Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  717586 Vietnam tenders
 
24699 members
Hà Nội 717586 DS Đấu Thầu
24699 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#778410: Mua thiết bị văn phòng của trung tâm khuyến nông Hà Nội năm 2015
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua thiết bị văn phòng của trung tâm khuyến nông Hà Nội năm 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#778408: Phần việc1- Hạng mục mua sắm tài sản
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Phần việc1- Hạng mục mua sắm tài sản, trang thiết bị văn phòng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#778407: Mua sắm máy in sổ
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm máy in sổ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#778406: Trang bị máy tính để bàn cho phòng LAB tại Trung tâm CNTT
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Trang bị máy tính để bàn CHO PHÒNG lad Trung tâm CNTT.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#778404: Trang bị máy tính để bàn và máy tính xách tay năm 20115
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Trang bị máy tính để bàn và máy tính xách tay năm 20115 cho Trung tâm công nghệ thông tin BIDV.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#778402: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác điều tra cơ bản khí tượng thủy văn năm 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#778400: Mua 04 danh mục trang thiết bị cho phòng dạy và học ngoại ngữ
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua 04 danh mục trang thiết bị cho phòng dạy và học ngoại ngữ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#777571: Thiết bị phục vụ nghiên cứu
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Thiết bị phục vụ nghiên cứu.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#777570: Gói thầu số 16: Thiết bị phục vụ nghiên cứu sinh học
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 16: Thiết bị phục vụ nghiên cứu sinh học phân tử, đánh giá đa dạng di truyền
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#777568: Gói thầu số 22: Thiết bị phục vụ thu thập nguồn gen, đào tạo, tập huấn
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 22: Thiết bị phục vụ thu thập nguồn gen, đào tạo, tập huấn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008