Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  789632 Vietnam tenders
 
25310 members
Hà Nội 789632 DS Đấu Thầu
25310 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#857362: Mua sắm, lắp đặt hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin (phần cứng) của dự án
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#857360: Mua sắm, lắp đặt mới và nâng cấp các phần mềm của dự án
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt mới và nâng cấp các phần mềm của dự án.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#857358: Cung cấp lắp đặt trang thiết bị giảng dạy và học tập
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 11: Cung cấp lắp đặt trang thiết bị giảng dạy và học tập
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#857311: Cung cấp trang thiết bị phục vụ công nhận đạt chuẩn quốc gia
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp trang thiết bị phục vụ công nhận đạt chuẩn quốc gia của trường THCS Nguyễn Tri Phương.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#857309: Mua sắm tài sản, thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị văn phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#857308: Mua sắm trang thiết bị phòng học ngoại ngữ
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng học ngoại ngữ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#857307: Mua sắm trang thiết bị phòng học chuyên dùng Mác-Lênin
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng học chuyên dùng Mác-Lênin.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#857305: Đào tạo và triển khai diện rộng phần mềm cơ sở dữ liệu
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đào tạo và triển khai diện rộng phần mềm cơ sở dữ liệu.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#857304: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy chủ Exadata
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy chủ Exadata và máy chủ Sun Fire tại Trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#856437: Mua sắm thiết bị máy văn phòng năm 2015
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị máy văn phòng năm 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008