Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-7-2017
Home New Control Panel Login
 
  951496 Vietnam tenders
 
27600 members
Hà Nội 951496 DS Đấu Thầu
27600 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#1263829: Xây dựng ứng dụng phần mềm trên điện thoại
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng ứng dụng phần mềm trên điện thoại thuyết minh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1263825: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Bộ Nội vụ năm 2017
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Bộ Nội vụ năm 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1263822: Bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị cho trung tâm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1263821: Gói thầu số 01: Các mô đun chuyên dụng
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Các mô đun chuyên dụng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1263815: Mua công cụ, dụng cụ văn phòng trang bị tại phòng làm việc của Tổng giám đốc
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua công cụ, dụng cụ văn phòng trang bị tại phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1263812: Trang bị máy tính năm 2017
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị máy tính năm 2017. Nội dung chính: Mua sắm máy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1263809: Bảo trì bảo dưỡng thay thế linh kiện, thiết bị tin học
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo trì bảo dưỡng thay thế linh kiện, thiết bị tin học thuộc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1263807: Chi phí xây lắp + thiết bị dự án
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chi phí xây lắp + thiết bị dự án
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1263806: Mua sắm thiết bị phục vụ kiểm thử hệ thống
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ kiểm thử hệ thống
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1263802: Mua sắm máy tính xách tay phục vụ công tác chuyên môn của các Giáo sư
Đăng ngày Posted:
21-7-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay phục vụ công tác chuyên môn của
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008