Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
17-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  542241 Vietnam tenders
 
22232 members
Hà Nội 542241 DS Đấu Thầu
22232 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#593965: 01/2014/MTD “Cung cấp thiết bị cho mạng trục DWDM 1C”
Đăng ngày Posted:
15-4-2014
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: 01/2014/MTD “Cung cấp thiết bị cho mạng trục DWDM 1C”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#593962: 02/2014/MTD “Cung cấp thiết bị cho mạng trục DWDM 1D”
Đăng ngày Posted:
15-4-2014
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: 02/2014/MTD “Cung cấp thiết bị cho mạng trục DWDM 1D”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#593957: 03/2014/MTD “Cung cấp thiết bị cho mạng trục DWDM 2B”
Đăng ngày Posted:
15-4-2014
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: 03/2014/MTD “Cung cấp thiết bị cho mạng trục DWDM 2B”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#593955: Trang bị máy tính PC kèm UPS năm 2014
Đăng ngày Posted:
15-4-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị máy tính PC kèm UPS năm 2014 cho Bảo Việt Nhân thọ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#593953: Trang bị máy tính xách tay cho các công ty Bảo Việt Nhân thọ
Đăng ngày Posted:
15-4-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Trang bị máy tính xách tay cho các công ty Bảo Việt Nhân thọ thành viên năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#593951: Xây dựng và triển khai phần mềm hệ thống HL7CORE Bệnh viện
Đăng ngày Posted:
15-4-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng và triển khai phần mềm hệ thống HL7CORE Bệnh viện, xây dựng hệ thống HL7CORE Interface Engine và xây dự
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#593949: Mua sắm phần mềm dò quét, đánh giá điểm yếu cho Cục Công nghệ tin học
Đăng ngày Posted:
15-4-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm phần mềm dò quét, đánh giá điểm yếu cho Cục Công nghệ tin học.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#593618: Xây dựng lắp đặt các hệ thống thử nghiệm
Đăng ngày Posted:
14-4-2014
Thông báo tiếp phát hành HSYC và gia hạn hạn cuối nhận HSĐX gói thầu: Xây dựng lắp đặt các hệ thống thử nghiệm cho hệ thống giao thông thông minh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#593614: Mua sắm công cụ cung cấp dịch vụ thuê và dự phòng năm 2014
Đăng ngày Posted:
14-4-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm công cụ cung cấp dịch vụ thuê và dự phòng năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#593608: Cung cấp dịch vụ nhân công và phần mềm tính toán
Đăng ngày Posted:
14-4-2014
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công và phần mềm tính toán phục vụ công tác kiểm tra kỹ thuật an toàn máy rót, máy bốc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008