Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-5-2017
Home New Control Panel Login
 
  907622 Vietnam tenders
 
27376 members
Hà Nội 907622 DS Đấu Thầu
27376 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#1218378: (Gia hạn) Gói thầu số 13/M1/2017-DA: Mua sắm thiết bị phục vụ phòng LAB
Đăng ngày Posted:
24-5-2017
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 13/M1/2017-DA: Mua sắm thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1218375: (Gia hạn) Cung cấp và triển khai phần mềm tác nghiệp thông tin đa phương tiện
Đăng ngày Posted:
24-5-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Cung cấp và triển khai phần mềm tác
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1218372: (Gia hạn) Mua sắm phần cứng hỗ trợ TDM và phụ kiện triển khai
Đăng ngày Posted:
24-5-2017
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2: Mua sắm phần cứng hỗ trợ TDM và phụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1218370: (Gia hạn) Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng tiêu chuẩn mật mã và chữ ký số mới
Đăng ngày Posted:
24-5-2017
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng tiêu chuẩn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1218326: Mua sắm thiết bị tin học
Đăng ngày Posted:
24-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1218164: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Trung ương Hội LHPN Việt Nam
Đăng ngày Posted:
24-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Trung ương Hội LHPN Việt Nam.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1218162: Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ công tác cấp, quản lý CCCD
Đăng ngày Posted:
24-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ công tác cấp, quản lý CCCD.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1218160: Mua sắm thiết bị công nghệ đề tài nghiên cứu công nghệ
Đăng ngày Posted:
24-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ đề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1218158: Mua sắm tủ lưu trữ băng từ
Đăng ngày Posted:
24-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm tủ lưu trữ băng từ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1218157: Mua sắm thư viện băng từ
Đăng ngày Posted:
24-5-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm thư viện băng từ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008