Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-11-2017
Home New Control Panel Login
 
  1034681 Vietnam tenders
 
27924 members
Hà Nội 1034681 DS Đấu Thầu
27924 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#1352797: (Gia hạn) In cuốn kỷ yếu 60 năm Công đoàn Y tế Việt Nam - Tự hào và phát triển
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Thông báo tiếp tục phát hành YCBG và gia hạn hạn cuối nhận BG gói thầu: In cuốn kỷ yếu 60 năm Công đoàn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1352792: (Điều chỉnh) Nâng cấp hạ tầng cho trung tâm dữ liệu chính của VCB
Đăng ngày Posted:
17-11-2017
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu gói thầu: Nâng cấp hạ tầng cho trung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1352017: Hệ thống cảnh báo, giám sát phòng máy chủ
Đăng ngày Posted:
16-11-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Hệ thống cảnh báo, giám sát phòng máy chủ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1352012: Cung cấp băng từ Lto và ổ cứng 4Tb cho Phòng Kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
16-11-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp băng từ Lto và ổ cứng 4Tb cho Phòng Kỹ thuật. Nội
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1352005: Cung cấp giấy phép sử dụng phần mềm phát sóng kênh ANTV.
Đăng ngày Posted:
16-11-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp giấy phép sử dụng phần mềm phát sóng kênh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1352001: Lắp đặt hệ thống Camera giám sát
Đăng ngày Posted:
16-11-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại Công ty Thí nghiệm điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1351939: Xây dựng kiến trúc về công nghệ thông tin
Đăng ngày Posted:
16-11-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng kiến trúc về công nghệ thông tin và truyền thông thống
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1351858: (Gia hạn) Nâng cấp phân hệ dự báo dòng tiền thành hệ thống quản lý ngân quỹ
Đăng ngày Posted:
16-11-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Nâng cấp phân hệ dự báo dòng tiền
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1351852: (Gia hạn) Cung cấp Thiết bị mạng (Switch L2, L3 và transceiver)
Đăng ngày Posted:
16-11-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Cung cấp Thiết bị mạng (Switch L2, L3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1351800: Cung cấp, bàn giao thiết bị phục vụ triển khai mở rộng ƯDCNTT
Đăng ngày Posted:
16-11-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, bàn giao thiết bị phục vụ triển khai mở rộng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008