Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-9-2017
Home New Control Panel Login
 
  993500 Vietnam tenders
 
27817 members
Hà Nội 993500 DS Đấu Thầu
27817 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#1307690: In lịch Block siêu cực đại Công an nhân dân
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In lịch Block siêu cực đại Công an nhân dân năm 2018. Nội
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1307688: In lịch bàn Công an nhân dân
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In lịch bàn Công an nhân dân năm 2018. Nội dung chính: In
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1307686: In lịch sổ tay Công an nhân dân
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In lịch sổ tay Công an nhân dân năm 2018. Nội dung chính: In
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1307683: In lịch 01 tờ Công an nhân dân
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In lịch 01 tờ Công an nhân dân năm 2018 (nẹp sắt). Nội dung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1307682: In lịch 05 tờ Công an nhân dân
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In lịch 05 tờ Công an nhân dân năm 2018 (nẹp sắt). Nội dung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1307644: In lịch 05 tờ Công an nhân dân
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In lịch 05 tờ Công an nhân dân năm 2018 (lò xo). Nội dung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1307641: In Lịch 05 tờ Cảnh sát nhân dân năm 2018 (lò xo)
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In Lịch 05 tờ Cảnh sát nhân dân năm 2018 (lò xo). Nội dung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1307638: Mua bổ sung một số đồ dùng thiết yếu năm 2017
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua bổ sung một số đồ dùng thiết yếu năm 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1307636: Mua sắm thiết bị văn phòng đồ gỗ
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng đồ gỗ (tủ tài liệu, bàn làm việc, bàn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1307633: Mua sắm dụng cụ vật tư cho máy quang phổ phát xạ Plasma
Đăng ngày Posted:
21-9-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm dụng cụ vật tư cho máy quang phổ phát xạ Plasma.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008