Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  730830 Vietnam tenders
 
26547 members
Hà Nội 730830 DS Đấu Thầu
26547 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm » Hà Nội
 
#1030954: Cung cấp máy tính xách tay, máy in phục vụ ABG5.
Đăng ngày Posted:
30-8-2016
Mời chào hang cạnh tranh gói thầu: Cung cấp máy tính xách tay, máy in phục vụ ABG5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1030952: Trang thiết bị chuyên ngành - Trường Sĩ quan Phòng hóa
Đăng ngày Posted:
30-8-2016
Mời chào hang cạnh tranh gói thầu: Trang thiết bị chuyên ngành - Trường Sĩ quan Phòng hóa.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1030948: Thuê máy chủ
Đăng ngày Posted:
30-8-2016
Mời chào hang cạnh tranh gói thầu: Thuê máy chủ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1030542: Gói 1: Thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1: Thiết bị văn phòng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1030540: Gói thầu số 14: Mua sắm thiết bị
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 14: Mua sắm thiết bị.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1030538: Gói thầu số 13: Xây dựng hệ thống dịch vụ dùng chung cho hệ thống
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 13: Xây dựng hệ thống dịch vụ dùng chung cho hệ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1030537: Gói thầu số 15: Mua sắm phần mềm thương mại
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 15: Mua sắm phần mềm thương mại.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1030535: Gói thầu số 06: Thiết bị địa vật lý mặt đất 1
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Thiết bị địa vật lý mặt đất 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1030533: Gói thầu số 07: Thiết bị phân tích cầm tay
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Thiết bị phân tích cầm tay.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1030532: TB-1/CNTT: Mua sắm thiết bị hạ tầng CNTT
Đăng ngày Posted:
29-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: TB-1/CNTT: Mua sắm thiết bị hạ tầng CNTT
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008