Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  660457 Vietnam tenders
 
26082 members
Hà Nội 660457 DS Đấu Thầu
26082 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#956784: Cung cấp phần mềm ứng dụng hệ thống ACH
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp phần mềm ứng dụng hệ thống ACH
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#956782: Mua sắm tăng cường trang thiết bị cho phòng thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm tăng cường trang thiết bị cho phòng thí nghiệm Hóa sinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#956706: Thuê dịch vụ vận hành và hỗ trợ cho hạ tầng CNTT ngành Thuế năm 2016
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ vận hành và hỗ trợ cho hạ tầng CNTT ngành Thuế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#956703: Thuê dịch vụ hỗ trợ quản trị hạ tầng CNTT ngành Thuế năm 2016
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ hỗ trợ quản trị hạ tầng CNTT ngành Thuế năm 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#956700: Mua vật tư, thiết bị lắp đặt bổ sung tại Hội trường lớn tầng 4
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư, thiết bị lắp đặt bổ sung tại Hội trường lớn tầng 4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#955705: (Đính chính) Mua sắm thiết bị phòng phục vụ hoạt động
Đăng ngày Posted:
25-5-2016
Thông báo đính chính tên gói thầu, tên dự án: Mua sắm thiết bị phòng phục vụ hoạt động của Trường THPT Lũng Vân năm 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#955701: (Đính chính) Mua sắm trang thiết bị tin học ứng dụng
Đăng ngày Posted:
25-5-2016
Thông báo đính chính tên gói thầu, tên dự án, thời gian thực hiện HĐ gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tin học ứng dụng phục vụ công tác quản lý tài chính
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#955682: Mua sắm trang thiết bị của Sở Tư pháp Hà Nội năm 2016
Đăng ngày Posted:
25-5-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị của Sở Tư pháp Hà Nội năm 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#955680: Gói thầu số 02: Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ thi kỳ thi THPT quốc gia
Đăng ngày Posted:
25-5-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#955678: Triển khai tích hợp quản lý định danh tập trung và đánh giá bảo mật dự án EDW
Đăng ngày Posted:
25-5-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Triển khai tích hợp quản lý định danh tập trung và đánh giá bảo mật dự án EDW.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008