Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  743600 Vietnam tenders
 
24993 members
Hà Nội 743600 DS Đấu Thầu
24993 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#806571: Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị CNTT
Đăng ngày Posted:
27-8-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị CNTT.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#806569: Gói thầu số 2: Mua sắm trang thiết bị An ninh và phần mềm
Đăng ngày Posted:
27-8-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm trang thiết bị An ninh và phần mềm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#806568: Phát triển và triển khai phần mềm quản lý lao động
Đăng ngày Posted:
27-8-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Phát triển và triển khai phần mềm quản lý lao động theo chương trình EPS và IM Japan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#806566: Nâng cấp ứng dụng nội bộ
Đăng ngày Posted:
27-8-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp ứng dụng nội bộ (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150806529-00)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#806565: Gói thầu số 8: Thiết bị tin học, văn phòng
Đăng ngày Posted:
27-8-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 8: Thiết bị tin học, văn phòng và hệ thống thiết bị phục vụ giao ban trực tuyến.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#805964: Cung cấp hệ thống mạng phân phối nội dung giai đoạn 1
Đăng ngày Posted:
26-8-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp hệ thống mạng phân phối nội dung giai đoạn 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#805961: Mua sắm bản quyền phần mềm quản trị nội dung phi cấu trúc
Đăng ngày Posted:
26-8-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm bản quyền phần mềm quản trị nội dung phi cấu trúc.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#805959: Gói 1: Mua sắm máy chủ và trang bị nghiệp vụ Ngành thông tin KHQS
Đăng ngày Posted:
26-8-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1: Mua sắm máy chủ và trang bị nghiệp vụ Ngành thông tin KHQS.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#805955: Gói 3: Mua sắm thiết bị mạng, an ninh bảo mật, phần mềm
Đăng ngày Posted:
26-8-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 3: Mua sắm thiết bị mạng, an ninh bảo mật, phần mềm và dịch vụ phần mềm cho mạng MISTEN và cổng thông tin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#805953: Gói 4: Mua sắm hệ thông lưu trữ tập trung và sao lưu dữ liệu cho mạng MISTEN
Đăng ngày Posted:
26-8-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 4: Mua sắm hệ thông lưu trữ tập trung và sao lưu dữ liệu cho mạng MISTEN và cổng thông tin điện tử BQP.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008