Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  655449 Vietnam tenders
 
24005 members
Hà Nội 655449 DS Đấu Thầu
24005 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#712052: 10/2014/CNTT "Mua sắm máy chủ, hệ thống lưu trữ và phụ kiện năm 2015"
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 10/2014/CNTT "Mua sắm máy chủ, hệ thống lưu trữ và phụ kiện năm 2015".
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#712048: Thuê thiết bị công nghệ thông tin
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Thuê thiết bị công nghệ thông tin.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#712046: Trang bị 03 máy tính xách tay cho phòng Tin học
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Trang bị 03 máy tính xách tay cho phòng Tin học (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150204701-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#710458: Đầu tư máy chủ, máy trạm và máy tính xách tay
Đăng ngày Posted:
27-2-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đầu tư máy chủ, máy trạm và máy tính xách tay phục vụ mô phỏng quy hoạch thiết kế trạm vô tuyến (http://muasa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#710457: Mua sắm thiết bị cho Trung tâm dữ liệu dự phòng giai đoạn 1
Đăng ngày Posted:
27-2-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị cho Trung tâm dữ liệu dự phòng giai đoạn 1 (gói số 05) (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150203350-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#710455: Cung cấp máy tính, thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
27-2-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp máy tính, thiết bị văn phòng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#710454: Mua duy trì phần mềm SAP cho hệ thống QLT TNCN
Đăng ngày Posted:
27-2-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua duy trì phần mềm SAP cho hệ thống QLT TNCN.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#710447: 01/2015/VASPLATFORM "Đầu tư hệ thống VASplatform"
Đăng ngày Posted:
27-2-2015
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: 01/2015/VASPLATFORM "Đầu tư hệ thống VASplatform".
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#710441: Gói thầu 02/2015/CNTT-FM-SERVER "Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin
Đăng ngày Posted:
27-2-2015
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu 02/2015/CNTT-FM-SERVER "Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VTG năm 2015".
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#710436: 01/2014/DTRR/CNTT-RA “Cung cấp phần mềm hệ thống RA”
Đăng ngày Posted:
27-2-2015
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: 01/2014/DTRR/CNTT-RA “Cung cấp phần mềm hệ thống RA”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008