Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  679677 Vietnam tenders
 
24350 members
Hà Nội 679677 DS Đấu Thầu
24350 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#738784: Mua sắm máy vi tính, máy in sổ, Router Cisco (hoặc tương đương)
Đăng ngày Posted:
23-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm máy vi tính, máy in sổ, Router Cisco (hoặc tương đương).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#738781: Cung cấp phần mềm quản lý tài chính
Đăng ngày Posted:
23-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp phần mềm quản lý tài chính.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#738016: Cung cấp thiết bị thuộc dự án tăng cường năng lực nghiên cứu
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Thông báo hủy mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp thiết bị thuộc dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm năm 2015 của Trung tâ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#737970: Cung cấp và lắp đặt phòng thực hành vi sinh, thực hành chuyên ngành thú y
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp và lắp đặt phòng thực hành vi sinh, thực hành chuyên ngành thú y, chế biến và bảo quản nông sản, phòng thực hành
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#737967: Cung cấp thiết bị thuộc dự án tăng cường năng lực nghiên cứu
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị thuộc dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm năm 2015 của Trung tâm Đ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#737965: Mua sắm bổ sung trang thiết bị Trường mầm non Nắng Hồng
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm bổ sung trang thiết bị Trường mầm non Nắng Hồng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#737963: Mua sắm bổ sung trang thiết bị Trường mầm non Cát Linh
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm bổ sung trang thiết bị Trường mầm non Cát Linh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#737959: Gói thầu số 1: Thuê kênh cáp quang Internet Leadsed line cổng trực tiếp
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 1: Thuê kênh cáp quang Internet Leadsed line cổng trực tiếp quốc tế tốc độ 2Mbps và Kênh cáp quang 2FO vật lý đơn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#737956: Gói thầu số 2: Thuê kênh riêng quốc tế: 01 kênh 64Kbps tới Băng Cốc, Thái Lan
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 2: Thuê kênh riêng quốc tế: 01 kênh 64Kbps tới Băng Cốc, Thái Lan; 01 kênh tốc độ 64Kbps tới Bắc Kinh, Trung Quốc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#737954: Gói thầu số 4: Thuê đường truyền và máy chủ cho website
Đăng ngày Posted:
22-4-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 4: Thuê đường truyền và máy chủ cho website của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008