Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  621209 Vietnam tenders
 
23550 members
Hà Nội 621209 DS Đấu Thầu
23550 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#676237: Triển khai lắp đặt hệ thống mạng LAN tại tầng 3, 4, 5 tòa nhà T13…
Đăng ngày Posted:
27-11-2014
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Triển khai lắp đặt hệ thống mạng LAN tại tầng 3, 4, 5 tòa nhà T13 khu đô thị Times City
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#676236: Hệ thống máy chủ, mạng, phần mềm thương mại và một số thiết bị khác
Đăng ngày Posted:
27-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Hệ thống máy chủ, mạng, phần mềm thương mại và một số thiết bị khác.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#676234: Cung cấp vật tư, linh kiện phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa, nâng cấp…
Đăng ngày Posted:
27-11-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp vật tư, linh kiện phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống tin học của CATP năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#676232: Thiết bị giám sát, phân tích sự kiện an ninh mạng
Đăng ngày Posted:
27-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị giám sát, phân tích sự kiện an ninh mạng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#676230: Thiết bị quản lý truy cập kết hợp phát hiện phòng chống thâm nhập (gói 2)
Đăng ngày Posted:
27-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị quản lý truy cập kết hợp phát hiện phòng chống thâm nhập (gói 2).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#676227: Mua bổ sung thiết bị cho dự án năm 2014
Đăng ngày Posted:
27-11-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua bổ sung thiết bị cho dự án năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#676226: Gói thầu số 4: Mua máy Ipad (hoặc tương đương) trang bị cho các đơn vị,…
Đăng ngày Posted:
27-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Mua máy Ipad (hoặc tương đương) trang bị cho các đơn vị, UBND các phường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#676224: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế thiết bị tin học;
Đăng ngày Posted:
27-11-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế thiết bị tin học
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#676222: Cung cấp dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm tích hợp dữ liệu và mạng Lan;
Đăng ngày Posted:
27-11-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm tích hợp dữ liệu và mạng Lan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#676220: Cung cấp dịch vụ phần mềm quản lý văn bản, điều hành Hội LHPN Việt Nam …
Đăng ngày Posted:
27-11-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp dịch vụ phần mềm quản lý văn bản, điều hành Hội LHPN Việt Nam năm 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
  6 [2] 8  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008