Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  684807 Vietnam tenders
 
26217 members
Hà Nội 684807 DS Đấu Thầu
26217 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#982012: Mua sắm bản quyền và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật các sản phẩm phần mềm Microsoft
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm bản quyền và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật các sản phẩm phần
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#982005: Mua sắm máy chủ và dịch vụ triển khai
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy chủ và dịch vụ triển khai.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#982001: Trang bị phần mềm phục vụ công tác quản lý đào tạo
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị phần mềm phục vụ công tác quản lý đào tạo.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#981992: Mua sắm thiết bị CNTT phục vụ công việc của các phòng thuộc UBND quận Cầu Giấy
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT phục vụ công việc của các phòng thuộc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#981989: Gói thầu số 02: Mua sắm, nâng cấp hạ tầng CNTT
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm, nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#981984: Mua sắm, lắp đặt hệ thống mạng LAN
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống mạng LAN.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#981980: Mua sắm máy photocopy cho các đơn vị phục vụ công tác quản lý, sao lưu hồ sơ
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy photocopy cho các đơn vị phục vụ công tác
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#981975: Mua sắm 20 bộ máy vi tính và các thiết bị ngoại vi; 06 máy hủy tài liệu
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm 20 bộ máy vi tính và các thiết bị ngoại vi; 06 máy hủy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#981966: Cung cấp máy chủ cho Trung tâm Công nghệ thông tin Agribank
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp máy chủ cho Trung tâm Công nghệ thông tin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#980672: Đầu tư mở rộng hệ thống Firewall thế hệ mới
Đăng ngày Posted:
23-6-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đầu tư mở rộng hệ thống Firewall thế hệ mới.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008