Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  705570 Vietnam tenders
 
26361 members
Hà Nội 705570 DS Đấu Thầu
26361 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#1003486: Cung cấp và lắp đặt máy tính, máy chiếu
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy tính, máy chiếu.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1003479: Mua sắm, lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1003471: Mua sắm trang thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1003465: Mua sắm thiết bị
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1003459: Mua sắm thiết bị tin học đợt 1/2016
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học đợt 1/2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1003452: Lập trình sửa đổi, bổ sung chương trình phần mềm xử lý vi phạm TTATGT
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Lập trình sửa đổi, bổ sung chương trình phần mềm xử lý vi phạm TTATGT đường bộ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1003445: Gói thầu số 2: Cung ứng và lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số 2: Cung ứng và lắp đặt thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1003440: “Phân tích mẫu đất của cụm đảo Vĩnh Thực - Cô Tô”
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Phân tích mẫu đất của cụm đảo Vĩnh Thực - Cô Tô” thuộc dự án thành phần 6 “Điều tra, đánh giá hiện trạng tài ng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1003432: “Phân tích mẫu đất của vùng Đông Nam Bộ”
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Phân tích mẫu đất của vùng Đông Nam Bộ” thuộc dự án “Điều tra, đánh giá thoái hóa đất vùng Đồng bằng sông Hồng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1002523: (Gia hạn) Mua sắm thiết bị năm 2016
Đăng ngày Posted:
20-7-2016
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua sắm thiết bị năm 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008