Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  749767 Vietnam tenders
 
26633 members
Hà Nội 749767 DS Đấu Thầu
26633 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#1049864: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer siêu nhẹ
Đăng ngày Posted:
22-9-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer siêu nhẹ dựa trên cấu trúc cellulose aerogel có đặc tính siêu hấp thụ dầu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1048764: Gói thầu số 20: Thiết bị tăng cường đảm bảo an ninh hệ thống DNS Quốc gia
Đăng ngày Posted:
21-9-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 20: Thiết bị tăng cường đảm bảo an ninh hệ thống DNS Quốc gia
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1048762: Mua sắm phần mềm ghi chỉ số bằng camera
Đăng ngày Posted:
21-9-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm phần mềm ghi chỉ số bằng camera
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1048756: Mua sắm thiết bị bổ sung nghề Công nghệ ô tô (TB19)
Đăng ngày Posted:
21-9-2016
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Mua sắm thiết bị bổ sung nghề Công nghệ ô tô (TB19).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1048751: Mua sắm thiết bị bổ sung nghề Cắt gọt kim loại (TB21)
Đăng ngày Posted:
21-9-2016
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Mua sắm thiết bị bổ sung nghề Cắt gọt kim loại (TB21).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1048747: Mua sắm thiết bị bổ sung nghề Điện công nghiệp (TB22)
Đăng ngày Posted:
21-9-2016
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Mua sắm thiết bị bổ sung nghề Điện công nghiệp (TB22).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1048741: Gói số 2: Mua 02 danh mục thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
21-9-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói số 2: Mua 02 danh mục thiết bị văn phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1048740: Gói số 3: Nâng cấp hệ thống mạng Lan nhà A, C vả D
Đăng ngày Posted:
21-9-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói số 3: Nâng cấp hệ thống mạng Lan nhà A, C vả D
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1048736: Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện
Đăng ngày Posted:
21-9-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện tại Bệnh viện Mắt Trung ương giai đoạn 2016 – 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1048730: Gói thầu 1: Mua thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
21-9-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu 1: Mua thiết bị văn phòng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008