Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644926 Vietnam tenders
 
25988 members
Hà Nội 644926 DS Đấu Thầu
25988 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#941012: Cung cấp Dịch vụ hỗ trợ nâng cao ACS các hệ dữ liệu quan trọng
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp Dịch vụ hỗ trợ nâng cao ACS các hệ dữ liệu quan trọng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#941010: Đào tạo kiểm nghiệm viên phân tích các chỉ tiêu vi sinh và hóa lý
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Đào tạo kiểm nghiệm viên phân tích các chỉ tiêu vi sinh và hóa lý.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#941006: Cung cấp dịch vụ cho thuê máy photocopy
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ cho thuê máy photocopy của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội năm 2016 "http://muasamcong.mpi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#941004: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học trường Tiểu học Cầu Diễn
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học trường Tiểu học Cầu Diễn năm 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#941003: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học trường THCS Đại Mỗ năm 2016
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học trường THCS Đại Mỗ năm 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#940867: Thuê Outsource phần mềm cho hệ thống chăm sóc khách hàng và tính cước hóa đơn
Đăng ngày Posted:
04-5-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: 01/2016/MSTX/VTICT “Thuê Outsource phần mềm cho hệ thống chăm sóc khách hàng và tính cước hóa đơn”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#940864: Các gói mua sắm thường xuyên tại đơn vị
Đăng ngày Posted:
04-5-2016
Gói mua sắm 1: Mua sắm máy tính để bàn năm 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#940773: Mua sắm Phiếu gửi Quý 3/2016
Đăng ngày Posted:
03-5-2016
Chào giá cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói mua sắm 5: Mua sắm Phiếu gửi Quý 3/2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#940771: Mua sắm trang thiết bị cho các bưu cục năm 2016
Đăng ngày Posted:
03-5-2016
Chào giá cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói mua sắm 3: Mua sắm trang thiết bị cho các bưu cục năm 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#940770: Mua sắm máy in năm 2016
Đăng ngày Posted:
03-5-2016
Chào giá cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói mua sắm 2: Mua sắm máy in năm 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008