Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Hà Nội 1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#1399439: Mua sắm thiết bị phân tích hóa lý
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị phân tích hóa lý
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1399437: Cung cấp hệ thống thiết kế phương thức bay và dịch vụ kèm theo
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp hệ thống thiết kế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1399436: Mua sắm máy chủ chuyên dụng kèm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy chủ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1398354: Đầu tư phần mềm tin học quản trị
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Đầu tư phần mềm tin học quản trị nguồn nhân lực của Tổng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1398328: Mua sắm phôi tờ rời sổ bảo hiểm xã hội
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm phôi tờ rời sổ bảo hiểm xã hội
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1398322: Cung cấp, lắp đặt máy chủ LDAP, RADIUS
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy chủ LDAP, RADIUS
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1398319: Nâng cấp thiết bị lưu trữ IBM v7000 đầu tư năm 2016, 2017
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp thiết bị lưu trữ IBM v7000 đầu tư năm 2016, 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1398313: Mua sắm RAM nâng cấp cho các máy chủ phiến HPE, Cisco cũ
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm RAM nâng cấp cho các máy chủ phiến HPE, Cisco cũ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1398306: KTCNĐC-GCN-1: Cung cấp giấy nguyên liệu in phôi Giấy chứng nhận
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: KTCNĐC-GCN-1: Cung cấp giấy nguyên liệu in phôi Giấy chứng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1398304: Mua sắm thiết bị tin học thông thường là máy tính Laptop
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học thông thường là máy tính Laptop cho Ngân
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008