Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
07-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Hà Nội 603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#893105: 0316-CHCT: Mua sắm Văn phòng phẩm năm 2016
Đăng ngày Posted:
28-1-2016
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước: 0316-CHCT: Mua sắm Văn phòng phẩm năm 2016 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20160107126-02. Thời điểm đăng tải: 26/01/2016 16:02".
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#893104: Thuê dịch vụ bảo trì Hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến.
Đăng ngày Posted:
28-1-2016
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thuê dịch vụ bảo trì Hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#893102: Thuê dịch vụ bảo trì Hệ thống phần mềm nghiệp vụ.
Đăng ngày Posted:
28-1-2016
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Thuê dịch vụ bảo trì Hệ thống phần mềm nghiệp vụ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#893100: Mua sắm máy tính chuyên dùng
Đăng ngày Posted:
28-1-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy tính chuyên dùng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#892622: Mua sắm mô hình tổng thành ô tô
Đăng ngày Posted:
27-1-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Mua sắm mô hình tổng thành ô tô phục vụ công tác đào tạo nghề công nghệ ô tô.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#892618: Mua sắm hệ thống kéo nắn khung vỏ xe
Đăng ngày Posted:
27-1-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7: Mua sắm hệ thống kéo nắn khung vỏ xe phục vụ công tác đào tạo nghề công nghệ ô tô.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#892615: Mua sắm thiết bị và dụng cụ
Đăng ngày Posted:
27-1-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 8: Mua sắm thiết bị và dụng cụ phụ trợ phục vụ công tác đào tạo nghề công nghệ ô tô.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#892583: Gói thầu 1: Mua vật tư chế tạo mô hình thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
27-1-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 1: Mua vật tư chế tạo mô hình thí nghiệm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#892580: Gói thầu 2: Mua thiết bị quan trắc
Đăng ngày Posted:
27-1-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 2: Mua thiết bị quan trắc.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#892571: Gói thầu 3: Mua đầu đo áp lực
Đăng ngày Posted:
27-1-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 3: Mua đầu đo áp lực.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008