trị lưu trữ Exadata
Đăng ngày Posted:
27-3-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bảo trì phần mềm quản trị lưu trữ Exadata
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1177197: Mua sắm vật tư, thiết bị mạng phục vụ sửa chữa năm 2017
Đăng ngày Posted:
27-3-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị mạng phục vụ sửa chữa năm 2017..
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1176077: Cung cấp sách thiếu nhi
Đăng ngày Posted:
24-3-2017
Mời thầu gói thầu: Cung cấp sách thiếu nhi năm 2017, số sách này sẽ được dùng tài trợ miễn phí cho các thư viện trường tiểu học
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1176075: Cung cấp dịch vụ Social Media
Đăng ngày Posted:
24-3-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ Social Media – Phân tích, xử lý và định hướng thông tin chăm sóc khách hàng trên các diễn đàn,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1176067: Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao
Đăng ngày Posted:
24-3-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao năm 2017 cho Bệnh viện Nội tiết TW.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1176063: Gói thầu 02: Cung cấp, lắp đặt tủ, bàn, ghế cho 03 phòng Lab
Đăng ngày Posted:
24-3-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 02: Cung cấp, lắp đặt tủ, bàn, ghế cho 03 phòng Lab - khoa Công nghệ thông tin năm 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1176060: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu kết nối cung cầu công nghệ
Đăng ngày Posted:
24-3-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu kết nối cung cầu công nghệ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1176055: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1
Đăng ngày Posted:
24-3-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1176053: Cung cấp Dịch vụ Bảo trì Hệ thống Contact Center
Đăng ngày Posted:
24-3-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp Dịch vụ Bảo trì Hệ thống Contact Center tại VietinBank năm 2017, 2018, 2019.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008