Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  665383 Vietnam tenders
 
24161 members
Hà Nội 665383 DS Đấu Thầu
24161 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#724395: Xây dựng hệ thống mạng phục vụ quản lý, sản xuất
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Xây dựng hệ thống mạng phục vụ quản lý, sản xuất cho Ban Biên tập truyền hình Cáp tại tòa nhà TVAd.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#723661: Trang bị máy tính, máy scan và máy in cho Văn phòng Công ty
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Thông báo thay đổi thời gian phát hành HSYC và gia hạn hạn cuối nhận HSĐX: Trang bị máy tính, máy scan và máy in cho Văn phòng Công ty (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#723658: Trang bị phòng thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị phòng thí nghiệm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#723654: Gói thầu 2: Mô hình thực tập
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 2: Mô hình thực tập
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#723651: Gói thầu 1: Thiết bị thực tập chăm sóc bệnh nhân
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 1: Thiết bị thực tập chăm sóc bệnh nhân;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#723649: Phần mềm xử lý số liệu viễn thông
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Phần mềm xử lý số liệu viễn thông.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#723644: Cung cấp máy chủ chi nhánh, phần mềm VMW và license Windows server
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp máy chủ chi nhánh, phần mềm VMW và license Windows server.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#722989: Mua sắm trang thiết bị phần cứng
Đăng ngày Posted:
24-3-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phần cứng thuộc dự án Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#722665: Thiết bị tin học
Đăng ngày Posted:
23-3-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Thiết bị tin học.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#722402: Gói thầu số 12: Đầu tư thiết bị thử nghiệm và kiểm tra chất lượng hàng nông, lâm sản
Đăng ngày Posted:
23-3-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 12: Đầu tư thiết bị thử nghiệm và kiểm tra chất lượng hàng nông, lâm sản.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008