Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  729830 Vietnam tenders
 
24835 members
Hà Nội 729830 DS Đấu Thầu
24835 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#791915: Trang bị thiết bị tin học (UPS Eaton 5E 1100i)
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Thông báo mời thầu: Trang bị thiết bị tin học (UPS Eaton 5E 1100i) cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) tại 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#791908: Gói thầu EPC: Nâng cấp và triển khai hạ tầng kỹ thuật
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu EPC: Nâng cấp và triển khai hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống ảo hóa tập trung tại Tổng cục Thuế.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#791906: Gói 6: Chỉnh sửa, bổ sung chức năng Hệ thống đấu thấu qua mạng
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 6: Chỉnh sửa, bổ sung chức năng Hệ thống đấu thấu qua mạng (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150707620-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#791904: 116/CHCT/VT/ĐT/2015: Cung cấp Modem ADSL 1 cổng
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: 116/CHCT/VT/ĐT/2015: Cung cấp Modem ADSL 1 cổng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#791902: Trang bị thiết bị phần cứng cho việc vận hành các dịch vụ công nghệ
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị thiết bị phần cứng cho việc vận hành các dịch vụ công nghệ thông tin của Bảo Việt Nhân thọ (MHQLBH,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#791901: Mua sắm bản quyền phần mềm phòng chống virus
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm bản quyền phần mềm phòng chống virus (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150707523-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#791899: Mua sắm máy chủ cơ sở dữ liệu, phần mềm thương mại.
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy chủ cơ sở dữ liệu, phần mềm thương mại.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#791898: Trang bị phần cứng, phần mềm
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#791896: Mở rộng nâng cấp phần cứng, phần mềm
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mở rộng nâng cấp phần cứng, phần mềm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#791893: Trang bị phần cứng, phần mềm
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008