Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-1-2015
Home New Control Panel Login
 
  645916 Vietnam tenders
 
23927 members
Hà Nội 645916 DS Đấu Thầu
23927 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#703214: Gói 03: Thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 03: Thiết bị văn phòng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#702432: Trang bị 03 máy tính xách tay cho phòng Tin học
Đăng ngày Posted:
28-1-2015
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Trang bị 03 máy tính xách tay cho phòng Tin học (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150105049-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#702429: Mua sắm gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Oracle cho hệ thống Corebanking VRB
Đăng ngày Posted:
28-1-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Oracle cho hệ thống Corebanking VRB
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#701772: Mua sắm, triển khai chương trình Quản lý văn bản và điều hành
Đăng ngày Posted:
27-1-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm, triển khai chương trình Quản lý văn bản và điều hành cho Bộ Tài chính và các hệ thống thuộc Bộ Tài
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#701763: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tường lửa
Đăng ngày Posted:
27-1-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tường lửa.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#701762: Xây dựng hệ thống CSDL phục vụ công tác thanh tra chứng khoán
Đăng ngày Posted:
27-1-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng hệ thống CSDL phục vụ công tác thanh tra chứng khoán.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#701759: Xây dựng phần mềm quản lý thống kê nội bộ
Đăng ngày Posted:
27-1-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý thống kê nội bộ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#701757: Gói 01: Mua sắm, lắp đặt và vận hành hệ thống thiết bị an toàn bảo mật
Đăng ngày Posted:
27-1-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 01: Mua sắm, lắp đặt và vận hành hệ thống thiết bị an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#701756: Nâng cấp hệ thống mạng trung tâm dữ liệu dự phòng của PVcomBank 2014
Đăng ngày Posted:
27-1-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp hệ thống mạng trung tâm dữ liệu dự phòng của PVcomBank 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#701753: Thuê bản quyền sử dụng hệ thống tuyển dụng trên nền tảng điện đám mây
Đăng ngày Posted:
27-1-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Thuê bản quyền sử dụng hệ thống tuyển dụng trên nền tảng điện đám mây tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008