Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  773001 Vietnam tenders
 
26757 members
Hà Nội 773001 DS Đấu Thầu
26757 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#1075927: Nâng cấp phần mềm quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp phần mềm quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1075456: Gói thầu số 5: Thiết bị học đường
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Thiết bị học đường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1075297: (Gia hạn) Đầu tư nội dung câu hỏi trắc nghiệm và tự luận sử dụng trực tuyến
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Đầu tư nội dung câu hỏi trắc nghiệm và tự luận sử dụng trực tuyến.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1075294: (Gia hạn) Đầu tư hệ thống phần mềm kiểm tra đánh giá
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Đầu tư hệ thống phần mềm kiểm tra đánh giá.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1075284: (Thay đổi) Gói thầu số 02/2016/HKVT-HC: Mua sắm case máy tính cấu hình cao
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Thông báo thay đổi Thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 02/2016/HKVT-HC: Mua sắm case máy tính cấu hình cao.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1075182: Mua sắm máy tính phục vụ công tác năm 2016
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy tính phục vụ công tác năm 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1075165: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo thí nghiệm/thực hành
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo thí nghiệm/thực hành lập trình hệ thống nhúng tại Trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1075162: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo thí nghiệm/thực hành điện tử
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo thí nghiệm/thực hành điện tử, điện tử viễn thông.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1075160: Mua sắm thiết bị điện tử, tin học cho khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị điện tử, tin học cho khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1075158: Cung cấp thiết bị phòng ở lớp chức danh của Học viện An ninh nhân dân
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị phòng ở lớp chức danh của Học viện An ninh nhân dân.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008