Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630813 Vietnam tenders
 
23715 members
Hà Nội 630813 DS Đấu Thầu
23715 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#686996: Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng cho hạ tầng công nghệ thông tin
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng cho hạ tầng công nghệ thông tin.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#686994: "Thiết bị tin học và máy văn phòng"
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: "Thiết bị tin học và máy văn phòng" thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#686489: Mua sắm bổ sung thiết bị năm 2014 (gói 2)
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Thông báo thay đổi thời gian phát hành HSYC và Hạn cuối nhận HSÐX gói thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị năm 2014 (gói 2).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#686459: Cung cấp sách và tài liệu tham khảo cho các trường trung học
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Ngày 18/12/2014 Khoản vay số 2583 VIE (SF) - Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học Gói thầu số: HDT 16.2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#686456: Mua sắm thiết bị phần cứng cho dự án FTP
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị phần cứng cho dự án FTP.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#686453: Mua sắm phần mềm lọc và rà soát thông tin khách hàng
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Mua sắm phần mềm lọc và rà soát thông tin khách hàng theo danh sách cấm vận và nhận biết và cập nhật khách hàng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#686451: Mua máy tính và thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua máy tính và thiết bị văn phòng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#686446: Mua thiết bị văn phòng thuộc nguồn quỹ khuyến nông của Trung tâm Khuyến nông ...
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua thiết bị văn phòng thuộc nguồn quỹ khuyến nông của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#686198: Modem ADSL 4 cổng không wifi
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Modem ADSL 4 cổng không wifi (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20141203711-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#685912: Mua sắm nguyên liệu thiết bị
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm nguyên liệu thiết bị phục vụ Đề tài "Thiết kế và chế tạo trạm thu di động thông tin vệ tinh dựa trên sensơ t
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008