Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  588442 Vietnam tenders
 
23067 members
Hà Nội 588442 DS Đấu Thầu
23067 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#642594: Mua sắm thiết bị khoa học công nghệ năm 2014
Đăng ngày Posted:
18-9-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị khoa học công nghệ năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#642590: Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn và giảng dạy
Đăng ngày Posted:
18-9-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn và giảng dạy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#642161: Kit phát triển và phụ kiện
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Kit phát triển và phụ kiện.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#642159: Thiết bị khoa học và công nghệ năm 2014
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Thiết bị khoa học và công nghệ năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#642158: Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#642157: Mua sắm trang thiết bị dạy học Trường THCS Đại Mỗ
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học Trường THCS Đại Mỗ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#642155: Mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu và đào tạo cho Khoa Vật lý
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu và đào tạo cho Khoa Vật lý.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#642153: Đồ gỗ và thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Đồ gỗ và thiết bị văn phòng cho Ban QLDA Trung ương (HH5).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#642152: Cung cấp máy quét Scanner
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp máy quét Scanner (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20140902594-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#642151: Cung cấp máy tính xách tay, máy tính để bàn cho Kiểm toán Nhà nước
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp máy tính xách tay, máy tính để bàn cho Kiểm toán Nhà nước
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008