Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  593373 Vietnam tenders
 
23178 members
Hà Nội 593373 DS Đấu Thầu
23178 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#647370: Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#647369: Cung cấp trang thiết bị và phần mềm bảo mật cho hệ thống thông tin
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp trang thiết bị và phần mềm bảo mật cho hệ thống thông tin tại các đơn vị của Tổng cục Dự trữ nh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#647366: Cung cấp lắp đặt máy vi tính
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp lắp đặt máy vi tính.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#647145: Gói thầu số 035/CHCT/VTICT/ĐT/2014: Mua sắm phần cứng máy chủ
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn hạn cuối nhận HSĐX: Gói thầu số 035/CHCT/VTICT/ĐT/2014: Mua sắm phần cứng máy chủ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#647129: Cung cấp, lắp đặt thiết bị; xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Mời rộng rãi quốc tế trong các nhà thầu Hàn Quốc, áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#646502: Gói thầu số 1 “Mua sắm các thiết bị phục vụ công tác
Đăng ngày Posted:
29-9-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 1 “Mua sắm các thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng cho Trung tâm Công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#646501: Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)
Đăng ngày Posted:
29-9-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#646499: Mua sắm thiết bị thí nghiệm chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo
Đăng ngày Posted:
29-9-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị thí nghiệm chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#646498: Mua sắm trang thiết bị dạy học
Đăng ngày Posted:
29-9-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học Trường tiểu học Mễ Trì năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#646496: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề
Đăng ngày Posted:
29-9-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008