Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  759890 Vietnam tenders
 
25063 members
Hà Nội 759890 DS Đấu Thầu
25063 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#824529: Gói thầu số 02 (Mã số PP.02): Mua sắm trang bị cho phòng phương pháp
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 (Mã số PP.02): Mua sắm trang bị cho phòng phương pháp các khoa giáo viên.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#824527: Gói thầu số 04 (Mã số CNHH.04): Mua sắm thiết bị chuyên dùng cho PTN
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04 (Mã số CNHH.04): Mua sắm thiết bị chuyên dùng cho PTN Công nghệ Hóa học.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#824525: Gói thầu số 07 (Mã số RF.07): Mua sắm trang thiết bị thực hành
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07 (Mã số RF.07): Mua sắm trang thiết bị thực hành cho phòng học thiết kế RF.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#824523: Gói thầu số 08 (Mã số CHM.08): Mua sắm trang thiết bị đào tạo cho PHCD Cơ học máy
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 08 (Mã số CHM.08): Mua sắm trang thiết bị đào tạo cho PHCD Cơ học máy.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#824521: Gói thầu số 08 (Mã số CHM.08): Mua sắm trang thiết bị đào tạo cho PHCD Cơ học máy
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 08 (Mã số CHM.08): Mua sắm trang thiết bị đào tạo cho PHCD Cơ học máy.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#824519: Gói thầu số 09 (Mã số CHM.09): Mua sắm mô hình học cụ và trang bị bổ trợ
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 09 (Mã số CHM.09): Mua sắm mô hình học cụ và trang bị bổ trợ cho PHCD Cơ học máy.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#824517: Gói thầu số 11 (Mã số CHM.11): Mua sắm bản vẽ dạy học cho PHCD Cơ học máy
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 11 (Mã số CHM.11): Mua sắm bản vẽ dạy học cho PHCD Cơ học máy.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#824516: Gói thầu số 12 (Mã số K7.12): Mua sắm trang thiết bị bổ trợ
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 12 (Mã số K7.12): Mua sắm trang thiết bị bổ trợ cho Phòng tổ chức luyện tập, diễn tập CHTMKT cấp trung, sư đo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#824513: Số 052/CHCT/VTICT/ĐT/201 5 “Mua sắm Máy tính bảng
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Số 052/CHCT/VTICT/ĐT/201 5 “Mua sắm Máy tính bảng, bao da và dịch vụ bảo hành năm 2 cho máy tính bảng”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#824511: Mua sắm Labor khoa học công nghệ YHTT phục vụ điều trị chuẩn đoán chấn thương,
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Labor khoa học công nghệ YHTT phục vụ điều trị chuẩn đoán chấn thương, đánh giá trình độ tập luyện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008