Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  601825 Vietnam tenders
 
23293 members
Hà Nội 601825 DS Đấu Thầu
23293 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#656587: Thiết bị đo hệ số giãn nở nhiệt dài
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Thiết bị đo hệ số giãn nở nhiệt dài ( Thiết bị dùng đo hệ số giãn nở nhiệt dài của các sản phẩm gốm sứ, gạch cer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#655963: Hỗ trợ vận hành kỹ thuật hệ thống trang thiết bị máy tính, phần mềm tại điểm dự án
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Hỗ trợ vận hành kỹ thuật hệ thống trang thiết bị máy tính, phần mềm tại điểm dự án thuộc Giai đoạn II -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#655961: Nâng cấp hệ thống TCS Tập trung bổ sung các yêu cầu nghiệp vụ
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Nâng cấp hệ thống TCS Tập trung bổ sung các yêu cầu nghiệp vụ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#655956: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công việc quản lý dự án
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn hạn cuối nhận HSĐX: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công việc quản lý dự án (http://muasamcong.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#655909: KHDT 2014: Thiết bị cho trường chuyên tại các tỉnh khó khăn
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Ngày 17/10/2014 Khoản vay số 2583 VIE (SF) - Chương trình phát triển Giáo dục Trung học Gói thầu số KHDT 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#655906: Gói thầu số 4: Bao gồm 01 kính hiển vi huỳnh quang
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Bao gồm 01 kính hiển vi huỳnh quang; 04 kính hiển vi kèm thiết bị vi thao tác.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#655905: Mua sắm trang thiết bị phục vụ học tập quân sự địa phương
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ học tập quân sự địa phương.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#655901: Các gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề công nghệ ô tô
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Các gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề công nghệ ô tô
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#655883: Lắp đặt mạng máy chủ tại Trụ sở làm việc
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Lắp đặt mạng máy chủ tại Trụ sở làm việc.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#655881: Đầu tư trang thiết bị thực tập hóa học đại cương 2014
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đầu tư trang thiết bị thực tập hóa học đại cương 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008