Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  850285 Vietnam tenders
 
27086 members
Hà Nội 850285 DS Đấu Thầu
27086 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#1155842: Trang bị phần cứng, phần mềm
Đăng ngày Posted:
21-2-2017
Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1155826: Trang bị thiết bị phục vụ hoạt động Đại biểu HĐND
Đăng ngày Posted:
21-2-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị thiết bị phục vụ hoạt động Đại biểu HĐND quận khoá XIX và trưởng các phòng chuyên môn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1155177: (Gia hạn) Xây dựng phần mềm quản lý tài chính và hoạt động
Đăng ngày Posted:
20-2-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý tài chính và hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác h
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1154311: Mua thiết bị
Đăng ngày Posted:
17-2-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua thiết bị (máy tính xách tay: 01 chiếc, máy tính để bàn: 02 chiếc, máy in: 01 chiếc).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1154309: Mua sắm máy POS đợt 1/2017
Đăng ngày Posted:
17-2-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu Mua sắm máy POS đợt 1/2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1154298: (Gia hạn)Xây dựng phần mềm quản lý tài chính và hoạt động
Đăng ngày Posted:
17-2-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý tài chính và hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác h
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1154295: Mua sắm 39 danh mục thiết bị phòng thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
17-2-2017
Ban Quản lý Dự án Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại tiểu vùng Mê Công mở rộngKhoản vay số: 2944 – VIE Tên gói thầu: Mua
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1153578: Gói thầu số 4: Mua sắm Phần mềm quản lý
Đăng ngày Posted:
16-2-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 4: Mua sắm Phần mềm quản lý và bảo trì tài sản mạng cấp nước trên nền GIS
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1153575: Mua sắm thiết bị văn phòng cho Vụ Kinh tế đối ngoại
Đăng ngày Posted:
16-2-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng cho Vụ Kinh tế đối ngoại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1153564: Mua sắm thiết bị doanh cụ
Đăng ngày Posted:
16-2-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu Mua sắm thiết bị doanh cụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008