Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  572209 Vietnam tenders
 
22859 members
Hà Nội 572209 DS Đấu Thầu
22859 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#626035: Mua sắm trang thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng của Phòng Giáo dục và đào tạo.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#625634: Gói thầu 023/ĐTRR/VTICT/ĐT/2014: Đầu tư phần mềm đào tạo trực tuyến
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Thông báo gia hạn thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu gói thầu: Gói thầu 023/ĐTRR/VTICT/ĐT/2014: Đầu tư phần mềm đào tạo trực tuyến.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#625631: Mua sắm máy photocopy cho Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy photocopy cho Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#625629: Mua sắm trang thiết bị phòng học đa năng
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng học đa năng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#625617: Cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà lớp học, nhà thư viện, hội trường, CLB thể thao trong nhà
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà lớp học, nhà thư viện, hội trường, CLB thể thao trong nhà.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#625615: Các thiết bị khoa học cho các PTN của Viện nghiên cứu KHKT BHLĐ
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Các thiết bị khoa học cho các PTN của Viện nghiên cứu KHKT BHLĐ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#625593: Mua sắm thiết bị tin học cho Hội sở chính VRB
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học cho Hội sở chính VRB.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#625591: Mua nguyên vật liệu thực hiện đề tài
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua nguyên vật liệu thực hiện đề tài "Hoàn thiện các giải pháp công nghệ để nâng cao sản lượng và đa dạng hóa sản ph
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#625589: Mua thiết bị thực hiện đề tài
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua thiết bị thực hiện đề tài "Hoàn thiện các giải pháp công nghệ để nâng cao sản lượng và đa dạng hóa sản phẩm củ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#625586: Xây dựng tài liệu bồi dưỡng về kỹ năng sống
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Xây dựng tài liệu bồi dưỡng về kỹ năng sống, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008