Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  617920 Vietnam tenders
 
23509 members
Hà Nội 617920 DS Đấu Thầu
23509 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#672450: Mua sắm thiết bị CNTT cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương năm 2014 theo phương án tập trung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#672446: Mua sắm lắp đặt trang thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm lắp đặt trang thiết bị văn phòng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#672442: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ công tác của Ban tổ chức Trung ương
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ công tác của Ban tổ chức Trung ương
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#672436: Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học năm 2014
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#671771: MOC-12: Mua sắm trang thiết bị văn phòng dự án tại Hà Nội
Đăng ngày Posted:
18-11-2014
Thông báo thay đổi thời gian bán HSYC và gia hạn Hạn cuối nhận HSÐX gói thầu: MOC-12: Mua sắm trang thiết bị văn phòng dự án tại Hà Nội
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#671743: Máy chiếu đa năng (Gói 1)
Đăng ngày Posted:
18-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Máy chiếu đa năng (Gói 1); Máy scan (Gói 2); Máy hủy tài liệu (Gói 3).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#671741: Mua sắm, lắp đặt thiết bị và phần mềm đóng gói (gói 1)
Đăng ngày Posted:
18-11-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị và phần mềm đóng gói (gói 1); Thiết kế, xây dựng, triển khai phần mềm ứng dụng (gói 2).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#671740: Tăng cường năng lực xử lý hệ thống Website Ngân hàng Nhà nước
Đăng ngày Posted:
18-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tăng cường năng lực xử lý hệ thống Website Ngân hàng Nhà nước và nâng cấp hệ thống thư điện tử (http://muas
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#670957: Chi mua sắm máy chủ (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20141103239-00)
Đăng ngày Posted:
17-11-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Chi mua sắm máy chủ (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20141103239-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#670956: Mua sắm thiết bị phần cứng cho hệ thống quản lý lưu trữ dữ liệu tập trung
Đăng ngày Posted:
17-11-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị phần cứng cho hệ thống quản lý lưu trữ dữ liệu tập trung.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008