Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  692436 Vietnam tenders
 
24480 members
Hà Nội 692436 DS Đấu Thầu
24480 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#753142: Gói thầu số 3: Chi phí thiết bị thuộc hạng mục đầu tư
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 3: Chi phí thiết bị thuộc hạng mục đầu tư: Mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ công tác ứng dụng CNTT trong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#752109: Xây dựng phần mềm
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng phần mềm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#752095: Mua sắm và lắp đặt hệ thống sàn nâng Trung tâm dữ liệu
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm và lắp đặt hệ thống sàn nâng Trung tâm dữ liệu (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150505377-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#752092: Mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt mạng CNTT phục vụ chuyển đổi địa bàn làm việc
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt mạng CNTT phục vụ chuyển đổi địa bàn làm việc các đơn vị trong khu vực 43 Nguyễn C
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#752091: Gói 3: 06 danh mục thiết bị văn phòng, công nghệ thông tin
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói 3: 06 danh mục thiết bị văn phòng, công nghệ thông tin.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#752088: Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho các phòng làm việc
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho các phòng làm việc, phòng họp và thư viện.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#752084: Thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Thiết bị văn phòng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#752080: G03 “Cung cấp thiết bị phần cứng tại các trạm và phần mềm Scada
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: G03 “Cung cấp thiết bị phần cứng tại các trạm và phần mềm Scada tại trung tâm” (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#752078: Đầu tư 02 máy photocopy
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Đầu tư 02 máy photocopy.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#752073: Mua sắm phần mềm quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm phần mềm quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008