Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810338 Vietnam tenders
 
26904 members
Hà Nội 810338 DS Đấu Thầu
26904 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#1115232: Mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án Hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án Hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy và nghiên cứu cho ngành Trắc địa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1115229: Thuê dịch vụ hạ tầng thiết bị và dịch vụ quản trị vận hành; Thuê dịch vụ phần mềm
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ hạ tầng thiết bị và dịch vụ quản trị vận hành; Thuê dịch vụ phần mềm phục vụ công tác th
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1115226: Thuê đường truyền kết nối cho Mạng thông tin KH&CN quốc gia
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê đường truyền kết nối cho Mạng thông tin KH&CN quốc gia (bao gồm mạng trục Bắc - Nam và kết nối các trung t
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1115220: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet tại TP. Hồ Chí Minh
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet tại TP. Hồ Chí Minh và truyền số liệu cho TTXVN năm 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1115215: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet cho TTXVN năm 2017
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ kết nối Internet cho TTXVN năm 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1115187: Khóa đào tạo quản lý về an toàn thông tin
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Khóa đào tạo quản lý về an toàn thông tin cho cán bộ của các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực Miền Trung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1115068: Mua sắm máy móc, thiết bị
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị Báo VietNamNet năm 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1114014: (Gia hạn) Gói thầu số 20: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 20: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị văn phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1114008: Cung cấp 06 thiết bị firewall cho chi nhánh và 02 thiết bị firewall
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp 06 thiết bị firewall cho chi nhánh và 02 thiết bị firewall cho trung tâm vùng miền Trung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1114005: Di dời hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Di dời hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008