Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  582374 Vietnam tenders
 
23012 members
Hà Nội 582374 DS Đấu Thầu
23012 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#636590: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#636588: Gói thầu 15/2014/VTDC: Cung cấp thiết bị mạng phục vụ kinh doanh Quý IV/2014
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu 15/2014/VTDC: Cung cấp thiết bị mạng phục vụ kinh doanh Quý IV/2014 của Viettel IDC.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#636587: Gói thầu số 04.2014 (mã số CNTT.04.2014): Mua sắm trang thiết bị CNTT
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 04.2014 (mã số CNTT.04.2014): Mua sắm trang thiết bị CNTT cho các phòng học chuyên dùng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#636585: Chuyển đổi 20 Website của các đơn vị vào cổng của TP. Hà Nội
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chuyển đổi 20 Website của các đơn vị vào cổng của TP. Hà Nội.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#636583: Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành thông tin và truyền thông TP. Hà Nội
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành thông tin và truyền thông TP. Hà Nội.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#636146: Cung cấp gói thầu đào tạo trực tuyến
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Thông báo tiếp tục phát hành HSMQT và gia hạn hạn cuối nhận HSQT gói thầu: Cung cấp gói thầu đào tạo trực tuyến nâng cao kỹ năng nghe - nói tiếng Anh cho các g
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#636145: Xây dựng phần mềm quản lý thông tin
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Thông báo gia hạn thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý thông tin về Liệt sĩ, thân nhân Liệt sĩ, mộ Liệt sĩ và ng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#636139: Mua sắm trang bị bàn, ghế, tủ và két sắt
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang bị bàn, ghế, tủ và két sắt.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#636130: Thiết bị định vị chính xác GPS
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị định vị chính xác GPS.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#636129: Mô hình đào tạo (gói 1)
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mô hình đào tạo (gói 1); Kính hiển vi (gói 2);
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008